Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 23. | Dezső

A 2018. május 14-i ülés anyaga

Létrehozva: 2018. május 10.  |  Utoljára frissítve: 2021. március 09. eger 

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2018. május 14. 13:00 óra, Városháza II. Tárgyaló

 

Rendelettervezet
1./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról, valamint a központi támogatások elszámolásáról (valamennyi bizottság, ÖÉF, Kgy.)
Habis László polgármester

 

Előterjesztés
2./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi maradványának jóváhagyásáról (valamennyi bizottság, Kgy)
Habis László polgármester

 

Rendelettervezet
3./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló 28/2011 (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Habis László polgármester

 

Előterjesztés
4./Előterjesztés az Eger, Bikalegelő városrész 0285/49 helyrajzi számú külterületi ingatlan telekkiegészítés céljából történő belterületbe vonásáról, és annak kapcsán Eger MJV Közgyűlésének 1/2004.(I.30.) számú önkormányzati rendelete alapján fizetendő egyszeri közműfejlesztési hozzájárulás összegének mértékéről (VKB, VPÜB, KGY)
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Gál Kristóf Külső meghívott

 

5./Előterjesztés az Eger, Síp köz 1. alatti 4701 hrsz-ú ingatlanon létesítendő gyógyszertár kapcsán az OTÉK által előírt parkolóhelyek számának csökkentéséről (VKB)
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

 

6./Elvi állásfoglalás kérése a 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Déli iparterület városrész Szabályozási tervének módosításáról az Eger 10525/9 helyrajzi számú ingatlanon kijelölt építési hely módosítása kapcsán (VKB)
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Wolf Beáta tervező településtervező
Szabó Csaba ügyvezető

 

7./Elvi állásfoglalás kérése a 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Hatvani hóstya városrész Szabályozási tervének módosításáról az Eger, Remenyik Zsigmond u. sorgarázs melletti 6916/10 helyrajzi számú közterület részterületének értékesítése és új gépkocsi tároló építése kapcsán (VKB)
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Wolf Beáta tervező településtervező
Poczok Miklós Norbert Külső meghívott

 

8./Elvi állásfoglalás kérése a 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat, valamint a Cifra hóstya és Tetemvár városrészek Szabályozási tervének módosításáról az Eger, Tiba István utca északi oldalán előírt legnagyobb beépítési mérték növelése kapcsán (VKB)
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Wolf Beáta tervező településtervező
Martonné Adler Ildikó képviselő Képviselő
Saxinger Veronika Külső meghívott

 

9./Előterjesztés utca elnevezéséről(VIB, VKB, KGY)
Dr. Kovács Luca jegyző

 

10./Előterjesztés az Eger, Szépasszonyvölgy 'Lépcsős' pincesor közterületről nyíló pince-partfalomlás vis maior pályázat benyújtására (VKB, VGB, VPÜB, KGY)
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

 

11./Előterjesztés a Nemzedékek terére tervezett emlékfa ültetéséről (VKB)
Tuza Róbert irodavezető

 

12./Előterjesztés választókörzeti alap felhasználásáról a 4. sz. választókerületben(VKB)
Tuza Róbert irodavezető

Meghívott:
Dr. Stefán Zoltán tanácsnok

 

13./Előterjesztés választókörzeti alap felhasználásáról az 5. sz. választókerületben (VKB)
Tuza Róbert irodavezető

 

14./Előterjesztés választókörzeti alap felhasználásáról a 10. sz. választókerületben (VKB)
Tuza Róbert irodavezető

 

Tájékoztató
15./Tájékoztató az Egészségház utcai tömbbelsőben kialakítandó emlékpark tervéről (VKB)
Tuza Róbert irodavezető

16./ Tájékoztató a közterületen létesíthető reklámberendezésekről és közterületi kitelepülésekről szóló lakossági tájékoztatóról (VIB, VKB)

Rátkai Attila, főépítész

 

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!