Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 23. | Dezső

A 2014. szeptember 25-i közgyűlés anyaga

Létrehozva: 2014. szeptember 19.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02. eger 

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


Rendelettervezet:

 

1./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a társasházak magánerős felújításához nyerhető pénzügyi támogatásról szóló 21/1998. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításáráról
(egy fordulóban tárgyalt minősített szavazattöbbség)

Meghívott:
Malik István műszaki vezérigazgató helyettes
Heves Megyei Vízmű Zrt

 • Habis László polgármester

 

2./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló 39/2001. (X. 19.) rendelet módosításáról
(egy fordulóban tárgyalt minősített szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

3./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a közterületen elhelyezett képfelvevőkről szóló 11/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
(egy fordulóban tárgyalt minősített szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

4./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosítására (az Eger, Szépasszonyvölgy-dűlőben elhelyezkedő 3755 hrsz-ú ingatlan 239 m2 területű részének, valamint a 0861/74 hrsz-ú ingatlan 222 m2 területű részének törzsvagyonból történő kivonása) valamint előterjesztés a Tulipán Kemping és környezete telekhatár rendezéséről
(egy fordulóban tárgyalt minősített szavazattöbbség)

 • Csathó Csaba tanácsnok
  Ficzere György tanácsnok

 

5./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról az Eger, Felsőváros városrész 1307/92 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan.
(II. forduló minősített szavazattöbbség)

Meghívott:
Wolf Beáta tervező
1145 Budapest, Jávor u. 18.

 • Ficzere György tanácsnok

 

Előterjesztés :

 

6./ Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város fenntartható városfejlesztési dokumentumainak jóváhagyásához
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
dr. Gordos Tamás Pro Régió Ügynökség
1146 Budapest, Hermina út 17.

 • Habis László polgármester

 

7./ Előterjesztés állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelemről
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

8./ Előterjesztés az Egri TISZK Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terv I. féléves teljesítéséről
(egyszerű szavazattöbbség)
Meghívott:
Takács Zoltán ügyvezető
3300 Eger, Kertész u. 128.

 • Sós István alpolgármester

 

9./ Előterjesztés az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének I. féléves teljesítéséről
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Hegedűsné Majnár Márta

 • Sós István alpolgármester

 

10./ Előterjesztés az Agria Film Kft. 2014. évi üzleti tervének I. féléves teljesítéséről
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Kiss Lajos
Zay Ferencné könvyvvizsgáló
3300 Eger, Hadnagy u. 15. III/6.

 • Habis László polgármester

 

11./ Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft. 2014. évi üzleti terv I. féléves teljesítéséről
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Huszár Katalin gazdasági igazgatóhelyettes
Eger, Homok u. 26.
Jakab Zoltán Városgondozás Eger Kft.
3300 Eger, Bródy S. u. 4.

 • Sós István alpolgármester

 

12./ Előterjesztés az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terv I. féléves teljesítéséről
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Bacsa Jánosné Gazdasági vezető
Fazekas László Albert ügyvezető
3300 Eger,Iskola utca 2


"

13./ Előterjesztés az EVAT Zrt. és a Cégcsoport 2014. évi üzleti tervének I. féléves teljesítéséről
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Zayné Antal Anett
Média Eger Kft
Várkonyi György Olivér vezérigazgató
Lugosi Dénes
Csirke Józsefné
Gazdasági divízióvezető EVAT Zrt.

 • Sós István alpolgármester


"

14./ Előterjesztés az Egri Városfejlesztési Kft. 2014. évi üzleti tervének I. féléves teljesítéséről
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Kontra Anna mb. könyvvelő
Akantusz Kft. Eger, Klapka u. 1.
Dr. Kurucz András ügyvezető
Egri Városfejlesztési Kft (Eger, Dobó tér 8.)
Zay Ferencné könvyvvizsgáló
3300 Eger, Hadnagy u. 15. III/6.

 • Habis László polgármester

 

15./ Előterjesztés az Önkormányzat és intézményei előirányzatainak módosítására
(egyszerű szavazattöbbség)

kiegészítésLetölthető dokumentum

 • Habis László polgármester

 

16./ Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához történő csatlakozásról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

17./ Előterjesztés a 2015. évben megrendezésre kerülő diákolimpia támogatására történő kötelezettségvállalásra
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

18./ Előterjesztés önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérlőkijelölési jog biztosítására
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

19./ Előterjesztés az 5482/A/34hrsz-ú ingatlan (Dobó utca10.) kedvezményes használatba adásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester


"

20./ Előterjesztés az egri 5004/1/A/2 hrsz.-ú ingatlan (3300 Eger, Dobó u. 13. ) kedvezményes használatba adására
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Várkonyi György Olivér
vezérigazgató
Korsós Lajosné vagyonkezelő divizióvezető
EVAT Zrt. 3300 Eger, Zalár u. 1-3.

 • Csathó Csaba tanácsnok


"

21./ Előterjesztés az Agria Játékok Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződéséről
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Gál Judit tanácsnok

 

22./ Előterjesztés az Eger Sportrepüléséért Alapítvánnyal kapcsolatos alapítói döntésekről
(minősített szavazattöbbség)

 • Rázsi Botond alpolgármester

 

23./ Előterjesztés az „Egri Tehetségek az Olimpiára” Közalapítvánnyal kapcsolatos alapítói döntésekről
(minősített szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

24./ Előterjesztés az Egri Ifjúsági Zenei Alap létrehozásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

25./ Előterjesztés az „Aqua”Társasház (Eger, Csákány u. 1.) környezetének telekhatár rendezéséről
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

26./ Előterjesztés a Szarvas Gábor utca 2. szám alatt található ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés felmondásának elfogadásáról és új bérleti szerződés kötéséről
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Dr. Kovács Luca jegyző

 

27./ Javaslat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2014. IV. negyedévi feladattervére, valamint a 2015. I. negyedévi feladatterv-tervezetére
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

28./ Előterjesztés a 2014. III. negyedévben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Dr. Kovács Luca jegyző

 

29./ Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei és Polgármesteri Hivatala 2014. évi belső ellenőrzési tervének módosítására
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Dr. Kovács Luca jegyző

 

30./ Előterjesztés a 387/2014. (VIII. 28.) közgyűlési határozat módosítására
(minősített szavazattöbbség)

 • Dr. Kovács Luca jegyző

 

Tájékoztató :

 

31./ Tájékoztató az önkormányzati fenntartású óvodák 2013/2014-es nevelési évben végzett feladatairól

 • Rázsi Botond alpolgármester

 

32./ Tájékoztató az óvodai úszásoktatási programról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Rázsi Botond alpolgármester

 

33./ Tájékoztató a 2014.július havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításáról

 • Habis László polgármester

 

34./ Tájékoztató a 2014. augusztus havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításáról

 • Habis László polgármester

 

35./ Tájékoztató állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

 • Habis László polgármester

 

36./ Tájékoztató a kulturális örökségmenedzsment projekt (Management of Cultural Heritage in the Central Europe Area / HerMan) 1-4. jelentéstételi időszakának eredményeiről

 • Rázsi Botond alpolgármester

 

Zárt ülésre javasolt

 

Előterjesztés:

 

37./ Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakás vásárlás iránti kérelem elbírálásáról
(egyszerű szavazattöbbség) Meghívott:
Korsós Lajosné
vagyonkezelő divizióvezető
EVAT Zrt. 3300 Eger, Zalár u. 1-3.
Várkonyi György Olivér
vezérigazgató

 • Csathó Csaba tanácsnok

 

Zárt ülés

 

Előterjesztés:

 

38./ Előterjesztés elutasított szociális támogatások ellen benyújtott fellebbezésekről
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

39./ Előterjesztés helyi lakáscélú támogatások odaítélésére
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Csákvári Antal tanácsnok

 

40./ Előterjesztés garzonházi lakások bérbevételére jogosultak jegyzékének jóváhagyásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Csákvári Antal tanácsnok

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!