Ugrás a fő tartalomhoz
2024. június 15. | Jolán

2010. évi Költségvetési Terv

Létrehozva: 2012. december 31.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02.

2010. évi Költségvetési Terv


2010. évi költségvetési terv tárgymutató

1. Rendelet:

Eger Megyei Jogú Város 10/2010. (II. 26.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről

 

2. Rendelet mellékletei:

1.sz. melléklet - Bevételek

2.sz. melléklet - Kiadások

3.sz. melléklet - 2010. évi költségvetés mérlege

4.sz. melléklet - Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

5.sz. melléklet - A gördülő tervezés az önkormányzat 2010-2012. évekre várható előirányzatai

6.sz. melléklet - Költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal a 2010. január 1-jei létszámkerete

7.sz. melléklet - 2010. évi költségvetés fejezet és címrendje

8.sz. melléklet - 2010. évre tervezett közvetett támogatások

9/a.sz. melléklet - Egri Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetés mérlege

9/b.sz. melléklet - Egri Görög Települési Önkormányzat 2010. évi költségvetés mérlege

9/c.sz. melléklet - Egri Lengyel Települési Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetés mérlege

9/d.sz. melléklet - Egri Ruszin Települési Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetés mérlege

10.sz. melléklet - Az önkormányzat 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

11.sz. melléklet - Európai Uniós támogatásból finanszírozott projektek forrásösszetételének bemutatása 2010 - 2012. években

 

3. Általános indoklás:

A 2010. évi gazdaságpolitikájának fő vonásai és a helyi önkormányzatok szabályozásának jellemzői

 

4.Információs kimutatások, ábrák:

1.sz. kimutatás - Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása 2004-2010 közötti időszakban
2.sz. kimutatás - A 2009. és 2010. évi normatív állami hozzájárulás feladatonként
2/a.sz. kimutatás - 2010. évi normatív állami hozzájárulás és normatív, kötött felhasználású támogatások jogcímenkénti részletezése
3/a.sz. kimutatás - Hitelek, támogatási kölcsönök igénybevétele 2006-2012. között
3/b.sz. kimutatás - A 2010. évi hitelekkel kapcsolatos tájékoztató adatok
3/c.sz. kimutatás - Hitel- és támogatási kölcsönök törlesztése várható alakulása 2009-2012. években
4.sz. kimutatás- A 2010. évi költségvetés tervezett kiadásainak megoszlása ágazatonként
1.sz. ábra - Bevételek alakulása 2010. évben
2.sz. ábra - Tervezett kiadások összetétele 2010. évben
3.sz. ábra - Költségvetési szervek kiadásainak megoszlása 2010. évben
4.sz. ábra - Önkormányzat kiadásainak megoszlása a 2010. évben
1.sz. táblázat - Önkormányzati költségvetési szervek bevételi előirányzatainak összetevői
2/a.sz. táblázat - Önkormányzati igazgatási tevékenység 2010. évi előirányzatának részletezése részletezése /II. fejezet 24 címszám 1 alcímszám 1, 2, 3 kiemelt előirányzat bontása/
2/b.sz. táblázat - Körzeti igazgatási feladatok /Városi Gyámhivatal/ 2010. évi előirányzatának részletezése /II. fejezet 33 címszám 1 alcímszám 1, 2, 3 kiemelt előirányzat bontása/
2/c.sz. táblázat - Körzeti igazgatási feladatok /Építésügyi feladatok/ 2010. évi előirányzatának részletezése /II. fejezet 33 címszám 2 alcímszám 1, 2, 3 kiemelt előirányzat bontása/
2/d.sz. táblázat - Körzeti igazgatási feladatok /Okmányiroda/ 2010. évi előirányzatának részletezése /II. fejezet 33 címszám 3 alcímszám 1, 2, 3 kiemelt előirányzat bontása/
2/e.sz. táblázat - Közterület-felügyelet 2010. évi előirányzatának részletezése /II. fejezet 10 címszám 1, 2, 3 kiemelt előirányzat bontása/
3/a.sz. táblázat - EVAT Zrt kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő 2010. évi bevételek

3/b.sz. táblázat - EVAT Zrt kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő 2010. évi kiadások
4.sz. táblázat - Eger gesztorságával működő mikrotársulásokkal kapcsolatos adatok alakulása 2010 évben
1.sz. függelék - A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok
5a/b.Beszámoló űrlapok: (Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat összesen)
35 űrlap - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
37 űrlap - Feladatmutatók állománya
80 űrlap - Költségvetési jelentés

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!