Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 23. | Dezső

A 2017. június 22-i közgyűlés anyaga

Létrehozva: 2017. június 16.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02. eger 

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2017. június 22-én 9:00 órakor a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján közgyűlés lesz.

Az ülés helye: Eger Város Polgármesteri Hivatal Díszterme, Eger, Dobó tér 2. I. emelet.

 

Rendelettervezet
1./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérbeadásának, valamint a bérleti díjak és a külön szolgáltatások díjai megállapításának szabályairól szóló 26/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Habis László polgármester

 

2./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali munkaidőn kívüli, és hivatali helyiségen kívüli engedélyezéséről a többletszolgáltatásokért, valamint az egyéb szolgáltatásokért fizetendő díjakról
Dr. Kovács Luca jegyző

 

3./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet és annak mellékletét képező Délkeleti külterület városrész Szabályozási Tervének módosításáról, valamint javaslat a Településszerkezeti Tervről szóló 279/2004.(VI.24.) közgyűlési határozat módosítására az Eger, Kistályai út 22909, 22913, 22914 és 22915 helyrajzi számú ingatlanok intézményi területté való átsorolása kapcsán
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívottak:
Szabó Ottó ügyvezető Quick Autó Kft. 
Szabó Tibor ügyvezető Quick Autó Kft. 
S. Vasi Ildikó településtervező 

 

4./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Északkeleti külterület és Bikalegelő városrészek Helyi Építési Szabályzatáról szóló 26/2014.(V.23.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint javaslat a Településszerkezeti Tervről szóló 279/2004.(VI.24.) közgyűlési határozat módosítására – napelempark létesítése kapcsán
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívottak:
Wolf Beáta tervező településtervező
Gerber Gábor tervező, projektvezető SMHV Energetika Kft. 
Dr. Kurucz András ügyvezető Egri Városfejlesztési Kft

 

Előterjesztés
5./Előterjesztés az EVAT Zrt. 2017. évi üzleti tervének I. negyedéves teljesüléséről
Habis László polgármester

Meghívott:
Kis-Tóth Roland vezérigazgató, EVAT Zrt. 

 

6./Előterjesztés az EVAT Zrt.-vel kötendő távhőszolgáltatási szerződésről
Habis László polgármester

Meghívott:
Kis-Tóth Roland vezérigazgató, EVAT Zrt. 

 

7./Előterjesztés a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodása módosításának elfogadásáról
Habis László polgármester

 

8./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a vállalkozások beruházás ösztönzési és munkahely teremtési helyi támogatásának programjáról szóló 20/2016. (VII. 01.) számú rendelete alapján beérkezett támogatási kérelemről való döntésről
Habis László polgármester

 

9./Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés 2017. évi központi támogatás igényléséhez szükséges nyilatkozattételről
Habis László polgármester

Meghívott:
Rajkóné Borosi Krisztina KMKK Zrt. közgazdasági vezető menedzser

 

10./Előterjesztés az EVAT Zrt. és a Média Eger Nonprofit Közhasznú Kft. működési támogatásainak módosításáról
Habis László polgármester

Meghívott:
Antal Anett ügyvezető Média Eger Kft.
Kis-Tóth Roland vezérigazgató, EVAT Zrt. 

 

11./Előterjesztés a Fiatal Vállalkozói Program támogatásáról
Habis László polgármester

Meghívott:
Lepres Dávid elnök Y Vállalkozói Egyesület 

 

12./Előterjesztés az önkormányzati intézmények és az önkormányzat előirányzatainak módosítására, valamint TOP pályázattal összefüggő intézkedések megtételére
Habis László polgármester

 

13./Előterjesztés szociális szolgáltatást biztosító feladat-ellátási szerződés megkötéséről és a feladat ellátáshoz szükséges önkormányzati ingatlan átadásáról
Habis László polgármester

Meghívott:
Rácsok Balázs szociális és fejlesztési igazgató

Ökumenikus Segélyszervezet 

 

14./Előterjesztés az „Eger Civil Ünnepe” rendezvény megszervezése céljából nyújtandó támogatásról
Habis László polgármester

 

15./Előterjesztés önkormányzati bérlakásokra vonatkozó bérlőkijelölési jogról
Habis László polgármester

 

16./Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő 5807/1 hrsz-ú ingatlanon fekvő Egri Polgári Lövészegylet tulajdonát képező 5807/1/F hrsz-ú épület felújításáról
Habis László polgármester

 

17./Előterjesztés az egri önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Eger, Kossuth L. u. 5/A. I/4. szám alatt található ingatlannak az Eger, Tárkányi Béla u. 2. II/8. szám alatti ingatlanra történő cseréjéről
Habis László polgármester

 

18./Előterjesztés a Harlekin Bábszínház igazgatói pályázata kiírásáról
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

 

19./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város 2017-2018. évi Gyermek és Ifjúsági Cselekvési Tervének elfogadására
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

Meghívott:
Lengyel Borbála Városi Diáktanács Elnökség 

 

20./Előterjesztés az önkormányzati fenntartású óvodák 2017/2018. nevelési évének indításához szükséges fenntartói döntésekről
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

Meghívottak:
Felföldiné Szabados Ágnes óvodavezető Szivárvány Óvoda
Gál Judit  óvodavezető
Pós Judit óvodavezető, Ney Ferenc Óvoda

 

21./Előterjesztés közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton való részvételről és a szükséges önerő biztosításáról
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

 

22./Előterjesztés közvilágítási hálózatok (aktív és passzív elemek) térítésmentes átadásáról
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

 

23./Előterjesztés bérleti jog visszafizetés ellenértékének biztosítására Eger, Bajcsy Zs. u. 4. sz alatti ingatlanra vonatkozóan
Orosz Lászlóné tanácsnok

Meghívottak:

Kis-Tóth Roland vezérigazgató, EVAT Zrt.
Korsós Lajosné vagyonkezelő divízióvezető EVAT Zrt.

 

24./Előterjesztés közterületek elnevezéséről
Dr. Kovács Luca jegyző

 

25./Előterjesztés a 2017. II. negyedévben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Dr. Kovács Luca jegyző

 

26./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2017. évi III.negyedévi feladattervéről, valamint a 2017. évi IV. negyedévi feladatterv-tervezetéről
Habis László polgármester

 

Tájékoztató
27./Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről
Dr. Kovács Luca jegyző

 

28./Tájékoztató a szakképzés helyzetéről
Csákvári Antal képviselő

Meghívott:
Fábri Eufrozina Egri Szakképzési Centrum Főigazgató

 

29./Tájékoztató a 2017. május havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzatok módosításáról
Habis László polgármester

 

30./Tájékoztató az Egri Értéktár Bizottság 2017. évi első féléves munkájáról
Bátori István tanácsnok

 

Előterjesztés
31./Előterjesztés a Magisztrátus borának megválasztására
Rázsi Botond alpolgármester

Meghívott:
Tarsoly József hegybíró Külső meghívott

 

1. Sürgősségi előterjesztés a Városgondozás Eger Kft. részére 2016. évben nyújtott működési célú támogatás I. részelszámolásról 

Habis László polgármester

 

2. Sürgősségi előterjesztés a „Kölcsönszerződés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata részére fejlesztési célok megvalósítása érdekében" megindított versenyeztetési eljárás eredményéről

Habis László polgármester

 

Zárt ülés


Személyi ügy
32./Előterjesztés kitüntetések, elismerések adományozására
Habis László polgármester

 

33./Előterjesztés az Egri Kulturális és Művészeti Központ intézményvezetői megbízására
Habis László polgármester

Meghívott:
Kiss Renáta pályázó

 

34./Előterjesztés önkormányzati fenntartású óvodák határozott időre szóló óvodavezetői megbízására
Habis László polgármester

Meghívottak:
Felföldiné Szabados Ágnes pályázó
Gál Judit  pályázó
Pós Judit óvodavezető pályázó

 

Előterjesztés
35./Előterjesztés helyi lakáscélú támogatások odaítéléséről
Szucsik György tanácsnok

 

36./Előterjesztés garzonházi lakások bérbevételére jogosultak jegyzékének jóváhagyására
Szucsik György tanácsnok

 

37./Előterjesztés települési támogatások és lakbérkedvezmény elutasítása ellen benyújtott fellebbezésekről
Habis László polgármester

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!