Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 25. | Orbán

A 2014. augusztus 28-i közgyűlés anyaga

Létrehozva: 2014. augusztus 22.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02. eger 

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


1./ Tájékoztató a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság működéséről
Meghívott:
Seres Tibor
megbízott tűzoltó parancsnok alezredes

 • Habis László polgármester

 

Személyi ügyek:

 

2./ Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán működő szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
(minősített szavazattöbbség)

 • Dr. Kovács Luca jegyző

 

3./ Előterjesztés Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására
(minősített szavazattöbbség)

 • Dr. Kovács Luca jegyző

 

Rendelettervezet:

 

4./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2014 (II.15.) számú Önkormányzati rendelet módosítására
(egy fordulóban tárgyalt; minősített szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

5./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az építményadóról és telekadóról szóló 60/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
(egy fordulóban tárgyalt; minősített szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

6./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet tervezete a helyi szociális támogatásokról és a gyermekvédelmi ellátásokról valamint az igénylés és a folyósítás rendjéről szóló 21/2006. (V. 26.) rendelet módosításáról
(egy fordulóban tárgyalt; minősített szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

7./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete, az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosítására (az egri 6094hrsz.-ú közterület megnevezésű ingatlanból 54m2 nagyságú terület törzsvagyonból történő kivonása), valamint előterjesztés a törzsvagyonból kivont területrész elidegenítéséről
(egy fordulóban tárgyalt; minősített szavazattöbbség)

 • Csathó Csaba tanácsnok

 

Előterjesztések:

 

8./ Javaslat Eger Város önkormányzati gazdálkodásának 2014. I. féléves helyzetéről készített beszámoló elfogadására
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

9./ Előterjesztés Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) dokumentum véleményezése tárgyában
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

10./ Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
(minősített szavazattöbbség)

 • Dr. Kovács Luca jegyző

 

11./ Előterjesztés önkormányzati fenntartású óvodák alapító okiratának módosítására
(minősített szavazattöbbség)

 • Dr. Kovács Luca jegyző

 

12./ Előterjesztés az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2014. évi üzleti terv I. féléves teljesítéséről
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Palcsó Péter ügyvezető

 • Sós István alpolgármester

 

13./ Előterjesztés az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. ügyvezető megbízásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Palcsó Péter ügyvezető

 • Sós István alpolgármester

 

14./ Előterjesztés a Bárány Uszoda rekonstrukciójáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

15./ Előterjesztés a Kováts János u. 2. szám alatti ingatlan („Lenkey” ház) megvásárlásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

16./ A 2013. évi végleges helyi iparűzési adó meghatározott részének (2 %-ának) az adózó rendelkezése szerinti célirányos felhasználásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

17./ Előterjesztés az Egri Városfejlesztési Kft. székhelyének módosítására vonatkozó 313/2014. (VI.26.) közgyűlési határozat visszavonásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Dr. Kurucz András ügyvezető
Egri Városfejlesztési Kft.

 • Habis László polgármester

 

18./ Előterjesztés a lőtér tulajdonjogának megszerzéséről
Meghívott:
Takács Tibor
Egri Polgári Lövészegylet elnöke

 • Habis László polgármester

 

19./ Előterjesztés a Wigner Iskola Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
(minősített szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

20./ Előterjesztés önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérlőkijelölési jog biztosítására (egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

21./ Előterjesztés az önkormányzat és intézményei előirányzatainak módosítására (egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

22./ Előterjesztés sportcélú támogatásra benyújtott kérelmek elbírálásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

23./ Előterjesztés az egri 0131/35 hrsz-ú ingatlan és az egri 0131/36 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának cseréjéről
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Csathó Csaba tanácsnok

 

24./ Előterjesztés az egri 9862/1 hrsz.-ú (Külsősor úti) ingatlan egy részének értékesítéséről
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Csathó Csaba tanácsnok

 

25./ Előterjesztés bérleti jog visszafizetés ellenértékének biztosítására
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Csathó Csaba tanácsnok

 

26./ Előterjesztés az Eger, Kisasszony úton elhelyezkedő 4724 hrsz.-ú ingatlan vásárlásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Csathó Csaba tanácsnok

 

27./ Előterjesztés a Waldorf iskola tornaterem használatáról szóló közgyűlési határozat módosításáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Rázsi Botond alpolgármester

 

28./ Előterjesztés az önkormányzati fenntartású óvodák 2014/2015. nevelési évének indításához szükséges fenntartói döntésekről
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Rázsi Botond alpolgármester

 

29./ Előterjesztés közterület elnevezéséről
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Dr. Kovács Luca jegyző

 

30./ Előterjesztés a III. Egri Stúdiószínházi Táncfesztivál, valamint a Kamaraopera Fesztivál programjának támogatására
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Gál Judit tanácsnok

 

Tájékoztatók:

 

31./ Tájékoztató Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. törzstőkéjének emeléséről és társasági szerződésének módosításáról

 • Habis László polgármester

 

32./ Tájékoztató a 2014. június havi polgármesteri és intézményvezetői hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításáról

 • Habis László polgármester

 

ZÁRT ÜLÉSRE JAVASOLT

 

33./ Előterjesztés 162/2014. (IV.24.) közgyűlési határozat módosításáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

ZÁRT ÜLÉS

 

Előterjesztések:

 

34./ Előterjesztés sportkitüntetések adományozására
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

35./ Előterjesztés "Pro Agria" szakmai díj adományozásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Dr. Misz Mihály tanácsnok

 

36./ Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft. könyvvizsgálójának megbízásáról
(egyszerű szavazattöbbség)
Meghívott:
Jakab Zoltán
Városgondozás Eger Kft.
3300 Eger, Bródy S. u. 4.

 • Sós István alpolgármester

 

37./ Előterjesztés az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. igazgatósági tagja és felügyelő bizottsági tagja megválasztásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

38./ Előterjesztés lakásigénylési névjegyzék jóváhagyásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Csákvári Antal tanácsnok

 

39./ Előterjesztés elutasított szociális támogatások ellen benyújtott fellebbezésekről
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

Tájékoztató :

 

40./ Tájékoztató 2014. II. negyedévi Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság vagyoni típusú, illetve a Polgármester saját hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról

 • Csathó Csaba tanácsnok

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!