Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 23. | Dezső

A 2016. február 25. közgyűlés anyaga

Létrehozva: 2016. február 19.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02. eger 

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2016. február 25-én 9:00 órakor a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján közgyűlés lesz. Az ülés helye: Eger Város Polgármesteri Hivatal Díszterme, Eger, Dobó tér 2. I. emelet.

 

Rendelettervezetek
1./Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelettervezete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló  4/2015. (II.13.) számú Önkormányzati rendelet módosítására
Habis László polgármester

 

2./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról
Kovács-Csatlós Tamás irodavezető

Meghívott:
Wolf Beáta tervező

 

3./Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelettervezeteaz önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Dr. Kovács Luca jegyző
Habis László polgármester

 

4./Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelettervezete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól szóló 14/2007. (III. 30.) sz. rendelet módosításáról
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

 

5./Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló 28/2011. (VI. 30.) önk. rendelet módosítás I forduló 
Habis László polgármester

 

6./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervzete a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 63/2008. (XII.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint előterjesztés az önkormányzat és intézményei Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról
Habis László polgármester

 

Előterjesztések
7./Előterjesztés a 2016. évi költségvetés technikai módosítására
Habis László polgármester

 

8./Előterjesztés az ARNAUT PASA FÜRDŐJE Gyógyászati Kft.. részére 2015. évben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról
Herman István alpolgármester

Meghívott:
Lugosi Dénes ügyvezető, Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászati Kft.

 

9./Előterjesztés az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2015. évben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról
Herman István alpolgármester

Meghívott:
Bacsa Jánosné Gazdasági vezető Agria Humán Kft.
Fazekas László Albert ügyvezető ügyvezető

 

10./Előterjesztés a Heves Megyei Vízmű Zrt. vagyonkezelésében lévő eszközökre vonatkozó 2015. évi beszámolójáról
Habis László polgármester

Meghívott:
Sasvári Szilárd Heves Megyei Vízmű Zrt.
Bárdos Zsolt üzemvezető Heves Megyei Vízmű Zrt.
Stregova Márta gazdasági vezérigazgató h. Heves Megyei Vízmű zrt.

 

11./Előterjesztés az Eger Kossuth Lajos u. 12. sz. alatti volt Helyőrségi Klub épületével kapcsolatos döntések meghozataláról
Habis László polgármester

 

12./Előterjesztés a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság és az Egri Szociális Szolgáltató Intézmény alapító okiratának módosítására
Dr. Kovács Luca jegyző

 

13./Előterjesztés a Dobó István Vármúzeum alapító okiratának módosítására
Dr. Kovács Luca jegyző

 

14./Előterjesztés a 2016. évi sportcélú támogatásra benyújtott kérelmek elbírálásáról
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

 

15./Előterjesztés a „Magyarország 2023 – Európa Kulturális Fővárosa” pályázatban való részvételről
Martonné Adler Ildikó alpolgármester
Habis László polgármester

 

16./Előterjesztés az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező egri 4958/1/A/3 hrsz-ú, Jókai u. 3. Fsz. 3. szám alatt található ingatlan kedvezményes használatba adásáról az Egri Borút Egyesület részére
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

17./Előterjesztés a városi kulturális, turisztikai és marketing tevékenységet ellátó, koordináló szervezet létrehozásáról
Rázsi Botond alpolgármester

Meghívott:
Dr. Turcsányi Dániel vezérigazgató EVAT Zrt.
Kovács Katalin Egri Kulturális és Művészeti Központ igazgató

 

18./Előterjesztés az Egri Ifjúsági Zenei Program működéséről
Rázsi Botond alpolgármester

 

19./Előterjesztés a Bródy Sándor Könyvtár többéves kötelezettségvállalásának engedélyezéséről
Habis László polgármester

Meghívott:
Tőzsér Istvánné Géczi Andrea igazgató Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

 

20./Előterjesztés alapítványokkal kapcsolatos döntések meghozataláról
Habis László polgármester

 

21./Előterjesztés az Evat Zrt.-vel kötött megbízási szerződés módosítására
Habis László polgármester

Meghívott:
Dr. Turcsányi Dániel vezérigazgató EVAT Zrt.
Csirke Józsefné Gazdasági divízióvezető EVAT Zrt. EVAT Zrt.

 

22./ Előterjesztés a polgármester 2016. évi szabadság-ütemtervének jóváhagyásáról
Habis László polgármester

 

 

Tájékoztató
23./Tájékoztató a 2015. december havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról
Habis László polgármester

 

Zárt ülés24./Előterjesztés nyugdíjasházi lakások bérbevételére jogosultak jegyzékének jóváhagyásáról
Szucsik György tanácsnok

 

25./Előterjesztés elutasított települési támogatások ellen benyújtott fellebbezésekről
Habis László polgármester

 

Sürgősségi indítvány Előterjesztés helyi földbizottsági feladatkörben hozott állásfoglalás ellen benyújtott kifogás elbírálásáról

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!