Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 23. | Dezső

A 2015. június 25-i közgyűlés anyaga

Létrehozva: 2015. június 19.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02. eger 

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2015. június 25-án 9:00 órakor a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján közgyűlés lesz. Az ülés helye: Eger Város Polgármesteri Hivatal Díszterme, Eger, Dobó tér 2. I. emelet.

 

Előterjesztés
1./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
Habis László polgármester

Meghívott:
Kocsis Jánosné r. százados r.őrnagy
Magyarné Gyarmati Erzsébet r. alezredes
Bognár József r. alezredes
Czinege László r. ezredes
Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes
Kádas István r. alezredes
Petrikán János r.alezredes
Bak Zoltán r. százados

 

Rendelettervezet
2./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Eger Városkártyáról szóló 4/2014. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Habis László polgármester

 

3./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosítására (az egri 0612/27/J ingatlan (asztalitenisz csarnok) törzsvagyonból történő kivonása), előterjesztés az egri 0612/27/J ingatlan (asztalitenisz csarnok) elidegenítéséről, előterjesztés az Egri Városi Sportiskola alapító okiratának módosításáról
Orosz Lászlóné tanácsnok

Meghívott:
Kovács Géza EVSI igazgató
Hubicsák Mária ügyvezető igazgató Rádi Pékség Kft.
Bodnár Gábor EKVI igazgató

 

4./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosítására (az egri 6411 hrsz-ú ingatlan 80 m2 területű részének törzsvagyonból történő kivonása), valamint előterjesztés a kivont ingatlanrész strand területéhez történő csatolásáról
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

5./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete, az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosítására (egri 7537/4 hrsz.-ú 73 m2 nagyságú közterület megnevezésű ingatlannak törzsvagyonból történő kivonása) valamint előterjesztés a törzsvagyonból kivont területrész elidegenítéséről
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

6./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) önkormányzati rendelet és annak mellékleteit képező szabályozási terveinek módosításáról, valamint javaslat a Településszerkezeti Tervről szóló 279/2004.(VI.24.) közgyűlési határozat módosítására. Egyedi kezdeményezésekre indított módosítások a város több részterületére vonatkozóan
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Wolf Beáta tervező 1145 Budapest, Jávor u. 18.

 

7./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Megyei Jogú Város Északkeleti külterület és Bikalegelő városrészek Helyi Építési Szabályzatáról szóló 26/2014.(V.23.) önkormányzati rendelet módosításáról, a 0287/9 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Wolf Beáta tervező 1145 Budapest, Jávor u. 18.

 

Előterjesztés
8./Előterjesztés az Agria - Humán Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. I. negyedéves gazdálkodásáról és alapító okiratának módosításáról
Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester

Meghívott:
Bacsa Jánosné Gazdasági vezető Agria Humán Kft.
Fazekas László Albert ügyvezető ügyvezető

 

9./Előterjesztés az EVAT Zrt. és Cégcsoport 2015. I. negyedéves gazdálkodásáról
Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester

Meghívott:
Várkonyi György Olivér vezérigazgató Evat Zrt.
Lugosi Dénes ügyvezető, Eger Termál Kft. / Arnaut Pasa Fürdője Kft.
Antal Anett ügyvezető Média Eger Kft
Csirke Józsefné Gazdasági divízióvezető EVAT Zrt. EVAT Zrt.

 

10./Előterjesztés az EVAT Zrt. részére 2014. évben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról
Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester

Meghívott:
Várkonyi György Olivér vezérigazgató Evat Zrt.
Csirke Józsefné Gazdasági divízióvezető EVAT Zrt. EVAT Zrt.

 

11./Előterjesztés az Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászati Kft. részére 2014. évben nyújtott működési célú támogatások, valamint a 2015. I. negyedévben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról
Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester

Meghívott:
Lugosi Dénes ügyvezető, Eger Termál Kft. / Arnaut Pasa Fürdője Kft.

 

12./Előterjesztés a Média Eger Nonprofit Kft. részére 2014. évben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról
Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester

Meghívott:
Antal Anett ügyvezető Média Eger Kft

 

13./Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft. 2015. I. negyedéves gazdálkodásáról, valamint az ügyvezető 2014. évi prémiumfeladatának értékeléséről
Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester

Meghívott:
Jakab Zoltán Városgondozás Eger Kft. ügyvezető igazgató

 

14./Előterjesztés az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2014. évben és 2015. I. negyedévben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról
Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester

Meghívott:
Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető, Eger Városi Turisztikai Kft.

 

15./Előterjesztés az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. I. negyedéves gazdálkodásáról
Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester

Meghívott:
Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető, Eger Városi Turisztikai Kft.

 

16./Előterjesztés az Agria Film Kft. 2015. I. negyedéves gazdálkodásáról, valamint az ügyvezető 2015. évi prémiumfeladatának meghatározásáról
Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester

 

17./Előterjesztés az Agria-Film Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról szóló 121/2015. (III.26.) közgyűlési határozat módosítására
Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester
Habis László polgármester

Meghívott:
Zay Ferencné könyvvizsgáló Külső meghívott

 

18./Előterjesztés Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány részére a „Startup Eger” elnevezésű pénzügyi mentor program megvalósításához működési célú pénzeszközátadásról
Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester

Meghívott:
Farkas Zoltán kuratóriumi elnök, HMVTA

 

19./Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés 2015. évi központi támogatás igényléséhez szükséges nyilatkozattételről
Habis László polgármester

Meghívott:
Uti Csaba vezérigazgató KMKK Zrt.
Rajkóné Borosi Krisztina KMKK Zrt. Közgazdasági vezető menedzser
Pintér Lajos egri területi forgalmi igazgató KMKK Zrt.
Kelemen Imre területi igazgató KMKK Zrt.

 

20./Előterjesztés a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás részére éven belüli kölcsön biztosításáról
Habis László polgármester

Zárt ülésre javasolt

21./ Előterjesztés a déli iparterületen történő ingatlan vásárlásról 

Habis László polgármester

 

22./Előterjesztés az Országos Mentőszolgálat Alapítvány felhalmozási célú támogatásáról
Habis László polgármester

 

23./Előterjesztés az „Egri Bárány Uszodáért” Közalapítvány megszüntetésének kezdeményezéséről
Habis László polgármester

 

24./Előterjesztés a Szederinda Alapítvány részére nyújtandó működési támogatásról
Habis László polgármester

 

25./Előterjesztés a Gárdonyi Géza Színház létszámkerete módosításáról
Habis László polgármester

Meghívott:
Blaskó Balázs Gárdonyi Géza Színház igazgató

 

26./Előterjesztés intézmények étkezési térítési díjainak és eladási árainak 2015. évi változásaival összefüggő előirányzat módosításokról
Habis László polgármester

 

27./Előterjesztésö önkormányzat és intézményei előirányzatainak módosítására
Habis László polgármester

 

28./Előterjesztés az önkormányzati fenntartású óvodák 2015/2016. nevelési évének indításához szükséges fenntartói döntésekről
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

 

29./Előterjesztés az „Előny 2015” pályázat keretében történő támogatás felosztásáról
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

 

30./Előterjesztés a Szentmarjay Stadion atlétikai célú fejlesztéséről
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

Meghívott:
Kovács Géza EVSI igazgató

 

31./Előterjesztés közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton való részvételhez szükséges önerő biztosítására
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

 

32./Előterjesztés Kárpátaljai magyar település támogatásáról
Martonné Adler Ildikó alpolgármester
Habis László polgármester

 

33./Előterjesztés az „Egri Ifjúsági Zenei Program 2015/1” pályázat keretében történő támogatás felosztásáról
Rázsi Botond alpolgármester

 

34./Előterjesztés az egri 1309/A/149 hrsz-ú ingatlan (Eger, Cifrakapu u.47.) kedvezményes használatba adására
Orosz Lászlóné tanácsnok

Meghívott:
Korsós Lajosné vagyonkezelő divizióvezető Evat Zrt.

 

35./Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő, Eger, Felvégi út mögött elhelyezkedő 01051/13 és 01051/14 helyrajzi számú ingatlanok egy részének értékesítéséről szóló 370/2013. (VI. 27.) közgyűlési határozat módosításáról
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

36./Előterjesztés a haszonbérleti, bérleti díjak módosításáról és a rekreációs célú földhasználati díjak megállapításáról
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

37./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 306/2013. (V. 23.) határozatának módosításáról
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

 

38./Előterjesztés az AVENTICS Hungary Kft. által nyújtott csúszásgátló burkolat építésére adott támogatás jóváhagyásáról
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

 

39./Előterjesztés az Egri Német Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosításáról
Dr. Kovács Luca jegyző

 

40./Előterjesztés a 2015. II. negyedévben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Dr. Kovács Luca jegyző

 

41./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. III. negyedévi feladattervéről,valamint a 2015. IV.negyedévi feladatterv- tervezetéről
Habis László polgármester

 

Tájékoztató
42./Tájékoztató a 2015. április havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzatok módosításáról
Habis László polgármester

 

43./Tájékoztató a 2015. május havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzatok módosításáról
Habis László polgármester

 

1. Sürgősségi előterjesztés a Felsővárosi Sporttelep fejlesztéséről
Habis László polgármester

 

Zárt ülés
Személyi ügy
44./Előterjesztés kitüntetések, elismerések adományozására
Habis László polgármester

 

45./Előterjesztés gazdasági társaságokkal és alapítvánnyal kapcsolatos személyi döntésekről
Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester
Habis László Külső meghívott

 

Előterjesztés
46./Előterjesztés a 'Kölcsönszerződés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata részére fejlesztési célok megvalósítása érdekében' megindított versenyeztetési eljárás eredményéről és a fedezetként felajánlott biztosítékokról
Habis László polgármester

 

47./Előterjesztés helyi lakáscélú támogatások odaítélésére
Szucsik György tanácsnok

 

48./Előterjesztés Lakásigénylési névjegyzék jóváhagyására
Szucsik György tanácsnok

 

49./Előterjesztés elutasított települési támogatások ellen benyújtott fellebbezésekről
Habis László polgármester

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!