Ugrás a fő tartalomhoz
2024. április 13. | Ida

2006. évi Költségvetési Terv

Létrehozva: 2012. december 31.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02.

2006. évi Költségvetési Terv


2006. évi költségvetési terv tárgymutató

1. Rendelet:

Eger Megyei Jogú Város 8/2006. (III. 10.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről

 

2. Rendelet mellékletei:

1.sz. melléklet - Bevételek

2.sz. melléklet - Kiadások

3.sz. melléklet - 2006. évi költségvetés mérlege

4.sz. melléklet - Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

5.sz. melléklet - A gördülő tervezés az önkormányzat 2006-2008. évekre várható előirányzatai

6.sz. melléklet - Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal 2006. január 1-jei létszámkerete

6/a.sz. melléklet - A Városi Ellátó Szolgálat részben önálló intézményeinek 2006. évi létszámkerete

7.sz. melléklet - 2006. évi költségvetés fejezet és címrendje

8.sz. melléklet - 2006. évre tervezett közvetett támogatások

9/a.sz. melléklet - Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi költségvetés mérlege

9/b.sz. melléklet - Egri Görög Önkormányzat 2006. évi költségvetés mérlege

9/c.sz. melléklet - Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi költségvetés mérlege

10.sz. melléklet - Az önkormányzat 2006. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

11.sz. melléklet - Európai Uniós támogatásból finanszírozott projektek forrásösszetételének bemutatása 2006 - 2008. években

 

3. Általános indoklás:

A 2006. évi központi költségvetés és a helyi önkormányzatok szabályozásának jellemzői

Eger város 2006. évi költségvetési politikája

A városi költségvetés 2006. évi tervszámainak kialakítása

A városi költségvetés bevételi előirányzatai

A városi költségvetés kiadásainak tervezése

Összegzés

 

4.Információs kimutatások, ábrák:

1.sz. kimutatás - Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása 2002-2006 közötti időszakban

2.sz. kimutatás - A 2005. és 2006. évi normatív állami hozzájárulás feladatonként

2/a.sz. kimutatás - 2006. évi normatív állami hozzájárulás és normatív, kötött felhasználású támogatások jogcímenkénti részletezése

3/a.sz. kimutatás - Hitelek, támogatási kölcsönök igénybevétele 2002-2008. között

3/b.sz. kimutatás - A 2006. évi hitelekkel kapcsolatos tájékoztató adatok

3/c.sz. kimutatás - Hitel- és támogatási kölcsönök törlesztése várható alakulása 2005-2008. években

4.sz. kimutatás - A 2006. évi költségvetés tervezett kiadásainak megoszlása ágazatonként

1.sz. ábra - Bevételek alakulása 2006. évben

2.sz. ábra - Tervezett kiadások összetétele 2006. évben

3.sz. ábra - Költségvetési szervek kiadásainak megoszlása 2006. évben

4.sz. ábra - Önkormányzat kiadásainak megoszlása a 2006. évben

1.sz. táblázat - Önkormányzati költségvetési szervek bevételi előirányzatainak összetevői

1/a.sz. táblázat - Városi Ellátó Szolgálat és részben önálló intézményei bevételi előirányzatának összetevői

2/a.sz. táblázat - Önkormányzati igazgatási tevékenység 2006. évi előirányzatának részletezése /II. fejezet 24 címszám 1 alcímszám 1, 2, 3 és 5 kiemelet előirányzat bontása/

2/b.sz. táblázat - Körzeti igazgatási feladatok /Városi Gyámhivatal/ 2006. évi előirányzatának részletezése /II. fejezet 34 címszám 1 alcímszám 1, 2, 3 kiemelt előirányzat bontása/

2/c.sz. táblázat - Körzeti igazgatási feladatok /Építésügyi feladatok/ 2006. évi előirányzatának részletezése /II. fejezet 34 címszám 2 alcímszám 1, 2, 3 kiemelt előirányzat bontása/

2/d.sz. táblázat - Körzeti igazgatási feladatok /Okmányiroda/ 2006. évi előirányzatának részletezése /II. fejezet 34 címszám 3 alcímszám 1, 2, 3 kiemelt előirányzat bontása/

3/a.sz. táblázat - EVAT Zrt kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő 2006. évi bevételek

3/b.sz. táblázat - EVAT Zrt kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő 2006. évi kiadások

1.sz. függelék - A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

 

5a/b.Költségvetési űrlapok: (Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat összesen)

35 űrlap - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

37 űrlap - Feladatmutatók állománya

80 űrlap - Költségvetési jelentés

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!