2020. december 02. | Melinda
Eger.hu

2013

Létrehozva: 2013. december 30.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02. eger 

2013. évi Költségvetési beszámoló


 

2013. évi költségvetési beszámoló tárgymutató

 

1. Rendelet:

Eger Megyei Jogú Város 17/2014. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról

 

2. Rendelet mellékletei:

1.sz. melléklet - Bevételek

2.sz. melléklet - Kiadások

3.sz. melléklet - 2013. évi költségvetés mérlege

3/a.sz. melléklet - 2013. évi költségvetés mérlege (Államigazgatási feladat)

3/b.sz. melléklet - 2013. évi költségvetés mérlege (Kötelező feladat)

3/c.sz. melléklet - 2013. évi költségvetés mérlege (Önként vállalt feladat)

4.sz. melléklet - A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2013. évi támogatása jogcímenkénti részletezése

5.sz. melléklet - Költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal 2013. évi létszám alakulása

5/a.sz. melléklet - Munkanélküliek egyéb önkormányzati foglalkoztatása 2013. évi létszám alakulása

6.sz. melléklet - Pénzeszközök változása 2013. évben

7.sz. melléklet - 2013. évi költségvetés mérlegének megbontása

8.sz.melléklet - 2013. évi pénzmaradvány levezetése

9.sz. melléklet - Összesített vagyonkimutatás 2013. december 31.

10.sz. melléklet - A fennálló hitel- és kötvényállomány 2013. december 31-én

11.sz. melléklet - A 2013. évi önkormányzati adóságállományok adóságot keletkeztető ügyletek teljes futamidő szerinti bemutatása

12.sz. melléklet - 2013. évi összesített könyviteli mérleg

13.sz. melléklet - Eger Megyei Jogú Város gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészei es egyéb adatok 2013. decmber 31-én

14.sz. melléklet - 2013. évben teljesített közvetett támogatások

15.sz. melléklet - Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai és teljesítése éves bontásban

16.sz. melléklet - 2012-2013. évi bevételek és kiadások összehasonlítása

17.sz. melléklet - Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata készfizető kezességvállalás állománya 2013. december 31.

 

3. Általános indoklás:

Eger Város 2013. évi gazdálkodásának általános értékelése

 

4.Információs kimutatások, ábrák:

1.sz. kimutatás - Bevételek alakulása 2012-2013. évben

2.sz. kimutatás - Kiadások alakulása 2012-2013. évben

3.sz. kimutatás - A költségvetési szervek felügyeleti szervtől kapott támogatásának alakulása 2013. évben

4.sz. kimutatás - Kimutatás Az EU-s pénzek felhasználásáról 2013

5.sz. kimutatás - Nonprofit szervezetek 2013. évi támogatása

6.sz. kimutatás - 2013. évben kifizetett szociális juttatások részletezése

7/a.sz. kimutatás - Az állami tulajdonból térítésmentesen önkormányzati tulajdonba került lakások elidegenítéséből származó bevételek és azok felhasználása

7/b.sz. kimutatás - EVAT ZRT kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő 2013. évi bevételek

7/c.sz. kimutatás - EVAT ZRT kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő 2013. évi kiadások

8.sz. kimutatás - Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló egyenlegei, valamint ezekből származó fizetési kötelezettségeknek várható alakulása 2013. - 2014. években

9/a.sz. kimutatás - Intézmények 2013. évi könyviteli mérlege

9/b.sz. kimutatás - Önkormányzat (költségvetési szervek nélkül) 2013. évi  könyviteli mérlege

9/c.sz. kimutatás - Intézmények vagyonkimutatás 2013. december 31.

9/d.sz. kimutatás - Önkormányzat (költségvetési szervek nélkül) vagyonkimutatása 2013. december 31.

10.sz. kimutatás - Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2013. évben összesen

10/a.sz. kimutatás - Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása az intézményeknél 2013. évben

10/b.sz. kimutatás - Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása a Önkormányzatnál (költségvetési szervek nélkül) 2013. évben

10/c.sz. kimutatás - Az önkormányzati vagyon mutatószámai 2013. december 31-i állapot szerint

10/d.sz. kimutatás - Az önkormányzati vagyon néhány naturális mutatója 2013. december 31-i állapot szerint

11.sz. kimutatás - 2000-2012. évek fel nem használt pénzmaradványa 2013. december 31-én

12.sz. kimutatás - Az önkormányzat kötelezettségeinek és forrásainak alakulása 2013-2016 között

 

 

 < Vissza