Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 23. | Dezső

A 2018. május 16-i ülés anyaga

Létrehozva: 2018. május 10.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02. eger 

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2018. május 16. 16:00 óra, Városháza II. Tárgyaló

 

Rendelettervezet
1./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról, valamint a központi támogatások elszámolásáról (valamennyi bizottság, ÖÉF, Kgy.)
Habis László polgármester

 

Előterjesztés
2./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi maradványának jóváhagyásáról (valamennyi bizottság, Kgy)
Habis László polgármester

 

3./Előterjesztés az EVAT Zrt. és a Cégcsoport 2017. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Bacsa Jánosné Gazdasági vezető Agria Humán Kft.
Forgó János ügyvezető Városgondozás Eger Kft.
Vitéz Zsolt könyvvizsgáló VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Külső meghívott
Berényi Tamás ügyvezető, Agria Film Kft.
Takács Zoltán ügyvezető Egri TISZK Kft
Dr. Holló István Könyvvizsgáló
Cseh Gábor könyvvizsgáló , Tisza-Audit Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Könyvelő Bt.
Lugosi Dénes ügyvezető, Eger Termál Kft.Arnaut Pasa Fürdője Kft
Antal Anett ügyvezető MÉDIA EGER Np. Kh. Kft.
Zay Ferencné könyvvizsgáló
Fazekas László Albert ügyvezető Agria Humán K. N. Kft.
Kis-Tóth Roland vezérigazgató, EVAT Zrt.
Sebestyén Péter ügyvezető, Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

 

4./Előterjesztés a 432/2017. (X.26.) közgyűlési határozat, valamint az EVAT Zrt. alapszabályának módosításáról (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Kis-Tóth Roland vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

5./Előterjesztés a MÉDIA EGER Nonprofit Közhasznú Szolgáltató Kft. részére 2017. évben nyújtott KULTURMA támogatása címszámról biztosított működési célú támogatás elszámolásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Antal Anett ügyvezető MÉDIA EGER Np. Kh. Kft.

az előterjesztő visszavonta

 

6./Előterjesztés az Egri Városfejlesztési Kft. 2017. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról, a 2018. évi üzleti terv I. negyedéves teljesítéséről, valamint az ügyvezető 2017. évi prémiumfeladatának értékeléséről és 2018. évi prémiumfeladatának meghatározásáról, továbbá tájékoztató a társaságnak a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében 2017. évben ellátott feladatairól (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Kontra Anna mb. könyvelő Akantusz Kft.
Zay Ferencné könyvvizsgáló
Dr. Kurucz András ügyvezető Egri Városfejlesztési Kft.

 
7./Előterjesztés az egri Frank Tivadar utcában lévő 6464 és 6465 hrsz-ú ingatlanok tőkeleszállítással történő kivonásáról az Eger Termál Kft-ből (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester


Meghívott:
Lugosi Dénes ügyvezető, Eger Termál Kft.Arnaut Pasa Fürdője Kft
Kis-Tóth Roland vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

az előterjesztő visszavonta

 

Rendelettervezet
8./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló 28/2011 (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítására (VKB, VPÜB, KGY)
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

 

9./Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelettervezete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól szóló 14/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (VSZCSB,VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

 

Előterjesztés
10./Előterjesztés a „Kölcsönszerződés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata részére fejlesztési célok megvalósítása érdekében” megindított versenyeztetési eljárás eredményéről (VGB, VPÜB, Kgy)
Habis László polgármester

 

Tájékoztató
11./Tájékoztató a 2018. április havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról (VGB, VPÜB, Kgy)
Habis László polgármester
 


12./Előterjesztés a Belső Ellenőrzés 2017. évi munkájáról (VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

 


13./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint előterjesztés a 8462/6 helyrajzi számú ingatlan (Koszorú u.) értékesítéséről (VGB, VPÜB, KGY)


Orosz Lászlóné tanácsnok
Meghívott:
Jakab László pincetulajdonos

az előterjesztó visszavonta

 


14./Előterjesztés területhasználat további biztosításáról kutyaiskola működtetése céljából (VGB, VPÜB, KGY)
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

Meghívott:
Kirchner Gábor Klikkeres Képzés a Kutyákért Kutyaiskola és Állatvédő Egyesület Elnöke Külső meghívott

 

15./Előterjesztés az egri 9003/1 hrsz-ú, természetben Eger, Pozsonyi u. 15. szám alatt található ingatlan értékesítéséről szóló 48/2018. (II.22.) közgyűlési határozat módosításáról (VGB, VPÜB, KGY)
Orosz Lászlóné tanácsnok

 az előterjesztő visszavonta

16./Előterjesztés az Eger, Szépasszonyvölgy 'Lépcsős' pincesor közterületről nyíló pince-partfalomlás vis maior pályázat benyújtására (VKB, VGB, VPÜB, KGY)
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!