Ugrás a fő tartalomhoz
2024. június 20. | Rafael

A 2016. március 31. közgyűlés anyaga

Létrehozva: 2016. március 25.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02. eger 

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2016. március 31-én 9:00 órakor a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján közgyűlés lesz. Az ülés helye: Eger Város Polgármesteri Hivatal Díszterme, Eger, Dobó tér 2. I. emelet.

 

Tájékoztató
1./Tájékoztató Eger Megyei Jogú Város tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről, valamint a 2015. évben végrehatott feladatokról
Habis László polgármester

Meghívott:
Seres Tibor tűzoltó alezredes, Hm Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 

Rendelettervezet
2./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az építményadóról és telekadóról szóló 60/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosítására
Dr. Kovács Luca jegyző

 

3./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló 28/2011. (VI. 30.) önk. rendelet módosítás II forduló 
Habis László polgármester

 

4./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a kötelező közművelődési feladatokról szóló 34/2013. (XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

visszavonva, Közgyűlés nem tárgyalta

 

5./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint határozati javaslat a Településszerkezeti Tervről szóló 279/2004.(VI.24.) közgyűlési határozat módosításáról – a Baktai úti gyepmesteri telep és állatmenhely létesítése kapcsán
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Wolf Beáta tervező

 

6./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet és annak mellékleteit képező szabályozási tervek részmódosításáról – az M25-s autóút nyomvonalának kapcsán
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Wolf Beáta tervező

 

7./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról a Maklári hóstya és Tihamér városrészekre vonatkozóan – a Kertész utcát és környezetét érintően városrészekre vonatkozóan – a Kertész utcát és környezetét érintően
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Wolf Beáta tervező

 

Előterjesztés
8./Előterjesztés az EVAT Zrt. részére 2015. évben nyújtott működési célú támogatások elszámolásáról
Herman István alpolgármester

Meghívott:
Dr. Turcsányi Dániel vezérigazgató EVAT Zrt.
Csirke Józsefné Gazdasági divízióvezető EVAT Zrt. EVAT Zrt.

 

9./Előterjesztés az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervéről és Alapító Okiratának módosításáról, valamint a Felügyelő Bizottság ügyrendjéről, 2015. évi beszámolójáról és 2016. évi munkatervéről
Herman István alpolgármester

Meghívott:
Bacsa Jánosné Gazdasági vezető Agria Humán Kft.
Fazekas László Albert ügyvezető ügyvezető, Agria Humán K. N. Kft.

 

10./Előterjesztés az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. EVAT Zrt-be történő apportálásával, és tagi kölcsön nyújtásáról összefüggésben az EVAT Zrt. alapszabályának módosításáról
Habis László polgármester
Herman István alpolgármester

Meghívott:
Vitéz Zsolt könyvvizsgáló VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. könyvvizsgáló
Dr. Turcsányi Dániel vezérigazgató EVAT Zrt.
Fazekas László Albert ügyvezető ügyvezető, Agria Humán K. N. Kft.
Csirke Józsefné Gazdasági divízióvezető EVAT Zrt. EVAT Zrt.

 

11./Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft. részére 2015. évben nyújtott működési célú támogatások elszámolásáról
Herman István alpolgármester

Meghívott:
Jakab Zoltán Városgondozás Eger Kft. ügyvezető

 

12./Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft. részére 2015. évben a kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenység ellátásához nyújtott működési célú támogatások elszámolásáról
Herman István alpolgármester

Meghívott:
Jakab Zoltán Városgondozás Eger Kft. ügyvezető

 

13./Előterjesztés a MÉDIA EGER Nonprofit Kft. részére 2015. évben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról
Herman István alpolgármester

Meghívott:
Antal Anett ügyvezető Média Eger Kft

 

14./Előterjesztés a helyi járatú közlekedés 2015. évi normatív és önkormányzati támogatásának elszámolásáról
Herman István alpolgármester

Meghívott:
Uti Csaba vezérigazgató KMKK Zrt.
Rajkóné Borosi Krisztina KMKK Zrt. Közgazdasági vezető menedzser
Pintér Lajos egri területi forgalmi igazgató KMKK Zrt.
Kelemen Imre területi igazgató KMKK Zrt.

 

15./Előterjesztés az Egri TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. részére 2015. évben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról
Herman István alpolgármester

Meghívott:
Takács Zoltán ügyvezető Egri TISZK Kft ügyvezető igazgató

 

16./Előterjesztés az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2015. IV. negyedévben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról
Herman István alpolgármester

Meghívott:
Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető, Eger Városi Turisztikai K. N. Kft.

 

17./Előterjesztés az Egri Városfejlesztési Kft. részére tagi kölcsön nyújtásáról
Habis László polgármester
Herman István alpolgármester

Meghívott:
Dr. Kurucz András ügyvezető EV. Kft. ügyvezető

 

18./Előterjesztés a Turisztikai szervezetek fejlesztése megnevezésű pályázat módosulásával összefüggésben a Közgyűlés 55/2016. (II.11) és 56/2016. (II.11.) határozatainak módosításáról
Habis László polgármester
Rázsi Botond alpolgármester

Meghívott:
Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető, Eger Városi Turisztikai K. N. Kft.

 

19./Előterjesztés a déli iparterületen elhelyezkedő ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelemről
Habis László polgármester

 

20./Előterjesztés pályázat kiírásáról az Egri Szociális Szolgáltató Intézmény magasabb vezetői megbízásnak minősülő igazgatói munkaköre betöltésére
Habis László polgármester

 

21./Előterjesztés pályázat kiírásáról a Bródy Sándor Városi és Megyei Könyvtár magasabb vezetői megbízásnak minősülő igazgatói munkaköre betöltésére
Habis László polgármester

 

22./Előterjesztés pályázat kiírásáról az Egri Városi Sportiskola magasabb vezetői megbízásnak minősülő igazgatói munkaköre betöltésére
Habis László polgármester

 

23./Előterjesztés a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében meghirdetett „Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása” című, GINOP-7.1.1-15 kódszámú pályázaton történő részvételre
Habis László polgármester

 

24./Előterjesztés labdarúgó utánpótlás támogatásáról
Habis László polgármester

 

25./Előterjesztés a sportlétesítmények 2016. évi használatára
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

Meghívott:
Kovács Géza EVSI igazgató

 

26./Előterjesztés az MLSZ országos pályaépítési programjához kapcsolódó pályázat benyújtására
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

 

27./Előterjesztés az Egri Úszó Klub Sportegyesület támogatására
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

 

28./Előterjesztés a 2016. év meghatározó kulturális, turisztikai rendezvényeinek támogatásáról
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

 

29./Előterjesztés a Kepes-gyűjtemények további elhelyezéséről és bemutatásáról
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

Meghívott:
Offenbacher Ferenc AKK elnök/Kepes Intézet vezetője
Berecz Mátyás Dobó István Vármúzeum igazgató

 

30./Előterjesztés közterületek elnevezésére
Dr. Kovács Luca jegyző

 

31./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2016. évi II. negyedévi feladattervéről, valamint a 2016. évi III. negyedévi feladatterv-tervezetéről
Habis László polgármester

 

32./Előterjesztés az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola (6594/3 hrsz-ú ingatlan) felújításával kapcsolatos megállapodásról
Habis László polgármester

 

33./Előterjesztés a 2016. I. negyedévben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Dr. Kovács Luca jegyző

 

Tájékoztató
34./Tájékoztató a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány részére a „Startup Eger” elnevezésű program előre haladásáról készített beszámolóról
Orosz Lászlóné tanácsnok

Meghívott:
Farkas Zoltán kuratóriumi elnök, HMVTA
Sedon Gabriella ügyvezető, HMVTA

 

35./Tájékoztató a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány 2015. évi beszámolójáról
Orosz Lászlóné tanácsnok

Meghívott:
Farkas Zoltán kuratóriumi elnök, HMVTA
Sedon Gabriella ügyvezető igazgató, HMVTA

 

36./Tájékoztató a fiatalok szabadidős tevékenységének 2015. évi támogatásáról - IFI MOZI, és az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működéséről - IFI PONT
Lombeczki Gábor képviselő

Meghívott:
Garabás Titanilla IFI PONT mb. vezető

 

37./Tájékoztató az „Európa Kulturális Fővárosa 2023” pályázat előkészületeiről
Martonné Adler Ildikó alpolgármester
Habis László polgármester

 

Zárt ülés

38./Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakás vásárlás iránti kérelem elbírálásáról
Orosz Lászlóné tanácsnok

Meghívott:
Korsós Lajosné vagyonkezelő divízióvezető EVAT Zrt.
Dr. Turcsányi Dániel vezérigazgató EVAT Zrt.

 

39./Előterjesztés helyi lakáscélú támogatások odaítélésére
Szucsik György tanácsnok

 

40./Előterjesztés lakásigénylési névjegyzék jóváhagyásáról
Szucsik György tanácsnok

 

41./Előterjesztés elutasított települési támogatások ellen benyújtott fellebbezésekről
Habis László polgármester

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!