Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 26. | Fülöp

A 2017. február 23-i közgyűlés anyaga

Létrehozva: 2017. február 17.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02. eger 

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2017. február 23-án 9:00 órakor a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján közgyűlés lesz. Az ülés helye: Eger Város Polgármesteri Hivatal Díszterme, Eger, Dobó tér 2. I. emelet.

 

Rendelettervezet
1./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a a helyi kitüntetések, díjak, elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló 38/2011 (X. 28) önkormányzati rendelet módosításáról
Habis László polgármester

Meghívott:
özv.Mészáros Györgyné

 

2./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017.-2020. közötti saját bevételeinek, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegéről, továbbá az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről (valamennyi bizottság, KGY, ÖÉF)
Habis László polgármester

Meghívott:
Pintérné Pordány Mária Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete

 

3./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2016. (II.12.) Önkormányzati rendelet módosítására (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

 

4./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtandó csekély összegű támogatásokról
Habis László polgármester

 

5./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérbeadásának, valamint a bérleti díjak és a külön szolgáltatások díjai megállapításának szabályairól szóló 26/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Habis László polgármester

Meghívott:
Dr. Turcsányi Dániel vezérigazgató EVAT Zrt.

 

6./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet és annak mellékleteit képező szabályozási terveinek módosításáról, valamint javaslat a Településszerkezeti Tervről szóló 279/2004.(VI.24.) közgyűlési határozat módosítására a déli gazdasági területek fejlesztései kapcsán
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Wolf Beáta tervező településtervező

 

7./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Eger Város Ösztöndíjasa cím alapításáról, a címmel járó támogatásról, annak folyósításáról szóló 2/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

 

Előterjesztés
8./Előterjesztés Eger város Kulturális és közösségfejlesztési stratégiájáról
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

 

9./Előterjesztés az ARNAUT PASA FÜRDŐJE Gyógyászati Kft. részére 2016. évben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról
Habis László polgármester

Meghívott:
Lugosi Dénes Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászati Kft.

 

10./Előterjesztés a Média Eger Np. Kh. Kft. részére 2016. évben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról
Habis László polgármester

Meghívott:
Antal Anett ügyvezető Média Eger Np. Kh. Kft

 

11./Előterjesztés Kulturális feladatok átadásáról
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

 

12./Előterjesztés a 2017. évi sportcélú támogatásra benyújtott kérelmek elbírálásáról
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

 

13./Előterjesztés az Egri Szociális Szolgáltató Intézmény és a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság alapító okiratának módosítására
Dr. Kovács Luca jegyző

Meghívott:
Külvári Anikó Egri Szociális Szolgáltató Intézmény Igazgatója
Tóth Helga igazgató Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság

 

14./Előterjesztés az Egri Kulturális és Művészeti Központ alapító okiratának módosítására
Dr. Kovács Luca jegyző

Meghívott:
Püski Viktória EKMK megbízott igazgató

 

15./Előterjesztés a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány részére 2015. évben nyújtott működési célú pénzeszközátadás elszámolásáról
Orosz Lászlóné tanácsnok

Meghívott:
Csiffáry Gergely Külső meghívott
Farkas Zoltán kuratóriumi elnök, HMVTA
Berki Géza Garden Dome Systerm Hungary Kft.
Sedon Gabriella ügyvezető, HMVTA

 

16./Előterjesztés közkegyelmi törvény megalkotásának kezdeményezésére
Bognár Ignác képviselő

 

17./Előterjesztés a polgármester 2017. évi szabadság-ütemtervének jóváhagyásáról
Habis László polgármester

 

Tájékoztató
18./Tájékoztató a 2016. december havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzatok módosításáról (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

 

19./Tájékoztató a Városgazdálkodási Bizottság és a Polgármester saját hatáskörben hozott döntéseinek a 2016. év IV. negyedévében történő végrehajtásáról
Habis László polgármester
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

20./Tájékoztató az Állami Számvevőszék „Az önkormányzatok gazdasági társaságai – Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése" című az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. és a Városgondozás Eger Kft. gazdasági társaságoknál végzett ellenőrzésekről szóló jelentés kapcsán készített intézkedési tervről
Habis László polgármester

Meghívott:
Bacsa Jánosné Gazdasági vezető Agria Humán Kft.
Kis-Tóth Roland EVAT Zrt. gazdasági divízióvezető
Dr. Turcsányi Dániel vezérigazgató EVAT Zrt.
Fazekas László Albert ügyvezető ügyvezető, Agria Humán K. N. Kft.
Jakab Zoltán ügyvezető Városgondozás Eger ügyvezető igazgató

 

1./Sürgősségi előterjesztés az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozással kapcsolatos döntések meghozatalára

Habis László polgármester

 

Zárt ülés
Előterjesztés
21./Előterjesztés nyugdíjasházi lakások bérbevételére jogosultak jegyzékének jóváhagyására
Szucsik György tanácsnok

 

22./Előterjesztés települési támogatások elutasítása ellen benyújtott fellebbezésekről
Habis László polgármester

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!