Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 23. | Dezső

A 2015. október 29-i közgyűlés anyaga

Létrehozva: 2015. október 22.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02. eger 

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2015. október 29-én 9:00 órakor a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján közgyűlés lesz. Az ülés helye: Eger Város Polgármesteri Hivatal Díszterme, Eger, Dobó tér 2. I. emelet.

 

Rendelettervezet
1./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a városfejlesztéshez kapcsolódó feladatok ellátásáról, valamint rendelet-tervezet a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 54/2014 (XII.19) önkormányzati rendelet módosításáról
Habis László polgármester

Meghívott:
Dr. Kurucz András ügyvezető Egri Városfejlesztési Kft

 

2./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról, valamint rendelet-tervezet a városi zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról, használatáról, fenntartásáról, létesítéséről szóló 15/1999. (V.19.) önkormányzati rendelet és a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 22/2014. (V.23.) önkormányzati rendelet módosítására
Habis László polgármester
Dr. Kovács Luca jegyző

 

3./Eger Megyei jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete, az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosítására (az egri 6558/2 hrsz.-ú 26 m2 nagyságú közterület megnevezésű ingatlannak törzsvagyonból történő kivonása), valamint előterjesztés a törzsvagyonból kivont területrész elidegenítéséről
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

4./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól
Dr. Kovács Luca jegyző

 

5./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az Eger Városkártyáról szóló 4/2014. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Habis László polgármester

 

6./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a helyi kitüntetések, díjak, elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló 38/2011. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Komlósi Csaba Képviselő

 

7./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) önkormányzati rendelet és a mellékletét képező Eger, Felnémet városrész szabályozási tervének részmódosításáról – a városon áthaladó kerékpárút-beruházás kapcsán
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Wolf Beáta tervező

 

8./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Megyei Jogú Város Északkeleti külterület és Bikalegelő városrészek Helyi Építési Szabályzatáról szóló 26/2014.(V.23.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint javaslat a Településszerkezeti Tervről szóló 185/2015.(V.22.) közgyűlési határozat módosítására – Inert hulladékkezelő telephely létesítése kapcsán a Vécsey-völgy utcában található ipartelepet érintően
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Wolf Beáta tervező

 

9./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) önkormányzati rendelet és 1. mellékleteit képező szabályozási tervek részmódosításáról – a 251. számú gyorsforgalmi út nyomvonalának kapcsán
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Wolf Beáta tervező

 

Előterjesztés
10./Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tulajdonosi szerkezetével, tevékenységével, gazdálkodásuk racionalizálásával, valamint az egységes irányítási rendszerének kialakításával kapcsolatos intézkedések meghozataláról (II. ütem)
Habis László polgármester
Herman István alpolgármester

Meghívott:
Bacsa Jánosné Gazdasági vezető Agria Humán Kft.
Fazekas László Albert ügyvezető ügyvezető
Szarvas Dénes könyvvizsgáló
Vitéz Zsolt könyvvizsgáló VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. könyvvizsgáló
Berényi Tamás ügyvezető, Agria Film Kft.
Takács Zoltán ügyvezető Egri TISZK Kft ügyvezető igazgató
Várkonyi György Olivér EVAT Zrt. vezérigazgató
Dr. Holló István Könyvvizsgáló
Cseh Gábor könyvvizsgáló , Tisza-Audit Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Könyvelő Bt.
Dr. Turcsányi Dániel vezérigazgató-helyettes EVAT Zrt.
Jakab Zoltán Városgondozás Eger Kft. ügyvezető igazgató
Csirke Józsefné Gazdasági divízióvezető EVAT Zrt. EVAT Zrt.
Zay Ferencné könyvvvizsgáló könyvvizsgáló

 

11./Előterjesztés az önkormányzati intézmények és az önkormányzat előirányzatainak módosítására
Habis László polgármester

 

12./Előterjesztés a szociális, és a gyermekjóléti szakterületeket, valamint a feladatokat ellátó intézményeket érintő fenntartói és munkáltatói intézkedések megtételéről
Habis László polgármester

Meghívott:
Jékli Sándor Családsegítő Intézet igazgató
Törőcsikné Király Margit Idősek Berva-völgyi Otthona igazgató
Szurominé Balogh Mónika Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság igazgató

 

13./Előterjesztés a szakképzési feladatok ellátásával kapcsolatos tulajdonosi döntésekről
Habis László polgármester

 

14./Előterjesztés az önkormányzat számlavezetése tárgyában
Habis László polgármester

 

15./Előterjesztés ingatlanvásárlásról
Habis László polgármester

Meghívott:
Jakab Zoltán Városgondozás Eger Kft. ügyvezető igazgató

 

16./Előterjesztés a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásról
Habis László polgármester

Meghívott:
Bíró Csaba MDSZ elnöke

 

17./Előterjesztés a Dr. Ruttkay Vilmos Asztalitenisz Csarnok (3300 Eger, Bem tábornok út 3., Hrsz. 3827/15) hasznosítására vonatkozó megállapodásról (VGB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Bodnár Gábor EKVI igazgató
Kovács Kinga elnök Egri ÁFÉSZ Sport Club elnök, Egri ÁFÉSZ Sport Club

 

18./Előterjesztés a Gárdonyi Géza Színházzal és a Harlekin Bábszínházzal kötendő fenntartói megállapodásokról
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

Meghívott:
Blaskó Balázs Gárdonyi Géza Színház igazgató
Éry-Kovács András Harlekin Bábszínház igazgató

 

19./Előterjesztés az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye alapító okiratának módosításáról
Dr. Kovács Luca jegyző

Meghívott:
Bodnár Gábor EKVI igazgató

 

20./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei és Polgármesteri Hivatala 2015. évi belső ellenőrzési tervének módosítására
Dr. Kovács Luca jegyző

 

21./Előterjesztés a közterületek elnevezéséről
Dr. Kovács Luca jegyző

 

22./Előterjesztés az önkormányzat hatáskörébe tartozó szervezetek kulturális-, turisztikai- és marketing tevékenységének összehangolására
Rázsi Botond alpolgármester
Gál Tibor tanácsnok

 

23./Előterjesztés önkormányzati bérlakás tekintetében fennálló bérlőkijelölési jog megszűnésére
Habis László polgármester

 

24./Előterjesztés a Bajcsy Zs. u. 15. szám alatt található üzlethelyiséggel kapcsolatos határozat módosításáról
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

25./Előterjesztés az Eger, Verőszala u. 208. sz. mögötti partfalomlás vis maior pályázat benyújtására
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

 

Tájékoztató
26./Tájékoztató a Heves Megyei Vízmű Zrt. 2015. évi ivóvíz és szennyvíz gördülő beruházási tervéről
Habis László polgármester

Meghívott:
Bárdos Zsolt üzemvezető Heves Megyei Vízmű Zrt.

 

Zárt ülés
Előterjesztés
27./Előterjesztés elutasított települési támogatások ellen benyújtott fellebbezésekről
Habis László polgármester

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!