Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 23. | Dezső

A 2014. február 27-i közgyűlés anyaga

Létrehozva: 2014. február 21.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02. eger 

Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések


2014. február 27-én 9:00 órakor a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján közgyűlés lesz. Az ülés helye: Megyeháza - Barkóczy terem, Eger, Kossuth Lajos utca 9.

 

Személyi ügy:

 

1./ Előterjesztés szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztására(minősített szavazattöbbség)

Letölthető dokumentum

 • Dr. Kovács Luca jegyző

 

Rendelet-tervezetek:

 

2./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló módosított 7/2013. (III.1.) önkormányzati rendelet módosítására
(egy fordulóban tárgyalt; minősített szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

3./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Eger, Dobó utca helyi védelmi területté nyilvánításáról, valamint az utca egyes épületeinek egyedi helyi védelem alá helyezéséről
(II. forduló, minősített szavazattöbbség)

 • Ficzere György tanácsnok

 

4./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 77/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására
(egy fordulóban tárgyalt; minősített szavazattöbbség)

 • Dr. Kovács Luca jegyző

 

5./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosítására (az egri 4223 hrsz-ú ingatlan (Sertekapu u.) 9 m2 területű részének törzsvagyonból történő kivonása), valamint előterjesztés a kivont területrész elidegenítéséről
(egy fordulóban tárgyalt; minősített szavazattöbbség)

 • Csathó Csaba tanácsnok

 

6./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosítására (Egerben a Verőszala utcában található 2703 hrsz-ú ingatlan törzsvagyonból történő kivonása), valamint előterjesztés az ingatlan bérbeadásáról
(egy fordulóban tárgyalt; minősített szavazattöbbség)

 • Csathó Csaba tanácsnok

 

Előterjesztések:

 

7./ Előterjesztés az EVAT Zrt. és a Törzsház 2014. évi üzleti tervéről
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Várkonyi György Olivér vezérigazgató
Csirke Józsefné gazdasági divízióvezető
EVAR Zrt. - Eger, Zalár u. 1-3.
Antal Anett ügyvezető
Média Eger Nonprofit Kft. - Eger, Törvényház út 15.
Lugosi Dénes ügyvezető igazgató
Eger Termál Kft. - Eger, Frank Tivadar út 5.

 • Sós István alpolgármester

 

8./ Előterjesztés az Agria Volán Zrt. részére 2013. évben nyújtott normatív és önkormányzati támogatás elszámolásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Uti Csaba vezérigazgató
Kelemen Imre műszaki üzletág igazgató
Pintér Lajos személyszáll. üzletág igazgató
Dr. Gál József gazdasági igazgató
Agria Volán Zrt. - Eger, Mátyás király 134.

 • Sós István alpolgármester

 

9./ Előterjesztés az Arnaut Pasa Fürdője Kft. részére jóváhagyott működési célú támogatás megbontásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Sós István alpolgármester

 

10./ Előterjesztés a Széchenyi u. 47. szám alatt található ingatlan igényléséről szóló 99/2013. (II.28.) közgyűlési határozat módosításáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

11./ Előterjesztés az önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

12./ Előterjesztés csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása földgáz energia beszerzésére
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott: Szabados László közbeszerzési üzletág-igazgató
1138 Budapest, Meder u. 8.

 • Habis László polgármester

 

13./ Előterjesztés gázközmű beruházással kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötéséről
(egyszerű szavazattöbbség)
Meghívott:
Dr. Kurucz András ügyvezető
Egri Városfejlesztési Kft.
Eger, Eger, Dobó tér 8.

 • Habis László polgármester

 

14./ Előterjesztés az intézményi gazdálkodás ellenőrzésére létrehozott albizottság működési időtartamának meghosszabbítására
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

15./ Előterjesztés a 307/2013. (V. 23.) számú közgyűlési határozat módosításáról
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető
Eger Városi Turisztikai Kft.
Eger, Bajcsy-Zsilinszky u. 9.
Dr. Kurucz András ügyvezető
Egri Városfejlesztési Kft.
Eger, Eger, Dobó tér 8.

 • Csathó Csaba tanácsnok

 

16./ Előterjesztés a 170/2013. (III.28.) számú, Záportározó-dűlőben történő ingatlanrész értékesítésére vonatkozó közgyűlési határozat visszavonásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Csathó Csaba tanácsnok

 

17./ Előterjesztés a Tulipánkert csapadékvíz rendezéséről
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Csathó Csaba tanácsnok

 

18./ Előterjesztés az Egri Szimfonikus Zenekar közszolgáltatási szerződéséről
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Gál Judit tanácsnok

 

19./ Előterjesztés az 50/2014. (II.14.) közgyűlési határozat módosítására
(egyszerű szavazattöbbség)

 

Letölthető dokumentum

 • Rázsi Botond alpolgármester

 

20./ Előterjesztés emléklap és emlékérem biztosítására
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Tóth István képviselő

 

21./ Előterjesztés az egri nyugdíjasok ingyenes uszodahasználatára
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Császár Zoltán képviselő

 

22./ Előterjesztés a 2014. évi sportcélú támogatások felosztására
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Csákvári Antal tanácsnok

Sürgősségi indítvány:

 
a 2015. évi Egri Tavaszi Fesztivál pályázatához önerő biztosításáról

Letölthető dokumentum

 

 

Tájékoztató:

 

23./ Tájékoztató a Magyar – Lengyel Barátság Hete programsorozatról

 • Habis László polgármester

 

24./ Tájékoztató a 2013. december havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról

 • Habis László polgármester

 

25./ Tájékoztató állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos közgyűlési határozatok végrehajtásáról

 • Habis László polgármester

 

Zárt ülés:

 

Előterjesztések:

 

26./ Előterjesztés nyugdíjasházi lakások bérbevételére jogosultak jegyzékének jóváhagyásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Csákvári Antal tanácsnok

 

27./ Előterjesztés garzonházi lakások bérbevételére jogosultak jegyzékének jóváhagyásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Csákvári Antal tanácsnok

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!