Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 26. | Fülöp

A 2014. április 24-i közgyűlés anyaga

Létrehozva: 2014. április 18.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02. eger 

Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések


2014. április 24-én 9:00 órakor a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján közgyűlés lesz. Az ülés helye: Megyeháza - Barkóczy terem, Eger, Kossuth Lajos utca 9.

 

Rendelet-tervezetek:

 

1./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól szóló 14/2007. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(egy fordulóban tárgyalt, minősített szavazattöbbség)

 • Dr. Kovács Luca jegyző

 

2./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról
(egy fordulóban tárgyalt, minősített szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

3./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az építményadóról és telekadóról szóló 60/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
(egy fordulóban tárgyalt, minősített szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

4./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a helyi kitüntetések, díjak, elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló 38/2011. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(egy fordulóban tárgyalt, minősített szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

Előterjesztések:

 

5./ Előterjesztés az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. számviteli törvény szerinti 2013. évi beszámolójáról
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető
Eger Városi Turisztikai KFT

 • Sós István alpolgármester

 

6./ Előterjesztés az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervéről
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető
Eger Városi Turisztikai KFT

 • Sós István alpolgármester

 

7./ Előterjesztés az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. számviteli törvény szerinti 2013. évi beszámolójáról és eredményfelosztásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Palcsó Péter ügyvezető
Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft.

 • Habis László polgármester

 

8./ Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi pénzmaradványának jóváhagyásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

9./ Előterjesztés az MLSZ Országos Pályaépítési Programjához kapcsolódó pályázat benyújtására
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

10./ Előterjesztés a 2014. évi fejlesztési hitelfelvételről
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

11./ Előterjesztés az Önkormányzat és az Egri Főegyházmegye tulajdonát képező ingatlanok cseréjéről
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

12./ Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. részére az egri 2088/1 hrsz-ú ingatlan apportként történő átadásáról és telephely bővítéséről
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Fazekas László Albert ügyvezető
Agria-Humán Kft. 3300 Eger, Mecset u. 6-8.

 • Habis László polgármester

 

13./ Előterjesztés a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014.(IV. 1) BM rendelet alapján igényelhető támogatási lehetőségről”
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

14./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál és intézményeinél 2013. évben végzett belső ellenőrzések tapasztalatairól
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

15./ Előterjesztés a Gárdonyi kert 5. szám alatti ingatlanra vonatkozó használati jog közcélú adományozásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

16./ Előterjesztés a Kertész u. 3. sz. alatti ingatlan felújításának bérleti díjba történő beszámításáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

17./ Előterjesztés a 64/2014. (II. 27.) közgyűlési határozat módosításáról (Széchenyi u. 47.)
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

18./ Előterjesztés a Hegyközséggel való együttműködésről
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

19./ Előterjesztés az Eger, K2-es út mellett elhelyezkedő 0781/4 hrsz.-ú ingatlan vásárlása tárgyában
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Csathó Csaba tanácsnok

 

20./ Előterjesztés az egri 4953/A/2 hrsz-ú ingatlan (Eger, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.) kedvezményes használatba adására
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Csathó Csaba tanácsnok

 

21./ Előterjesztés a 112/2014. (III.27.) számú közgyűlési határozat módosításáról
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Várkonyi György Olivér vezérigazgató
EVAT Zrt.

 • Csathó Csaba tanácsnok

 

22./ Előterjesztés az Agria Travel Kft. által bérelt üzlethelyiségre vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbításáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Csathó Csaba tanácsnok

 

23./ Előterjesztés az általános iskolás gyermekek imókői táborban történő táboroztatásával kapcsolatos alapítványi támogatásokról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Rázsi Botond alpolgármester

 

24./ Előterjesztés az egri vízilabda sport támogatásáról szóló közgyűlési határozat módosítására
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Csákvári Antal tanácsnok

 

25./ Előterjesztés együttműködési megállapodás aláírásáról Budapest főváros és Eger városa közötti kulturális és turisztikai kínálat szélesítéséről
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Gál Judit tanácsnok

 

26./ Előterjesztés a 2014. évi idegenforgalmi jelentőségű kulturális rendezvények támogatási felosztására
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Gál Judit tanácsnok

 

27./ Előterjesztés „Civil Alap szakmai programok/projektek megvalósítása 2014” civil szervezetek támogatására
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Dr. Misz Mihály tanácsnok

 

28./ Előterjesztés közterületek elnevezéséről
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Dr. Kovács Luca jegyző

 

29./ Előterjesztés a Javadalmazási Szabályzat módosítására
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Bognár Ignác képviselő

 

Tájékoztató:

 

30./ Tájékoztató a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által Eger város közigazgatási területén belül megvalósuló fejlesztésekről

Meghívott:
Mikesz Csaba megyei igazgató
Magyar Közút Nonprofit Zrt. HM igazgatóság

 • Habis László polgármester

 

31./ Tájékoztató a 2014. I. negyedévi Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság vagyoni típusú, illetve a Polgármester saját hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról

 • Habis László polgármester
  Csathó Csaba tanácsnok

 

32./ Tájékoztató állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

 • Habis László polgármester

 

33./ Tájékoztató a 2014. I-III. havi polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításáról

 • Habis László polgármester

 

ZÁRT ÜLÉSRE JAVASOLT

 

34./ Előterjesztés peren kívüli egyezségkötésről
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

ZÁRT ÜLÉS

 

35./ Előterjesztés "Pro Agria" szakmai díj, "Eger Kiváló Pedagógusa" és "Kiváló Munkáért" kitüntetések adományozására
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

36./ Előterjesztés lakásigénylési névjegyzék jóváhagyásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Csákvári Antal tanácsnok

 

37./ Előterjesztés garzonházi lakások bérbevételére jogosultak jegyzékének jóváhagyásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Csákvári Antal tanácsnok

 

38./ Előterjesztés elutasított szociális támogatások ellen benyújtott fellebbezésekről
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

NYÍLT ÜLÉS:

 

Előterjesztés:

 

39./ Előterjesztés a Magisztrátus borának megválasztásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:

Tarsoly József hegybíró
Eger, Deák Ferenc út 51.

 • Rázsi Botond alpolgármester

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!