Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 25. | Orbán

A 2014. december 18-i közgyűlés anyaga

Létrehozva: 2014. december 12.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02. eger 

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülése


Rendelet-tervezet

 

1./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzat 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról
(egy fordulóban tárgyalt, minősített szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

2./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosítására (az Eger, Almagyar városrész keleti oldalán elhelyezkedő, 10964 hrsz-ú ingatlan 2435 m2 területű részének törzsvagyonból történő kivonása) a Városgazdálkodási Bizottság 252/2014.(XII.10.) számú döntése végrehajtásáról
(egy fordulóban tárgyalt, minősített szavazattöbbség) (Az előterjesztést az előterjesztő visszavonta.)

 • Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester

 

3./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására (az Eger Felvégi úton elhelyezkedő 01051/13 helyrajzi számú ingatlan 55 m2 területű részének, valamint a 01051/14 helyrajzi számú ingatlan 44 m2 területű részének törzsvagyonból történő kivonása) a 370/2013. (VI. 27.) számú közgyűlési határozat végrehajtására
(egy fordulóban tárgyalt, minősített szavazattöbbség)

 • Orosz Lászlóné tanácsnok

 

4./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására (az Eger Bajusz-völgyben elhelyezkedő 0281/50 helyrajzi számú ingatlan 415 m2 területű részének törzsvagyonból történő kivonása) a 36/2013. (VI.12.) számú polgármesteri döntés végrehajtására
(egy fordulóban tárgyalt, minősített szavazattöbbség)

 • Orosz Lászlóné tanácsnok

 

5./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet–tervezete a 27/2008.(VI.27.) számú rendelettel jóváhagyott Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatának és annak mellékleteit képző szabályozási terveinek módosításáról
(II. forduló, minősített szavazattöbbség)

Meghívott:
Wolf Beáta tervező

 • Kovács-Cs. Tamás tanácsnok

 

6./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet–tervezete az Eger-Felnémet városrész 0160/6 jelű, külterületi ingatlanon található malomépület H1 fokozatú helyi egyedi védelem alá helyezéséről
(I. forduló, egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Bakondi László
Vallus István

 • Kovács-Cs. Tamás tanácsnok

 

7./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól szóló 14/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(egy fordulóban tárgyalt, minősített szavazattöbbség)  (Az előterjesztést az előterjesztő visszavonta.)

 • Martonné Adler Ildikó alpolgármester

 

8./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 42/2000. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
(egy fordulóban tárgyalt, minősített szavazattöbbség)

Meghívott:
Jakab Zoltán ügyvezető
Városgondozás Eger Kft.

 • Dr. Kovács Luca jegyző

 

9./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési szabályzatáról
(egy fordulóban tárgyalt, minősített szavazattöbbség)

 • Dr. Kovács Luca jegyző

 

Előterjesztés

 

10./ Előterjesztés az Egri Városfejlesztési Kft. 2014. évi üzleti tervének I-III. negyedéves teljesítéséről, a Felügyelő Bizottság 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi munkatervéről
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Dr. Kurucz András ügyvezető
Egri Városfejlesztési Kft.
Kontra Anna mb. könyvvelő
Akantusz Kft.

 • Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester

 

11./ Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft. 2014. évi üzleti tervének módosításáról és a 2014. évi üzleti tervének I-III. negyedéves teljesítéséről, a Felügyelő Bizottság 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi munkatervéről
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Jakab Zoltán ügyvezető
Huszár Katalin gazdasági igazgatóhelyettes
Városgondozás Eger Kft

 • Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester

 

12./ Előterjesztés az Egri TISZK Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének I-III. negyedéves teljesítéséről, a Felügyelő Bizottság 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi munkatervéről
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Takács Zoltán ügyvezető
Egri Térségi Integrált Szakképző Központ

 • Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester

 

13./ Előterjesztés az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft. 2014. I-III. negyedéves gazdálkodásáról, 2015. évi üzleti tervéről, valamint az ügyvezető 2015. évi prémium feladatának meghatározásáról, a Felügyelő Bizottság 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi munkatervéről
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Palcsó Péter ügyvezető
Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft.

 • Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester

 

14./ Előterjesztés az Agria-Humán Kft. 2014. évi üzleti tervének I-III. negyedéves teljesítéséről, a Felügyelő Bizottság 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi munkatervéről
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Fazekas László Albert ügyvezető
Bacsa Jánosné Gazdasági vezető
Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft.

 • Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester

 

15./ Előterjesztés az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2014. évben nyújtott működési támogatás elszámolásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Fazekas László Albert ügyvezető
Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft.

 • Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester

 

16./ Előterjesztés az Agria Film Kft. 2014. évi üzleti tervének I-III. negyedéves teljesítéséről és a Felügyelő Bizottság 2014. évi beszámolójáról
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Kiss Lajos ügyvezető
Agria Film Kft.

 • Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester

 

17./ Előterjesztés az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének I-III. negyedéves teljesítéséről, a Felügyelő Bizottság 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi munkatervéről
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető

 • Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester

 

18./ Előterjesztés kötelezettségvállalásra EMJV Önkormányzata 2015. évi költségvetésének terhére
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

19./ Javaslat az önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására
(egyszerű szavazattöbbség)

kiegészítésLetölthető dokumentum

 • Habis László polgármester

 

20./ Előterjesztés az egri 10291/4 hrsz-ú ingatlan használati jognak közcélú adományként történő átadásáról az Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport részére
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

21./ Előterjesztés haszonbérleti szerződés megkötéséről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a Tangazdaság területére
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Ballagó Zoltán igazgató
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Egri Tankerület

 • Habis László polgármester

 

22./ Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról kötött megállapodás módosításáról
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Ballagó Zoltán egri tankerületi igazgató
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Egri Tankerület

 • Habis László polgármester

 

23./ Előterjesztés támogatási cél megjelölésére vonatkozó javaslatról, az „Egri Tehetségek az Olimpiára” nevű alapítvány kuratóriuma részére
Az előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

 • Habis László polgármester

 

24./ Előterjesztés a helyi járatú közösségi közlekedés támogatásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

Letölthető dokumentum


Meghívott:
Uti Csaba vezérigazgató
Dr. Gál József gazdasági igazgató
Pintér Lajos személyszállítási üzletág-igazgató
Kelemen Imre műszaki üzletág-igazgató
Agria Volán Zrt.

 • Habis László polgármester

 

25./ Előterjesztés térítésmentes terem használatának biztosításáról a Mecman Eger Innebandy Sportegyesület részére floorball edzés lebonyolítása céljából
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Martonné Adler Ildikó alpolgármester

 

26./ Előterjesztés a 2014. évben megvalósított egyedi közvilágítás fejlesztésekről
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Orosz Lászlóné tanácsnok

 

27./ Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának előzetes szándéknyilatkozata az Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ az energia megtakarításról, energiahatékonyságról szóló közösségi mintaprojektjéhez partnerként való csatlakozásról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Komlósi Csaba képviselő

 

28./ Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei és Polgármesteri Hivatala 2015. évi belső ellenőrzési tervének megállapítására
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

29./ Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. I. negyedévi feladattervére, valamint a 2015. II. negyedévi feladatterv-tervezetére
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

30./ Előterjesztés a 2014. IV. negyedévben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Dr. Kovács Luca jegyző

 

Tájékoztató

 

31./ Tájékoztató Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. szeptember 30-i költségvetési teljesítési adatairól

 • Habis László polgármester

 

32./ Tájékoztató a 2014. október havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörbe végrehajtott előirányzat módosításokról

 • Habis László polgármester

 

33./ Tájékoztató a 2014. november havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról

 • Habis László polgármester

 

34./ Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

 • Dr. Kovács Luca jegyző

 

35./ Tájékoztató a 2014. évi idegenforgalmi jelentőségű kulturális rendezvényekről

 • Rázsi Botond alpolgármester

 

36./ Tájékoztató Eger Megyei Jogú Város 2015. évre tervezett testvérvárosi és nemzetközi eseményeiről

 • Gál Tibor tanácsnok

 

Előterjesztés

 

Sűrgősségi 1./ ELőterjesztés a Bárány uszoda rekonstrukciójáról

 • Habis László polgármester

 

Sűrgősségi 2./ Előterjesztés hitelfelvételhez kapcsolódó kötelezettségvállalásról

 • Habis László polgármester

 

Sűrgősségi 3./ Előterjesztés Városgondozás Eger Kft.-ben kéményseprő-ipari szolgáltatást végző divízió létrehozásáról

 • Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester

 

Zárt ülés

 

Személyi ügy

 

37./ Előterjesztés „Pro Agria” szakmai díjak, „Gárdonyi Géza Díj” és „Kiváló Munkáért” kitüntetés adományozására
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

38./ Előterjesztés az Agria Film Kft. ügyvezetőjének megbízásáról és a Társaság alapító okiratának módosításáról
(minősített szavazattöbbség)
Meghívott:
Berényi Tamás

 • Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester

 

39./ Előterjesztés az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatósági tag lemondásának tudomásul vételéről és új tag választásáról
(minősített szavazattöbbség)

 • Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester

 

Előterjesztés

 

40./ Előterjesztés lakásigénylési névjegyzék jóváhagyásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Szucsik György tanácsnok

 

41./ Előterjesztés elutasított szociális támogatások ellen benyújtott fellebbezésekről
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!