Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 26. | Fülöp

A 2015. január 29-i közgyűlés anyaga

Létrehozva: 2015. január 23.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02. eger 

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


 2015. január 29-én 9:00 órakor a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján közgyűlés lesz. Az ülés helye: Eger Város Polgármesteri Hivatal Díszterme, Eger, Dobó tér 2. I. emelet.

Rendelet-tervezetek

 

1./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének módosítására
(egy fordulóban tárgyalt; minősített szavazattöbbség)

Meghívott:
Jakab Zolán ügyvezető
Zsindely László divízióvezető
Városgondozás Eger Kft.

 • Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester

 

2./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Eger Város Ösztöndíjasa cím alapításáról, a címmel járó támogatásról, annak folyósításáról szóló 2/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(egy fordulóban tárgyalt; minősített szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

3./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás, a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultációról és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanácsának létrehozásáról és működésének rendjéről szóló 81/2012.(XII. 21.) rendelet módosításáról
(egy fordulóban tárgyalt; minősített szavazattöbbség)

 • Kovács-Cs. Tamás tanácsnok

 

Előterjesztések

 

4./ Előterjesztés az Eger Termál Kft részére nyújtott 2014. évi fejlesztési célú támogatás elszámolásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Lugosi Dénes ügyvezető
Eger Termál Kft

 • Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester

 

5./ Előterjesztés az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2014. évben nyújtott támogatás elszámolásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető
Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.

 • Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester

 

6./ Előterjesztés az Agria Humán Közhasznú Nonprofit Kft. törzstőke emeléséről, telephely létesítéséről, valamint alapító okiratának módosításáról
(minősített szavazattöbbség)

Meghívott:
Fazekas László Albert ügyvezető
Bacsa Jánosné gazdasági vezető
Agria Humán Közhasznú Nonprofit Kft

 • Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester

 

7./ Előterjesztés az önkormányzat és intézményei előirányzatainak módosítására
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

8./ Előterjesztés az Egri Értéktár Bizottság működési szabályzatának elfogadásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

9./ Előterjesztés önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérlőkijelölési jog biztosítására
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

10./ Előterjesztés Cseh László úszó Egri Úszó Klub Sportegyesületnél történő versenyeztetésére
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Martonné Adler Ildikó alpolgármester

 

Tájékoztatók

 

11./ Tájékoztató a 2014. IV. negyedévi Városgazdálkodási Bizottság vagyoni típusú, illetve a Polgármester saját hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról

 • Habis László polgármester

 

Zárt ülésre javasolt napirendek

 

12./ Előterjesztés a lőtér ingatlanával kapcsolatos kamatkülönbözet megfizetéséről
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

Zárt ülés

 

13./ Előterjesztés az Agria – Film Kft. felügyelő-bizottsági tagjai lemondásának tudomásul vételéről és új tagok választásáról
(minősített szavazattöbbség)

 • Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester

 

Előterjesztések

 

14./ Előterjesztés elutasított szociális támogatások ellen benyújtott fellebbezésekről
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!