Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 27. | Hella

A 2016. április 28. közgyűlés anyaga

Létrehozva: 2016. április 22.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02. eger 

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2016. április 28-án 9:00 órakor a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján közgyűlés lesz. Az ülés helye: Eger Város Polgármesteri Hivatal Díszterme, Eger, Dobó tér 2. I. emelet.

 

Rendelettervezet
1./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a helyi kitüntetések, díjak, elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló 38/2011. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Habis László polgármester

 

2./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló 17/1998. (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

visszavonva, testület nem tárgyalta!

 

3./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Károlyváros városrészt érintően, valamint rendelettervezet a 28/2000.(V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Szent Miklós városrészre vonatkozóan – a Tündérpart utca 8. szám előtti 4349/1 helyrajzi számú közterület kapcsán
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Wolf Beáta tervező
Stefán István 

 

Előterjesztés
4./Előterjesztés az EVAT Zrt. és a Cégcsoport 2015. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról és az EVAT Zrt. Felügyelő Bizottságának 2015. évi beszámolójáról

 

visszavonva, testület nem tárgyalta!

 

 

5./Előterjesztés az EVAT Zrt. és a Cégcsoport 2016. évi üzleti tervéről és az EVAT Zrt. Felügyelő Bizottságának 2016. évi feladattervéről

 visszavonva, testület nem tárgyalta!

 

6./Előterjesztés az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervéről
Herman István alpolgármester

Meghívott:
Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető, Eger Városi Turisztikai K. N. Kft.

 

7./Előterjesztés az Egri Városfejlesztési Kft. 2016. évi üzleti tervéről, a Felügyelő Bizottság 2015. évi beszámolójáról és 2016. évi munkatervéről, valamint az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról
Habis László polgármester

Meghívott:
Kontra Anna mb. könyvvelő
Dr. Kurucz András ügyvezető EV. Kft. ügyvezető

 

8./Előterjesztés muzeális intézmények szakmai támogatására meghirdetett – a Dobó István Vármúzeumban megvalósuló – pályázat benyújtásáról
Habis László polgármester

 

9./Előterjesztés múzeumi programhoz kapcsolódó pályázat benyújtásáról
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

Meghívott:
Offenbacher Ferenc AKK elnök/Kepes Intézet vezetője

 

10./Előterjesztés az Egri Sakk és Ritmikus Sportgimnasztika Sport Klub támogatására
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

Meghívott:
Gledura Gabriella 

 

11./Előterjesztés kézilabda munkacsarnok építésének elvi hozzájárulásáról
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

 

12./Előterjesztés a 2016. év meghatározó kulturális, turisztikai rendezvényeinek támogatásáról
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

 

13./Előterjesztés az „Egri Ifjúsági Zenei Program 2016” pályázat keretében történő támogatás felosztásáról
Rázsi Botond alpolgármester

 

14./Előterjesztés a kulturális, turisztikai és marketing tevékenységet koordináló szervezet létrehozásával kapcsolatos, 73/2016. (II.25.) közgyűlési határozat módosításáról

visszavonva, testület nem tárgyalta!

 

15./Előterjesztés a Dobó István Vármúzeum alapító okiratának módosítására
Dr. Kovács Luca jegyző

 

16./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei és Polgármesteri Hivatala 2016. évi belső ellenőrzési tervének módosítására
Dr. Kovács Luca jegyző

 

17./Előterjesztés „Civil Alap szakmai programok megvalósítása 2016” civil szervezetek támogatására
Bátori István tanácsnok

 

18./Előterjesztés az Eger, Szépasszonyvölgy 7711/1-7711/4 hrsz. utak közötti pince előfalomlás vis-maior pályázat benyújtására
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

 

19./Előterjesztés az egri 10540/23 hrsz.-ú K2-es út mellett elhelyezkedő ingatlan versenyeztetés útján történő értékesítéséről
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

20./Eger városa ismét legyen iskoláinak fenntartója
Komlósi Csaba Képviselő

 

Tájékoztató
21./Tájékoztató a 2016. I-III. havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzatok módosításáról
Habis László polgármester

 

22./Tájékoztató a Városi Diáktanács (VDT), a Létező Ifjúság a Városért Egerben (LIVE) és az Egri Ifjúsági Kerekasztal 2015. évi működéséről
Lombeczki Gábor képviselő

 

1. Sürgősségi indítvány: Előterjesztés Tao forrásból finanszírozott beruházás megvalósításához szükséges tulajdonosi hozzájárulásról
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

 

Zárt ülés


23./Előterjesztés „Pro Agria” szakmai díj, „Eger Kiváló Pedagógusa” kitüntetések adományozására
Habis László polgármester

 

24./Előterjesztés elutasított települési támogatások ellen benyújtott fellebbezésekről
Habis László polgármester

 

25./Előterjesztés garzonházi lakások bérbevételére jogosultak jegyzékének jóváhagyásáról
Szucsik György tanácsnok

 

2. Sürgősségi indítvány : Előterjesztés felügyelőbizottsági tagokkal kapcsolatos döntésekről
Herman István alpolgármester

 



< Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!