Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 26. | Fülöp

A 2015. április 20-i ülés anyaga

Létrehozva: 2015. április 16.  |  Utoljára frissítve: 2021. március 09. eger 

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2015. április 20. 13.00 óra, Városháza II. Tárgyaló

 

Rendelettervezet
1./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint javaslat a Településszerkezeti Tervről szóló 279/2004.(VI.24.) közgyűlési határozat módosítására (VKB, KGY)
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Posztós Tivadar Külső meghívott
S. Vasi Ildikó tervező

 

2./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Megyei Jogú Város Északkeleti külterület és Bikalegelő városrészek Helyi Építési Szabályzatáról szóló 26/2014.(V.23.) önkormányzati rendelet módosításáról, a 0287/9 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában (VKB, VPÜB, KGY)
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Wolf Beáta tervező 1145 Budapest, Jávor u. 18.

 

3./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) önkormányzati rendelet és annak mellékleteit képező szabályozási terveinek módosításáról, valamint javaslat a Településszerkezeti Tervről szóló 279/2004.(VI.24.) közgyűlési határozat módosítására Egyedi kezdeményezésekre indított módosítások a város több részterületére vonatkozóan (VKB, VPÜB, KGY)
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Wolf Beáta tervező 1145 Budapest, Jávor u. 18.

 

4./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 22/2014. (V. 23.) önkormányzati rendeletének módosítására (VKB, VPÜB, VGB, KGY)
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

 

5./Előterjesztés Eger Megyei Jogú város Önkormányzata 2014.évi önkormányzati költségvetési beszámolójáról, továbbá az Önkormányzat rendelet-tervezete a 2014.évi zárszámadásról, a központi támogatások elszámolásáról (valamennyi bizottság, -kivéve Értéktár B.-Kgy)
Habis László polgármester

Meghívott:
Schmidtné Vitai Bernadett ÖÉF képviselője

 

Előterjesztés
6./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.évi maradványának jóváhagyásáról (valamennyi bizottság, - kivéve Értéktár B .- Kgy)
Habis László polgármester

 

7./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015 - 2020. közötti gazdasági programjáról (valamennyi bizottság, - kivéve Értéktár B.- Kgy)
Habis László polgármester

 

8./Előterjesztés az Eger, Szent János utca 1 . szám, és a Széchenyi I. utca 8. szám alatt működő vendéglátóhelyekhez tartozó teraszok kialakításáról (VIB, VKB)
Kovács-Csatlós Tamás csoportvezető, főépítész

Meghívott:
Sebestyén tamás (Mures Morum Kft.) Külső meghívott
Götz Gabriella Götz-G Kft. Külső meghívott

 

9./Előterjesztés A Dobó tér, Gárdonyi Géza tér, és a Kis Dobó tér közterület használatának koncepciójáról (VIB, VKB, KGY)
Kovács-Csatlós Tamás csoportvezető, főépítész

 

10./Előterjesztés a 2011. évben benyújtott Érsek u. 2. társasház magánerős felújítási pályázat elszámolási határidejének módosításáról (VKB)
Tuza Róbert irodavezető

 

11./Előterjesztés választókörzeti alap felhasználásáról az 1. sz. választókerületben (VKB)
Tuza Róbert irodavezető

Meghívott:
Császár Zoltán képviselő

 

12./Előterjesztés választókörzeti alap felhasználásáról a 2. sz. választókerületben (VKB)
Tuza Róbert irodavezető

Meghívott:
Szucsik György tanácsnok

 

13./Előterjesztés választókörzeti alap felhasználásáról a 8. sz. választókerületben (VKB)
Tuza Róbert irodavezető

Meghívott:
Gál Tibor tanácsnok

 

14./Előterjesztés választókörzeti alap felhasználásáról a 9. sz. választókerületben (VKB)
Tuza Róbert irodavezető

Meghívott:
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

 

15./Előterjesztés választókörzeti alap felhasználásáról a 10. sz. választókerületben (VKB)
Tuza Róbert irodavezető

Meghívott:
Lombeczki Gábor képviselő

 

16./Előterjesztés választókörzeti alap felhasználásáról a 12. sz. választókerületben (VKB)
Tuza Róbert irodavezető

Meghívott:
Rázsi Botond alpolgármester

 

Tájékoztató
17./Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről
Dr. Kovács Luca jegyző

 

18./Tájékoztató az Integrált Területi Program 2.0 változatának forrás felhasználásairól és indikátor vállalásairól (VKB, KGY)
Habis László

 

19./Tájékoztató a 'Dobó tér - Eger patak - Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja' (ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2011-0001), valamint a 'Szala városrész szociális rehabilitációja' (ÉMOP-3.1.1-12-2013-0007) című projektek 2014. évi előrehaladásáról (VKB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Dr. Kurucz András ügyvezető Egri Városfejlesztési Kft

 

20./Tájékoztató a korlátozott sebességű övezetekről (VKB)
Tuza Róbert irodavezető

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!