Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 23. | Dezső

A 2015. március 26-i közgyűlés anyaga

Létrehozva: 2015. március 20.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02. eger 

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2015. március 26-án 8:00 órakor a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján közgyűlés lesz. Az ülés helye: Eger Város Polgármesteri Hivatal Díszterme, Eger, Dobó tér 2. I. emelet.

 

Rendelet-tervezet:

 

1./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosítására (az Eger, Almagyar városrész keleti oldalán elhelyezkedő, 10964 hrsz-ú ingatlan 2435 m2 területű részének törzsvagyonból történő kivonása) a Városgazdálkodási Bizottság 252/2014.(XII.10.) számú döntése végrehajtásáról
(egy fordulóban tárgyalt; minősített szavazattöbbség

 • Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester

 

Előterjesztések:

 

2./ Előterjesztés a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról,
(egyszerű szavazattöbbség

Meghívott:
Fejes János projektmenedzser
Heves Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás

 • Habis László polgármester

 

3./ Előterjesztés az állami tulajdonú utak önkormányzati tulajdonba vételéről és a 113/2014. (III. 27.) közgyűlési határozat módosításáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

4./ Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft. részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határidejének hosszabbításáról
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Jakab Zoltán ügyvezető
Juhász Éva gazdasági igazgatóhelyettes
Városgondozás Eger Kft.

 • Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester

 

5./ Előterjesztés működési célú támogatás nyújtásáról (állati hulladék)
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Jakab Zoltán ügyvezető
Városgondozás Eger Kft.

 • Habis László polgármester

 

6./ Előterjesztés az Egri TISZK Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervéről
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Takács Zoltán ügyvezető
Egri Térségi Integrált Szakképző Nonprofit Kft.

 • Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester

 

7./ Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város 2015-2016. évi Gyermek és Ifjúsági Cselekvési Tervének elfogadásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Martonné Adler Ildikó alpolgármester

 

8./ Előterjesztés a 2015. évi sportcélú támogatások felosztására
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Martonné Adler Ildikó alpolgármester

 

9./ Előterjesztés az egri 4959/1/C/2 hrsz.-ú ingatlan (Kossuth u. 5.) kedvezményes használatba adásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Martonné Adler Ildikó alpolgármester

 

10./ Előterjesztés a Szépasszonyvölgy területén lévő önkormányzati ingatlanok üzemeltetési szerződésének megkötéséről
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Várkonyi György Olivér vezérigazgató
EVAT Zrt.

 • Habis László polgármester

 

11./ Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő erdők tarvágásának értékesítéséről szóló 715/2012. (XI. 29.) közgyűlési határozat módosításáról
(egyszerű szavazattöbbség)

(zárt ülésre javasolt)

 • Orosz Lászlóné tanácsnok

 

12./ Előterjesztés az Egri Ifjúsági Zenei Program működéséről
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

13./ Előterjesztés önkormányzati bérlakás tekintetében fennálló bérlőkijelölési jog megszűnésére
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

14./ Előterjesztés a „Roma emberek foglalkoztatása a Benedek Elek Óvodában” című uniós pályázat megvalósításáról
((egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

15./ Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. II. negyedévi feladattervéről, valamint a 2015. III. negyedévi feladatterv tervezetéről
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

16./ Előterjesztés a 2015. I. negyedévben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Dr. Kovács Luca jegyző

 

Tájékoztatók:

 

17./ Tájékoztató az önkormányzati intézmények földgáz ellátásával kapcsolatos közbeszerzés megindításáról

 • Habis László polgármester

 

18./ Tájékoztató a fiatalok szabadidős tevékenységének 2014. évi támogatásáról - IFI MOZI, és az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működéséről - IFI PONT
Meghívott:
Horváth Erika mb. vezető
IFI PONT

 • Lombeczki Gábor képviselő

 

19./ Tájékoztató az Eger Kossuth Lajos u. 12. sz. alatti volt Helyőrségi Klub épületének hasznosításáról

 • Habis László polgármester

 

20./ Tájékoztató az Egri Értéktár Bizottság munkájáról

 • Bátori István tanácsnok

 

1. Sűrgősségi indítvány a földgáz kereskedelmi szerződés megszűntetéséről.

Letölthető dokumentum

 

Zárt ülésre javasolt napirend:

 

21./ Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakás vásárlás iránti kérelem elbírálásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Orosz Lászlóné tanácsnok

 

Zárt ülések:

 

Személyi ügy:

 

22./ Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő gazdasági társaságok tisztségviselőinek (igazgatósági, felügyelőbizottsági tagjainak könyvvizsgálóinak) megválasztásáról és díjazásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester
  Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester

 

Előterjesztések:

 

23./ Előterjesztés a 2014. évi sportteljesítmények elismerésére
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Martonné Adler Ildikó alpolgármester

 

24./ Előterjesztés helyi lakáscélú támogatások odaítélésére
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Szucsik György tanácsnok

 

25./ Előterjesztés elutasított szociális támogatások ellen benyújtott fellebbezésekről
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!