Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 27. | Hella

A 2017. szeptember 20-i ülés anyaga

Létrehozva: 2017. szeptember 13.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02. eger 

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2017. szeptember 220. 16:00 óra, Városháza II. Tárgyaló

 

Rendelettervezet
1./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Északkeleti külterület és Bikalegelő városrészek Helyi Építési Szabályzatáról szóló 26/2014.(V.23.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint javaslat a Településszerkezeti Tervről szóló 279/2004.(VI.24.) közgyűlési határozat módosítására – napelempark létesítése kapcsán (VKB, VPÜB, KGY)
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Wolf Beáta tervező településtervező
Gerber Gábor tervező, projektvezető SMHV Energetika Kft.
Dr. Kurucz András ügyvezető Egri Városfejlesztési Kft.

 

2./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról az Egri Nemzeti Vízilabda és Úszóközpont helykijelölése kapcsán (VKB. VPÜB, KGY)
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Wolf Beáta tervező településtervező

 

3./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger város településfejlesztési, településrendezési és településképi dokumentumaival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól (VKB, VPÜB, KGY)
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

 

Előterjesztés
4./Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft. részére 2017. II. negyedévben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Forgó János ügyvezető Városgondozás Eger Kft.
Kis-Tóth Roland vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

5./Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft. részére 2016. évben nyújtott működési célú támogatás II. részelszámolásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Forgó János ügyvezető Városgondozás Eger Kft.
Kis-Tóth Roland vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

6./Előterjesztés az EVAT Zrt.-ben történő 72 M Ft összegű tőkeemelésről szóló alapítói okirat módosításról (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Dr. Meszéna Balázs elnök EVAT Zrt. Igazgatósága
Kis-Tóth Roland vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

7./Előterjesztés az EVAT Zrt. 2017. évi üzleti tervének I. féléves teljesüléséről (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Kis-Tóth Roland vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

8./Előterjesztés az EVAT Zrt. részére 2017. évben nyújtott KULTURMA támogatása címszámról biztosított működési célú támogatás elszámolásáról, valamint a fel nem használt támogatási összegről (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Kis-Tóth Roland vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

9./Előterjesztés bérleti jog visszafizetés ellenértékének biztosítására Eger, Bajcsy Zs. u. 5-7. sz. alatti ingatlanrészre vonatkozóan (VGB, VPÜB, KGY)
Orosz Lászlóné tanácsnok

Meghívott:
Kis-Tóth Roland vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

10./Előterjesztés a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság alapító okiratának módosítására (VSZCSB, VPÜB, KGY)
Dr. Kovács Luca jegyző

Meghívott:
Tóth Helga igazgató Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság

 

11./Előterjesztés a 2016. évi helyi iparűzési adó 2%-ának célirányos felhasználásáról, adózói jelölések nonprofit szervezetek, intézmények részére (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

 

Rendelettervezet
12./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2017. (II.24.) számú Önkormányzati rendelet módosítására (VGB, VPÜB, Kgy.)
Habis László polgármester

 

Előterjesztés
13./Előterjesztés az önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására ( VGB, VPÜB, VIB, VSZCSB, Kgy.)
Habis László polgármester

 

Tájékoztató
14./Tájékoztató Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. I. féléves gazdálkodásáról (valamennyi bizottság, Kgy.)
Habis László polgármester

 

15./Tájékoztató a 2017. július havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehatott előirányzatok módosításáról ( VGB, VPÜB, Kgy.)
Habis László polgármester

 

16./Tájékoztató a 2017. augusztus havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzatok módosításáról ( VGB, VPÜB, Kgy.)
Habis László polgármester

 

Előterjesztés
17./Előterjesztés az egri 6795 hrsz-ú, természetben a Deák F. u. 49. szám alatt található ingatlan nyílt versenyeztetés útján történő értékesítéséről (VGB, VPÜB, KGY)
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

18./Előterjesztés a 5046/1 hrsz-ú ingatlan 11 m2 területű részének értékesítéséről (VGB, VPÜB, VKB, KGY)
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

19./Előterjesztés az Eger, Koszorú utcában található pincetetők törzsvagyonból történő kivonásáról, valamint a kivont területrészek elidegenítéséről (VGB, VPÜB, VKB, KGY)
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

20./Előterjesztés a 2017. III. negyedévben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról (VPÜB, KGY)
Dr. Kovács Luca jegyző

 

1. Sürgősségi előterjesztés az egri 8407 hrsz-ú, természetben Eger, Attila u. 47. szám alatt található, földhasználati joggal terhelt ingatlan értékesítéséről (VGB, VPÜB, KGY)

Orosz Lászlóné tanácsnok

 

Zárt ülés
21./Előterjesztés a Hunguest Hotels Zrt.-vel kötendő együttműködési megállapodásról (VKB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

 

22./Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakás vásárlás iránti kérelem elbírálásáról (VGB, VPÜB, VSZCSB, KGY)
Orosz Lászlóné tanácsnok

Meghívott:
Kis-Tóth Roland vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

23./Előterjesztés az Unicornis Alapítvány alapító okiratának módosítására (VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

 

24./Előterjesztés összeférhetetlenségi eljárás lefolytatására
Komlósi Csaba képviselő  

Meghívott: Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester< Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!