Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 23. | Dezső

A 2014. március 27-i közgyűlés anyaga

Létrehozva: 2014. március 20.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02. eger 

Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések


2014. március 27-én 9:00 órakor a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján közgyűlés lesz. Az ülés helye: Megyeháza - Barkóczy terem, Eger, Kossuth Lajos utca 9.

 

Rendelet-tervezet:

 

1./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet–tervezete Eger város építészeti értékeinek helyi védelméről szóló, 31/2007 (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
(I. forduló egyszerű szavazattöbbség)

 • Ficzere György tanácsnok

 

2./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Eger, K2 út és környéke – nyugat részterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv, valamint Eger város Településszerkezeti Tervének részmódosítására
(II. forduló minősített szavazattöbbség)

Meghívott:
Wolf Beáta tervező
1145 Budapest, Jávor u. 18.
Juhász Péter (Juhászvin Kft. )
3394 Egerszalók, Széchenyi u. 79.

 • Ficzere György tanácsnok

 

3./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Eger, Tinódi utca 10038 hrsz-ú közterületre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv kapcsán
(II. forduló minősített szavazattöbbség)

Meghívott:
Wolf Beáta tervező
1145 Budapest, Jávor u. 18.
Hoór Kálmán
3300 Eger, Zúgó u. 6.

 • Ficzere György tanácsnok

 

4./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének rendelet tervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008. (VI. 27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról a városon átvezető kerékpárút kapcsán
(II. forduló minősített szavazattöbbség)

Meghívott:
Wolf Beáta tervező
1145 Budapest, Jávor u. 18.

 • Ficzere György tanácsnok

 

5./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosítása (az Eger, Steiner-dűlőben elhelyezkedő 0327/92 helyrajzi számú ingatlan 336 m² területű részének törzsvagyonból történő kivonása) a 412/2012. (VI.28.) számú Közgyűlési határozat végrehajtására.
(egy fordulóban tárgyalt minősített szavazattöbbség)

 • Csathó Csaba tanácsnok

 

Előterjesztés:

 

6./ Előterjesztés a „Halas Iskola Szülői Alapítvány” támogatására.
(minősített szavazattöbbség)

 • Csákvári Antal tanácsnok

 

7./ Előterjesztés az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervéről
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Fazekas László Albert ügyvezető
Agria-Humán Kft.
3300 Eger, Iskola út 2.

 • Sós István alpolgármester

 

8./ Előterjesztés az Egri TISZK Kft. számviteli törvény szerinti 2013. évi beszámolójáról és 2014. évi üzleti tervéről
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Takács Zoltán ügyvezető
3300 Eger, Kertész u. 128.

 • Sós István alpolgármester

 

9./ Előterjesztés a Szépasszony-völgy területén lévő önkormányzati ingatlanok üzemeltetési szerződésének meghosszabbításáról
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Várkonyi György Olivér vezérigazgató
Korsós Lajosné vagyonkezelő divízióvezető
EVAT Zrt.
3300. Eger, Zalár út 1-3.

 • Sós István alpolgármester

 

10./ Előterjesztés a Sportmúzeum működtetéséről
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Lázár Rita kuratóriumi elnök
Heves Megyei Úszó és Vízilabda Szövetség Alapítvány

 • Habis László polgármester

 

11./ Előterjesztés a „roma emberek képzésébe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátó rendszerben” című uniós pályázat benyújtásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott: Nagyné Gátsik Andrea elnök
Pedagógusok Szakszervezete

 • Habis László polgármester

 

12./ Előterjesztés működési célú támogatás nyújtásáról az Eger és Körzete Hulladékkezelő és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (egyszerű szavazattöbbség)
Meghívott: Jakab Zoltán Városgondozás Eger Kft.
3300 Eger, Bródy S. u. 4

 • Habis László polgármester

 

13./ Előterjesztés a helyi járatú közlekedés 2013. évi veszteségének megtérítéséről
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott: Úti Csaba vezérigazgató
Kelemen Imre műszaki üzletág igazgató
Dr. Gál József gazdasági igazgató
Pintér Lajos személyszállítási üzletág igazgató
Agria Volán Zrt.,
3300 Eger, Mátyás király út 134.

 • Habis László polgármester

 

14./ Előterjesztés bérleti jog visszafizetés ellenértékének biztosítására
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Várkonyi György Olivér vezérigazgató
Korsós Lajosné vagyonkezelő divízióvezető
EVAT Zrt.
3300. Eger, Zalár út 1-3.

 • Csathó Csaba tanácsnok

 

15./ Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város belterületén fekvő országos és helyi közutak tulajdonjog rendezéséről
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott: Mikesz Csaba megyei igazgató,
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Heves Megyei Igazgatóság
3300 Eger, Deák F. u. 49.

 • Csathó Csaba tanácsnok

 

16./ Előterjesztés a 2014. évi sportcélú támogatások felosztására
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Csákvári Antal tanácsnok

 

17./ Előterjesztés az utánpótlás labdarúgó csapatok részére biztosított létesítményhasználatról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Rázsi Botond alpolgármester

 

18./ Előterjesztés a 2014. I. negyedévben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Dr. Kovács Luca jegyző

 

19./ Javaslat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2014. év II. negyedévi feladattervére, valamint a 2014. év III. negyedévi feladatterv-tervezetére
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

Tájékoztató:

 

20./ Tájékoztató a 2013. évi helyi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról.

 • Dr. Kovács Luca jegyző

 

21./ Tájékoztató a fiatalok szabadidős tevékenységének 2013. évi támogatásáról - IFI MOZI, és az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működéséről
Meghívott:
Tóth-Vági Eszter
IFIPont vezetője

 • Lombeczki Gábor képviselő

 

Zárt ülés

 

Előterjesztés:

 

22./ Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakás vásárlása iránti kérelem elbírálásáról
(egyszerű szavazattöbbség)
Meghívott:
Várkonyi György Olivér vezérigazgató
Korsós Lajosné vagyonkezelő divízióvezető
EVAT Zrt.

 • Csathó Csaba tanácsnok

 

23./ Előterjesztés helyi lakáscélú támogatások odaítélésére
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Csákvári Antal tanácsnok

 

24./ Előterjesztés a 2013. év sportteljesítményeinek elismerésére
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Csákvári Antal tanácsnok

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!