Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 26. | Fülöp

A 2014. január 30-i közgyűlés anyaga

Létrehozva: 2014. január 24.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02. eger 

Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések


 

2014. január 30-án 9:00 órakor a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján közgyűlés lesz. Az ülés helye: Megyeháza - Barkóczy terem, Eger, Kossuth Lajos utca 9.

 

Személyi ügy:

 

1./ Előterjesztés az Egri Országzászló- és Emlékhely bizottság személyi összetételének változásáról
(minősített szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester
  Csákvári Antal tanácsnok

 

Rendelettervezet:

 

2./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Eger Városkártyáról
(egy fordulóban tárgyalt, minősített szavazattöbbség)

 • Rázsi Botond alpolgármester

 

3./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására
(egy fordulóban tárgyalt, minősített szavazattöbbség)

 • Dr. Kovács Luca jegyző

 

4./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól szóló 14/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítására
(egy fordulóban tárgyalt, minősített szavazattöbbség)

 • Dr. Kovács Luca jegyző

 

5./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítására
(egy fordulóban tárgyalt, minősített szavazattöbbség)

Meghívott:
Marosvölgyi György ügyvezető
HM TŰZKÉV Kft.

 • Sós István alpolgármester

 

6./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Eger, Tinódi utca 10058 hrsz-ú közterületre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv kapcsán
(I. forduló, egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Hoór Kálmán tervező
Wolf Beáta tervező

 • Ficzere György tanácsnok

 

Előterjesztés:

 

7./ Előterjesztés az EVAT Zrt. részére 2013. évben működési célra nyújtott támogatás elszámolásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Várkonyi György Olivér vezérigazgató
EVAT Zrt.

 • Sós István alpolgármester

 

8./ Előterjesztés az Eger Termál Kft. részére 2013. évben működési célra nyújtott támogatás elszámolásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Lugosi Dénes ügyvezető
Eger Termál Kft.

 • Sós István alpolgármester

 

9./ Előterjesztés az Arnaut Pasa Fürdője Kft. részére 2013. évben működési célra nyújtott támogatás elszámolásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Lugosi Dénes ügyvezető
Arnaut Pasa Fürdője Kft

 • Sós István alpolgármester

 

10./ Előterjesztés az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2013. évben működési célra nyújtott támogatás elszámolásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető
Eger Városi Turisztikai Kft.

 • Sós István alpolgármester

 

11./ Előterjesztés az Agria Film Kft. részére 2013. évben nyújtott fejlesztési célú támogatás elszámolásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Kiss Lajos ügyvezető
Agria Film Kft.

 • Sós István alpolgármester

 

12./ Előterjesztés állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelemről
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

13./ Előterjesztés az önkormányzati és intézményi előirányzatok módosítására
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

14./ Előterjesztés önkormányzati bérlakás tekintetében fennálló bérlőkijelölési jog megszűnésére
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

15./ Előterjesztés szándéknyilatkozat kiadásáról térítésmentes ingatlan használat biztosítására Waldorf Iskola céljából
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Rázsi Botond alpolgármester

 

16./ Előterjesztés választókerületi körzeti alap felhasználásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Dr. Kovács Luca jegyző

 

17./ Előterjesztés a 658/2013. (XII. 19.) közgyűlési határozat módosítására
(egyszerű szavazattöbbség)

 

(Használtcikkpiac pályázat meghosszabbítása)

 • Dr. Kovács Luca jegyző

 

18./ Előterjesztés kulturális intézmények küldetésnyilatkozatának elfogadására
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Tőzsér Istvánné igazgató
Bródy Sándor Könyvtár
Berecz Mátyás igazgató
Dobó István Vármúzeum

 • Gál Judit tanácsnok

 

19./ Előterjesztés az egri külterületi 0434/72 hrsz-ú ingatlan valamint a 0445/1 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítéséről
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Csathó Csaba tanácsnok

 

20./ Előterjesztés használat szerinti telekhatár rendezésről a Hergyimó – dűlőben
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Csathó Csaba tanácsnok

 

21./ Előterjesztés a Tulipánkert csapadékvíz rendezéséről
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Csathó Csaba tanácsnok

 

22./ Előterjesztés helyiségbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Csathó Csaba tanácsnok

 

23./ Előterjesztés az egri 6795 hrsz.-ú, (Eger, Deák F. u. 49. ) ingatlan értékesítésre való kijelöléséről, valamint a nyílt licites eljárás feltételeinek meghatározásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Csathó Csaba tanácsnok

 

24./ Előterjesztés bérleti jog visszafizetés ellenértékének biztosítására
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Csathó Csaba tanácsnok

 

Tájékoztató:

 

25./ Tájékoztató Eger város Integrált Településfejlesztési Stratégiájához kapcsolódó települési adatbázisról és a koncepció fő irányairól

 • Habis László polgármester

 

26./ Tájékoztató a 2013. évben elvégzett csapadékvíz rendezési munkákról

 • Ficzere György tanácsnok

 

Zárt ülésre javasolt:

 

Előterjesztés:

 

27./ Tájékoztató a 2013. IV. negyedévi Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság vagyoni típusú, illetve a Polgármester saját hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról

 • Habis László polgármester
  Csathó Csaba tanácsnok

 

Zárt ülés:

 

Előterjesztés:

 

28./ Előterjesztés köztemetés elrendelése ügyében benyújtott fellebbezésről
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!