Ugrás a fő tartalomhoz
2024. június 15. | Jolán

A 2015. február 26-i közgyűlés anyaga

Létrehozva: 2015. február 20.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02. eger 

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2015. február 26-án 9:00 órakor a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján közgyűlés lesz. Az ülés helye: Eger Város Polgármesteri Hivatal Díszterme, Eger, Dobó tér 2. I. emelet.

 

Rendelet-tervezetek:

 

1./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló módosított 3/2014. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítására
(egy fordulóban tárgyalt; minősített szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

2./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletének valamint a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 22/2014. (V. 23.) önkormányzati rendeletének módosítására (a Szépasszonyvölgy, Disznófő soron található pince előkertek bérletére vonatkozó szabályok módosítása)
(egy fordulóban tárgyalt; minősített szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

3./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a települési támogatás megállapításáról, kifizetésének, folyósításának rendjéről, valamint felhasználásának ellenőrzéséről
(egy fordulóban tárgyalt; minősített szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester
  Szucsik György tanácsnok

 

4./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali munkaidőn kívüli, valamint hivatali helyiségen kívüli létesítésének engedélyezéséről és a többletszolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló 26/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(egy fordulóban tárgyalt; minősített szavazattöbbség)

 • Dr. Kovács Luca jegyző

 

5./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Eger, Rác hóstya és volt Kemping városrészek Helyi Építési Szabályzatának továbbá Szabályozási Tervének módosításáról a volt Kemping területére vonatkozóan
(I. forduló; egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Báthory Csaba elnök Heves Megyei Építészkamara
S. Vasi Ildikó tervező
Posztós Tivadar East-West Zrt.

 • Kovács-Cs. Tamás tanácsnok

 

6./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet tervezete az Eger-Felnémet városrész, 0160/6 jelű, külterületi ingatlanon található malomépület H1 fokozatú helyi egyedi védelem alá helyezéséről
Meghívott:
Bakondi László a tulajdonos képviseletében
Vallus István kérelmező

 • Kovács-Cs. Tamás tanácsnok

 

Előterjesztések:

 

7./ Előterjesztés a 2015. évi fejlesztési hitelfelvételről
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

8./ Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Sportkoncepciójáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Martonné Adler Ildikó alpolgármester

 

9./ Előterjesztés a sportlétesítmények 2015. évi használatára
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Kovács Géza igazgató Egri Városi Sportiskola

 • Martonné Adler Ildikó alpolgármester

 

10./ Előterjesztés a 2015. évi sportcélú támogatások felosztására
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Martonné Adler Ildikó alpolgármester

 

11./ Előterjesztés az EVAT Zrt. részére 2014. évben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Várkonyi György Olivér vezérigazgató
Csirke Józsefné gazdasági divízióvezető
EVAT Zrt. Eger, Zalár u. 1-3.

 • Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester

 

12./ Előterjesztés KEOP energetikai beruházási program megvalósítása, fotovoltaikus rendszer kialakítása bölcsőde és óvoda létesítményekben
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester

 

13./ Előterjesztés az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft-ben lévő üzletrész értékesítéséről
Meghívott:
Palcsó Péter ügyvezető Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft.
Dr. Tóth Katalin alpolgármester Egerszalók Község Önkormányzata

 • Habis László polgármester

 

14./ Előterjesztés a 2015. év meghatározó kulturális, turisztikai rendezvényeinek támogatásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Gál Tibor tanácsnok

 

15./ Előterjesztés a ruszin nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Dr. Kovács Luca jegyző

 

16./ Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötött vagyonkezelési és haszonbérleti szerződés módosításáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

17./ Előterjesztés önkormányzati bérlakás tekintetében fennálló bérlőkijelölési jogról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

18./ Előterjesztés a polgármester 2015. évi szabadság-ütemtervének jóváhagyásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

19./ Előterjesztés az Eger, Farkasvölgy utca 43. sz. utólagos szennyvíz rákötés részletfizetési kedvezményéről
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Orosz Lászlóné tanácsnok

 

Tájékoztató:

 

20./ Tájékoztató a 2014. évi december havi polgármesteri és intézményvezetői hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról

 • Habis László polgármester

 

Zárt ülés

 

Előterjesztések:

 

21./ Előterjesztés lakásigénylési névjegyzék jóváhagyására
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Szucsik György tanácsnok

 

22./ Előterjesztés garzonházi lakások bérbevételére jogosultak jegyzékének jóváhagyására
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Szucsik György tanácsnok

 

23./ Előterjesztés nyugdíjasházi lakások bérbevételére jogosultak jegyzékének jóváhagyására
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Szucsik György tanácsnok

 

24./ Előterjesztés az elutasított szociális támogatások ellen benyújtott fellebbezésékről
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!