Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 26. | Fülöp

A 2014. május 22-i közgyűlés anyaga

Létrehozva: 2014. május 19.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02. eger 

Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések


 

2014. május 22-én 9:00 órakor a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján közgyűlés lesz. Az ülés helye: Megyeháza - Barkóczy terem, Eger, Kossuth Lajos utca 9.

 

Előterjesztés

 

1./ Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Heves Megyei Rendőr-főkapitányság
Czinege László r. ezredes, főkapitány
Eger Rendőrkapitányság
Bognár József r. alezredes kapitányságvezető
Erdélyi Gábor r. alezredes
Bűnügyi Osztály vezetője
Kádas István r. alezredes
Közrendvédelmi Osztály vezetője
Petrikán János r.alezredes
Közlekedésrendészeti Osztály vezetője
Magyarné Gyarmati Erzsébet r. alezredes
Hivatalvezető
Bak Zoltán r. százados
Vizsgálati Osztály vezetője
Kocsis Jánosné r. százados
Igazgatásrendészeti osztály vezetője

 • Habis László polgármester

 

Rendelettervezet

 

2./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosítására
(egy fordulóban tárgyalt, minősített szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

3./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a közterületen elhelyezett képfelvevőkről szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
(egy fordulóban tárgyalt, minősített szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

4./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról
(egy fordulóban tárgyalt, minősített szavazattöbbség)

 • Sós István alpolgármester

 

5./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének rendelet–tervezete Eger településképi védelméről szóló 82/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
(egy fordulóban tárgyalt, minősített szavazattöbbség)

 • Ficzere György tanácsnok

 

6./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének rendelet–tervezete Eger város építészeti értékeinek helyi védelméről szóló 31/2007.(VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
(II. forduló, minősített szavazattöbbség)

 • Ficzere György tanácsnok

 

7./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a társasházak magánerős felújításához nyerhető pénzügyi támogatásról szóló 21/1998. (V. 20.) önkormányzati rendeletének módosítására
(egy fordulóban tárgyalt, minősített szavazattöbbség)

 • Ficzere György tanácsnok

 

8./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet - tervezete Eger Észak-keleti külterület Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről, valamint Eger város Településszerkezeti Tervének módosítása
(II. forduló, minősített szavazattöbbség)

Meghívott:
S. Vasi Ildikó - tervező
1138 Budapest, Esztergomi u. 18

 • Ficzere György tanácsnok

 

9./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger, Felsőváros városrész Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervének módosításáról az 1307/92 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában
(I. forduló, egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Wolf Beáta - tervező
1145 Budapest, Jávor u. 18.

 • Ficzere György tanácsnok

 

10./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a hulladékról szóló törvénnyel összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
(egy fordulóban tárgyalt, minősített szavazattöbbség)

Meghívott:
Jakab Zoltán ügyvezető igazgató
Városgondozás Eger Kft.

 • Dr. Kovács Luca jegyző

 

Előterjesztés

 

11./ Előterjesztés az EVAT Zrt. számviteli törvény szerinti 2013. évi beszámolójáról, tájékoztató a Törzsházba tartozó cégcsoport 2013. évi gazdálkodásáról, valamint tájékoztató az EVAT Zrt. és a cégcsoport 2014. I. negyedéves gazdálkodásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Várkonyi György Olivér vezérigazgató
Csirke Józsefné gazdasági divízióvezető
EVAT Zrt
Antal Anett ügyvezető
Média Eger Nonprofit Kft.
Lugosi Dénes ügyvezető igazgató
Eger Termál Kft.
Szabó Zoltán könyvvizsgáló
Eger, Bálint pap u. 1/B.

 • Sós István alpolgármester

 

12./ Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft. számviteli törvény szerinti 2013. évi éves beszámolójáról, az ügyvezető 2013. évi prémiumfeladatának értékeléséről és 2014. évi üzleti tervéről
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Jakab Zoltán ügyvezető igazgató
Huszár Katalin gazdasági igazgatóhelyettes
Városgondozás Eger Kft.

Szarvas Dénes könyvvizsgáló
Eger, Trinitárius u. 2.

 • Sós István alpolgármester

 

13./ Előterjesztés az Agria-Humán Nonprofit Kft. számviteli törvény szerinti 2013. évi beszámolójáról, tájékoztatás a 2014. évi üzleti terv I. negyedéves teljesítéséről
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Fazekas László Albert ügyvezető igazgató
Bacsa Jánosné gazdasági vezető
Agria-Humán Kft.
Kameniczky Andrásné könyvvizsgáló
Eger, Kolozsvári u. 40. Fsz./1.

 • Sós István alpolgármester

 

14./ Előterjesztés az Agria Film Kft. számviteli törvény szerinti 2013. évi beszámolójáról, a 2014. évi üzleti terv I. negyedéves teljesítéséről, valamint a társaság részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határidejének módosításáról
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Kiss Lajos ügyvezető igazgató
Agria Film Kft.
Zay Ferencné könyvvizsgáló

 • Sós István alpolgármester

 

15./ Előterjesztés az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft. 2014. évi üzleti tervének I. negyedéves teljesítéséről
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Palcsó Péter ügyvezető igazgató
Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft.

 • Sós István alpolgármester

 

16./ Előterjesztés az Egri Városfejlesztési Kft. számviteli törvény szerinti 2013. évi beszámolójáról, az ügyvezető 2013. évi prémiumfeladatának értékeléséről, valamint tájékoztató a 2014. évi üzleti terv I. negyedéves teljesítéséről
(egyszerű szavazattöbbség)

 

17./ Előterjesztés az Agria Volán Zrt. helyi közösségi közlekedés 2014. évi központi támogatásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Uti Csaba vezérigazgató
Kelemen Imre műszaki üzletág igazgató
Pintér Lajos személyszáll. üzletág igazgató
Dr. Gál József gazdasági igazgató
Agria Volán Zrt. - Eger, Mátyás király 134.

 • Habis László polgármester

 

18./ Előterjesztés önkormányzati kezességvállalásról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

19./ Előterjesztés a déli iparterületen található MÁV ingatlanok megvásárlásához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

20./ Előterjesztés Eger város KEOP-7.1.0/11 derogációs vízi közmű projektek előkészítése című pályázati konstrukció keretében
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Szökröny Tamás projektfelügyelő
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.

 • Habis László polgármester

 

21./ Előterjesztés a Dobó István Vármúzeum középtávú stratégiai tervének elfogadására
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Berecz Mátyás múzeumigazgató
Dobó István Vármúzeum

 • Habis László polgármester

 

22./ Előterjesztés az önkormányzati és intézményi előirányzatok módosítására
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

23./ Előterjesztés Alapítványok közhasznúsági jogállásával kapcsolatos döntések meghozataláról és alapítványok megszüntetéséről
(minősített szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

24./ Előterjesztés önkormányzati bérlakás tekintetében fennálló bérlőkijelölési jog megszűnésére
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

25./ Előterjesztés az Eger, Servita u. 42. sz. mögötti Bárány utcát megtámasztó támfalomlás vis maior pályázat benyújtására
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

26./ Beszámoló a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján végzett 2013. évi feladatokról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Dr. Kovács Luca jegyző

 

27./ Előterjesztés feladat-ellátási szerződéssel rendelkező szociális szolgáltatók szakmai beszámolójáról
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Siposné Kohári Szilvia intézményvezető
Főegyházmegyei Karitász Központ - RÉV
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
Mandák Attila kuratóriumi elnök
Biosziget Rehabilitációs Alapítvány

 • Dr. Kovács Luca jegyző

 

28./ Előterjesztés a Foglár utcai lépcsősor felújítására készített Közterület Alakítási Terv elfogadásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Dobi Attila tervező
Eger, Joó J. u. 1.

 • Ficzere György tanácsnok

 

29./ Előterjesztés az "Előny 2014" pályázat keretében történő támogatás felosztásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Csákvári Antal tanácsnok

 

30./ Előterjesztés sportcélú támogatásra benyújtott pályázatok elbírálásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Csákvári Antal tanácsnok

 

31./ Előterjesztés sportcélú támogatásokról hozott határozatok módosításáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Csákvári Antal tanácsnok

 

32./ Előterjesztés az Agria Nyári Játékok kulturális programjainak támogatására
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Gál Judit tanácsnok

 

33./ Előterjesztés a Pinceszínház közszolgáltatási szerződéséről
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Gál Judit tanácsnok

 

34./ Előterjesztés a kulturális közszolgáltatási megállapodások 2013. évi elszámolásáról (KIB, KGY)
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Gál Judit tanácsnok

 

35./ Előterjesztés a 703/2013 (XII.19) Közgyűlési határozat módosítására
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

36./ Előterjesztés a Javadalmazási Szabályzat módosítására
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Bognár Ignác
  képviselő

 

Tájékoztató

 

37./ Tájékoztató Eger MJV marketingkoncepciójáról
Meghívott:
Szabó László
1053 Budapest, Király Pál utca 18.

 • Rázsi Botond alpolgármester

 

38./ 2014.április havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításáról

 • Habis László polgármester


 

39./ Tájékoztató a Városi Diáktanács, az Egri Kisdiák Tanács és az Ifjúsági Kerekasztal működéséről

 • Lombeczki Gábor
  képviselő Lombeczki Gábor
  képviselő


 

40./ Tájékoztató a "Dobó tér - Eger patak - Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja" valamint a "Szala városrész szociális rehabilitációja" című projektről
Meghívott:
Dr. Kurucz András ügyvezető
Egri Városfejlesztési Kft.

 • Habis László polgármester

 

Zárt ülés

 

Előterjesztés

 

41./ Előterjesztés az EVAT Zrt. és az Agria-Humán Kft. könyvvizsgálójának megbízásáról
(minősített szavazattöbbség)
Meghívott:
Várkonyi György Olivér vezérigazgató
Csirke Józsefné gazdasági divízióvezető
EVAT Zrt.
Fazekas László Albert ügyvezető
Bacsa Jánosné gazdasági vezető
Agria-Humán Kft.
Cseh Gábor könyvvizsgáló
Tisza-Audit Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Könyvelő Bt.
Eger, Mocsáry Lajos u. 11.
Vitéz Zsolt könyvvizsgáló
VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Verpelét, Rákóczi út 2/7.

 • Sós István alpolgármester

 

42./ Előterjesztés az Egri Városfejlesztési Kft. ügyvezetője megbízatásának meghosszabbításáról, valamint a társaság alapító okiratának elfogadásáról
(minősített szavazattöbbség)
Meghívott:
Dr. Kurucz András ügyvezető
Egri Városfejlesztési Kft.

 • Habis László polgármester

 

43./ Előterjesztés elutasított szociális támogatások ellen benyújtott fellebbezésekről
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!