Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 25. | Orbán

A 2015. augusztus 27-i közgyűlés anyaga

Létrehozva: 2015. augusztus 19.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02. eger 

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2015. augusztus 27-én 9:00 órakor a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján közgyűlés lesz. Az ülés helye: Eger Város Polgármesteri Hivatal Díszterme, Eger, Dobó tér 2. I. emelet.

 

Rendelettervezet
1./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról a városon áthaladó kerékpárút-beruházás kapcsán
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Wolf Beáta tervező

 

2./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Megyei Jogú Város Északkeleti külterület és Bikalegelő városrészek Helyi Építési Szabályzatáról szóló 26/2014.(V.23.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint javaslat a Településszerkezeti Tervről szóló 185/2015.(V.22.) közgyűlési határozat módosítására – Inert hulladékkezelő telephely létesítése kapcsán a Vécseyvölgy utcában található ipartelepet érintően (I. forduló)
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Wolf Beáta tervező

 

3./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali munkaidőn kívüli, valamint hivatali helyiségen kívüli létesítésének engedélyezéséről és a többlet-szolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló 26/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dr. Kovács Luca jegyző

 

Előterjesztés
4./Előterjesztés az önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására
Habis László

 

5./Előterjesztés a Dobó István Vármúzeum létszámkerete módosításáról
Habis László polgármester

Meghívott:
Berecz Mátyás Dobó István Vármúzeum igazgató

 

6./Előterjesztés a Rákóczi Szövetség működési célú támogatásáról
Habis László

 

7./Előterjesztés a volt EgriX - EGAL ingatlanokra megkötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, valamint az Egri Kulturális Művészeti Központ alapító okiratának módosításáról
Habis László

 

8./Előterjesztés az EVAT Zrt.-vel kötendő távhőszolgáltatási szerződésről
Habis László polgármester

Meghívott:
Várkonyi György Olivér vezérigazgató Evat Zrt.

 

9./Előterjesztés önkormányzati bérlakások hasznosításáról
Habis László polgármester

 

10./Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tulajdonosi szerkezetével, tevékenységével, gazdálkodásuk racionalizálásával, valamint az egységes irányítás rendszerének kialakításával kapcsolatos intézkedések meghozataláról
Habis László polgármester
Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester

 

11./Előterjesztés önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítására
Dr. Kovács Luca jegyző

 

12./Előterjesztés az „Egri Ifjúsági Zenei Program 2015/2” pályázat keretében történő támogatás felosztásáról
Rázsi Botond alpolgármester

 

13./Előterjesztés az Eger, Ludányi utcában elhelyezkedő 1718, 1730 és 1731 hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezéséről
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

14./Előterjesztés az egri 4932/A/2 hrsz.-ú ingatlan (3300 Eger, Érsek u. 8.) kedvezményes használatba adására
Orosz Lászlóné tanácsnok

Meghívott:
Korsós Lajosné vagyonkezelő divízióvezető EVAT Zrt.

 

Tájékoztató
15./Tájékoztató a 2015.június havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzatok módosításáról
Habis László

 

16./Tájékoztató a Városgazdálkodási Bizottság és a Polgármester saját hatáskörben hozott döntéseinek 2015. év II. negyedévében történő végrehajtásáról
Habis László
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

17./Tájékoztató a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, valamint a Dobó István Vármúzeum feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról
Habis László polgármester

 

Zárt ülés
Előterjesztés
18./Előterjesztés „Pro Agria” szakmai díj adományozásáról
Habis László polgármester

 

19./Előterjesztés sportkitüntetések adományozására
Habis László polgármester

 

20./Előterjesztés garzonházi lakások bérbevételére jogosultak jegyzékének jóváhagyására
Szucsik György tanácsnok

 

21./Előterjesztés elutasított települési támogatások ellen benyújtott fellebbezésekről
Habis László polgármester

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!