Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 25. | Orbán

2013

Létrehozva: 2013. december 30.  |  Utoljára frissítve: 2021. május 27. eger 

2013. évi Költségvetési beszámoló


 

2013. évi költségvetési beszámoló tárgymutató

 

1. Rendelet:

Eger Megyei Jogú Város 17/2014. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról

 

2. Rendelet mellékletei:

1. melléklet - Bevételek

2. melléklet - Kiadások

3. melléklet - 2013. évi költségvetés mérlege

3/a. melléklet - 2013. évi költségvetés mérlege (Államigazgatási feladat)

3/b. melléklet - 2013. évi költségvetés mérlege (Kötelező feladat)

3/c. melléklet - 2013. évi költségvetés mérlege (Önként vállalt feladat)

4. melléklet - A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2013. évi támogatása jogcímenkénti részletezése

5. melléklet - Költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal 2013. évi létszám alakulása

5/a. melléklet - Munkanélküliek egyéb önkormányzati foglalkoztatása 2013. évi létszám alakulása

6. melléklet - Pénzeszközök változása 2013. évben

7. melléklet - 2013. évi költségvetés mérlegének megbontása

8. melléklet - 2013. évi pénzmaradvány levezetése

9. melléklet - Összesített vagyonkimutatás 2013. december 31.

10. melléklet - A fennálló hitel- és kötvényállomány 2013. december 31-én

11. melléklet - A 2013. évi önkormányzati adóságállományok adóságot keletkeztető ügyletek teljes futamidő szerinti bemutatása

12. melléklet - 2013. évi összesített könyviteli mérleg

13. melléklet - Eger Megyei Jogú Város gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészei es egyéb adatok 2013. decmber 31-én

14. melléklet - 2013. évben teljesített közvetett támogatások

15. melléklet - Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai és teljesítése éves bontásban

16. melléklet - 2012-2013. évi bevételek és kiadások összehasonlítása

17. melléklet - Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata készfizető kezességvállalás állománya 2013. december 31.

 

3. Általános indoklás:

Eger Város 2013. évi gazdálkodásának általános értékelése

 

4.Információs kimutatások, ábrák:

1. kimutatás - Bevételek alakulása 2012-2013. évben

2. kimutatás - Kiadások alakulása 2012-2013. évben

3. kimutatás - A költségvetési szervek felügyeleti szervtől kapott támogatásának alakulása 2013. évben

4. kimutatás - Kimutatás Az EU-s pénzek felhasználásáról 2013

5. kimutatás - Nonprofit szervezetek 2013. évi támogatása

6. kimutatás - 2013. évben kifizetett szociális juttatások részletezése

7/a. kimutatás - Az állami tulajdonból térítésmentesen önkormányzati tulajdonba került lakások elidegenítéséből származó bevételek és azok felhasználása

7/b. kimutatás - EVAT ZRT kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő 2013. évi bevételek

7/c. kimutatás - EVAT ZRT kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő 2013. évi kiadások

8. kimutatás - Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló egyenlegei, valamint ezekből származó fizetési kötelezettségeknek várható alakulása 2013. - 2014. években

9/a. kimutatás - Intézmények 2013. évi könyviteli mérlege

9/b. kimutatás - Önkormányzat (költségvetési szervek nélkül) 2013. évi  könyviteli mérlege

9/c. kimutatás - Intézmények vagyonkimutatás 2013. december 31.

9/d. kimutatás - Önkormányzat (költségvetési szervek nélkül) vagyonkimutatása 2013. december 31.

10. kimutatás - Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2013. évben összesen

10/a. kimutatás - Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása az intézményeknél 2013. évben

10/b. kimutatás - Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása a Önkormányzatnál (költségvetési szervek nélkül) 2013. évben

10/c. kimutatás - Az önkormányzati vagyon mutatószámai 2013. december 31-i állapot szerint

10/d. kimutatás - Az önkormányzati vagyon néhány naturális mutatója 2013. december 31-i állapot szerint

11. kimutatás - 2000-2012. évek fel nem használt pénzmaradványa 2013. december 31-én

12. kimutatás - Az önkormányzat kötelezettségeinek és forrásainak alakulása 2013-2016 között

 

 

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!