Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 23. | Dezső

A 2017. április 27-i közgyűlés anyaga

Létrehozva: 2017. április 21.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02. eger 

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2017. április 27-én 9:00 órakor a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján közgyűlés lesz. Az ülés helye: Eger Város Polgármesteri Hivatal Díszterme, Eger, Dobó tér 2. I. emelet.

 

Személyi ügy
1./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város alpolgármesterének megválasztásáról
Habis László polgármester

 

 1. számú Sürgősségi indítvány 

Előterjesztés kapitányságvezetői kinevezésről

Habis László polgármester

 

meghívott:

Czinege László r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, megyei kapitány

Rendelettervezetek


2./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló 28/2011 (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Habis László polgármester

 

3./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger város településfejlesztési, településrendezési és településképi dokumentumaival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

 

4./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról – az egységes jelrendszer kialakítása, jogszabályi harmonizáció és hibajavítások kapcsán
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Wolf Beáta tervező településtervező

 

5./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a magánerős közműberuházás szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló 12/1995. (V.10.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

 

Előterjesztések


6./Előterjesztés az EVAT Zrt. részére 2016. évben nyújtott működési célú támogatások elszámolásáról
Habis László polgármester

Meghívott:
Dr. Turcsányi Dániel vezérigazgató EVAT Zrt.
Kis-Tóth Roland gazdasági divízióvezető 

 

7./Előterjesztés az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. számviteli törvény szerinti 2016. évi beszámolójáról és a 2017. évi üzleti tervéről
Habis László polgármester

Meghívott:
Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető, Eger Városi Turisztikai K. N. Kft.
Képes Erzsébet STEEL-VENT Eger Kft, könyvelő

 

8./Előterjesztés az Egri TISZK Nonprofit Kft. részére 2016. évben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról
Habis László polgármester

Meghívott:
Takács Zoltán ügyvezető Egri TISZK Kft ügyvezető igazgató

 

9./Előterjesztés a helyi járatú közlekedés 2016. évi normatív és önkormányzati támogatásának elszámolásáról
Habis László polgármester

Meghívott:
Uti Csaba vezérigazgató KMKK Zrt.
Rajkóné Borosi Krisztina KMKK Zrt. Közgazdasági vezető menedzser
Pintér Lajos egri területi forgalmi igazgató KMKK Zrt.
Kelemen Imre területi igazgató KMKK Zrt.

 

10./Előterjesztés a Heves Megyei Vízmű Zrt.-vagyonkezelésében lévő eszközökre vonatkozó 2016. évi beszámolójáról
Habis László polgármester

Meghívott:
Sasvári Szilárd vezérigazgató Heves Megyei Vízmű Zrt.
Bárdos Zsolt üzemvezető főmérnök Heves Megyei Vízmű Zrt.
Stregova Márta gazdasági vezérigazgató h. Heves Megyei Vízmű zrt.

 

11./Előterjesztés a közműves ivóvíz és közműves szennyvíz szolgáltatásról szóló vagyonkezelési szerződések megkötéséről a Heves Megyei Vízmű Zrt-vel
Habis László polgármester

Meghívott:
Sasvári Szilárd Heves Megyei Vízmű Zrt.
Dr. Fülöp Erzsébet jogász Külső meghívott
Stregova Márta gazdasági vezérigazgató h. Heves Megyei Vízmű zrt.

 

12./Előterjesztés Eger város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosításáról
Habis László polgármester

 

13./Előterjesztés az Állami Számvevőszéknek a Dobó István Vármúzeumban végzett vizsgálatáról szóló Intézkedési Tervről
Habis László polgármester

Meghívott:
Berecz Mátyás Dobó István Vármúzeum igazgató
Bodnár Gábor EKVI igazgató
Tőzsér Istvánné Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár igazgató

 

14./Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft-vel és Leányvállalataival kapcsolatos döntésekről
Habis László polgármester

Meghívott:
Dr. Turcsányi Dániel vezérigazgató EVAT Zrt.
Jakab Zoltán Városgondozás Eger Kft. ügyvezető

 

15./Előterjesztés a Déli Iparterület fejlesztése kapcsán a városi fő szennyvízgyűjtő vezeték kiváltásához pénzügyi fedezet biztosítására
Habis László polgármester

 

16./Előterjesztés Kárpátalja számára nyújtandó támogatásról
Habis László polgármester

 

17./Előterjesztés az Egri Cigány Önkormányzat, az Egri Görög Önkormányzat,az Egri Lengyel Önkormányzat, az Egri Német Önkormányzat és az Egri Ruszin Önkormányzat számára 2016.évben biztosított támogatás elszámolási határidejének módosításáról
Habis László polgármester

 

18./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Középtávú Gyermek- és Ifjúsági Koncepciójának elfogadásáról
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

 

19./Előterjesztés a Pinceszínház Eger Művészeti Közhasznú Egyesület közszolgáltatási szerződéséről
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

Meghívott:
Tatár Gabriella elnök

 

20./Előterjesztés az „Egri Ifjúsági Zenei Program 2017/1” pályázat keretében történő támogatás felosztásáról
Rázsi Botond alpolgármester

 

21./Előterjesztés a Szépasszonyvölgyi Márai Aktív Turisztikai Látogatóközpont működtetésének, valamint színpadi és hangosítási eszközöknek, a Média Eger Nonprofit Kft részére történő vagyonkezelésbe adásáról
Rázsi Botond alpolgármester

Meghívott:
Dr. Turcsányi Dániel vezérigazgató EVAT Zrt.
Antal Anett ügyvezető Média Eger Np. Kh. Kft

 

22./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei és Polgármesteri Hivatala 2017. évi ellenőrzési tervének módosítására
Dr. Kovács Luca jegyző

 

23./Előterjesztés az Eger 4012/1. hrsz-ú önkormányzati ingatlanon bekövetkezett burkolt rézsűfalomlás vis maior pályázat benyújtására
Kovács-Csatlós Tamás elnök

 

24./Előterjesztés bérleti jog visszafizetés ellenértékének biztosítására Eger, Dobó u. 22.
Orosz Lászlóné tanácsnok

Meghívott:
Dr. Turcsányi Dániel vezérigazgató EVAT Zrt.

 

25./Előterjesztés „Civil Alap szakmai programok megvalósítása 2017” civil szervezetek támogatására
Bátori István tanácsnok

 

26./Előterjesztés az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatásáról
Tóth István képviselő

 

Tájékoztató


27./Tájékoztató a 2017. I-III. havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzatok módosításáról
Habis László polgármester

 

28./Tájékoztató a Városi Diáktanács (VDT), a Létező Ifjúság a Városért Egerben (LIVE) és az Egri Ifjúsági Kerekasztal 2016. évi működéséről
Lombeczki Gábor képviselő

 

29./Tájékoztató az IFI MOZI, és az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda (IFI PONT) 2016. évi tevékenységéről
Lombeczki Gábor képviselő

 

30./Tájékoztató a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2016. évi tevékenységéről
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

 

2. számú Sürgősségi előterjesztés az „Angyal István" pályázaton való részvételrőlű

Habis László polgármester

 

Zárt ülés anyagai

31./Előterjesztés Pedagógus Napi kitüntetések adományozásáról
Habis László polgármester

 

32./Előterjesztés az Egri Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról
Habis László polgármester

 

33./Előterjesztés települési támogatások és lakbérkedvezmény elutasítása ellen benyújtott fellebbezésekről
Habis László polgármester

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!