Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 26. | Fülöp

A 2017. május 25-i közgyűlés anyaga

Létrehozva: 2017. május 19.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02. eger 

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2017. május 25-én 9:00 órakor a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján közgyűlés lesz. Az ülés helye: Eger Város Polgármesteri Hivatal Díszterme, Eger, Dobó tér 2. I. emelet.

 

Előterjesztés
1./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
Habis László polgármester

Meghívott:
Czinege László, r. dandártábornok, megyei főkapitány
Magyarné Gyarmati Erzsébet rendőralezredes, hivatalvezető
Kocsis Jánosné r. alezredes, igazgatásrendészeti osztályvezető
Kovács József r. alezredes, kapitányságvezető
Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes
Kádas István rendőr alezredes, közrendvédelmi osztályvezető
Zagyva Péter rendőrszázados, vizsgálati osztály vezető
Petrikán János rendőralezredes, közlekedésrendészeti osztályvezető

 

Rendelettervezet
2./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról, valamint a központi támogatások elszámolásáról
Habis László polgármester

 

Meghívott:

Pintérné Pordány Mária elnök
Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum

 

3./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet és annak mellékleteit képező szabályozási terveinek módosításáról, valamint javaslat a Településszerkezeti Tervről szóló 279/2004.(VI.24.) közgyűlési határozat módosítására – egyedi kérelmekre indított módosítások a város több részterületére vonatkozóan
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Magyari Zsolt 
Wolf Beáta  településtervező
Maka Attila  és Katona Ildikó
Dr. Várvölgyi Tamás és Dr. Várvölgyiné Dr. Tóth Tünde
Rajna Márton RENK-Épvill Kft. 
Udvari Alicja 
Bernáth Istvánné Aquila Ingatlan Kft.
Domán András
Bernáth János Agriabau Kft. 

 

Előterjesztés
4./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi maradványának jóváhagyásáról (valamennyi bizottság, Kgy.)
Habis László polgármester

 

5./Előterjesztés az EVAT Zrt. és a Cégcsoport 2016. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról
Habis László polgármester

Meghívott:
Bacsa Jánosné Gazdasági vezető Agria Humán Kft.
Vitéz Zsolt könyvvizsgáló VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 
Berényi Tamás ügyvezető, Agria Film Kft.
Takács Zoltán ügyvezető Egri TISZK Kft 
Dr. Holló István könyvvizsgáló, EGER-AUDIT Kft
Cseh Gábor könyvvizsgáló , Tisza-Audit Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Könyvelő Bt.
Lugosi Dénes ügyvezető, Eger Termál Kft., Arnaut Pasa Fürdője Kft
Dr. Turcsányi Dániel vezérigazgató EVAT Zrt.
Fazekas László Albert ügyvezető , Agria Humán K. N. Kft.
Antal Anett ügyvezető Média Eger Np. Kh. Kft
Zay Ferencné könyvvizsgáló
Jakab Zoltán ügyvezető igazgató, Városgondozás Eger Kft, Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft, 

Eger és Körzete Hulladékkezelő Kh. Nt. Kft.
Kis-Tóth Roland gazdasági divízióvezető , Evat Zrt

 

6./Előterjesztés az EVAT Zrt. és a Cégcsoport 2017. évi üzleti tervéről, valamint az EVAT Zrt. Felügyelő Bizottságának 2016. évi beszámolójáról és 2017. évi feladattervéről
Habis László polgármester

Meghívott:
Berényi Tamás ügyvezető, Agria Film Kft.
Takács Zoltán ügyvezető Egri TISZK Kft 
Lugosi Dénes ügyvezető, Eger Termál Kft, Arnaut Pasa Fürdője Kft
Dr. Turcsányi Dániel vezérigazgató EVAT Zrt.
Fazekas László Albert ügyvezető, Agria Humán K. N. Kft.
Antal Anett ügyvezető Média Eger Np. Kh. Kft
Kis-Tóth Roland gazdasági divízióvezető,  Evat Zrt

 

7./Előterjesztés az Építési-bontási (Inert) hulladéktelep és teljes eszközállományának apportjáról, valamint a Városgondozás Eger Kft. és az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázatainak elbírálásáról
Habis László polgármester

Meghívott:
Dr. Turcsányi Dániel vezérigazgató EVAT Zrt.
Kis-Tóth Roland gazdasági divízióvezető 

 

8./Előterjesztés az EVAT Zrt. könyvvizsgálója megbízatásának meghosszabbításáról
Habis László polgármester

 

9./Előterjesztés az Egri Városfejlesztési Kft. 2016. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról, a 2017. évi üzleti terv I. negyedéves teljesítéséről, valamint az ügyvezető 2016. évi prémiumfeladatának értékeléséről és 2017. évi prémiumfeladatának meghatározásáról, továbbá tájékoztató a társaságnak a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében 2016-ban ellátott feladatairól
Habis László polgármester

Meghívott:
Kontra Anna mb. könyvelő Akantusz Kft.
Dr. Kurucz András ügyvezető Egri Városfejlesztési Kft.
Zay Ferencné könyvvizsgáló

 

10./Előterjesztés a Dobó István Vármúzeum, valamint a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár vagyonkezelési szerződéséről
Habis László polgármester

Meghívott:
Tőzsér Istvánné Géczi Andrea igazgató Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 
Berecz Mátyás igazgató Dobó István Vármúzeum

 

11./Előterjesztés a Kertész út közlekedésfejlesztést célzó beruházás és a parkolóház fejlesztési területén található ingatlanok tulajdonosai részére fizetendő kártalanításról, valamint a Déli Iparterület kialakítandó szintbeli vasúti átjáró kiépítéséhez szükséges ingatlanrész bérbevételéről (TOP, MVP)
Habis László polgármester

 

12./Előterjesztés önkormányzati bérlakásokra vonatkozó bérlőkijelölési jog biztosításáról és bérlőkijelölési joghoz kapcsolódó kötelezettségvállalásról
Habis László polgármester

 

13./Előterjesztés a 2016. évi Összefoglaló éves belső ellenőrzési jelentésről
Habis László polgármester

 

14./Előterjesztés az Egri Városfejlesztési Kft. alapító okiratának módosításáról
Habis László polgármester

 

15./Előterjesztés a kulturális közszolgáltatási szerződések 2016. évi elszámolásáról
Gál Tibor Ádám tanácsnok

 

16./Előterjesztés az „Előny 2017” pályázat keretében történő támogatás felosztásáról
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

 

17./Előterjesztés az Agria Nyári Játékok támogatásáról
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

 

Tájékoztató
18./Tájékoztató a Városgazdálkodási Bizottság és a Polgármester saját hatáskörben hozott döntéseinek 2017. év I. negyedévében történő végrehajtásáról
Habis László polgármester
Orosz Lászlóné tanácsnok

Meghívott:
Korsós Lajosné vagyonkezelő divizióvezető EVAT Zrt.

 

19./Tájékoztató a 2017. április havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzatok módosításáról
Habis László polgármester

 

1. sürgősségi előterjesztés az önkormányzati feladatok ellátásához, az önkormányzati intézmények működéséhez szükséges döntésekről

Habis László polgármester

 

Meghívott:

Berecz Mátyás Dobó István Vármúzeum igazgató
Tőzsér Istvánné Bródy Sándor Könyvtár igazgató

dr. Horváth Gábor háziorvos

 

 

Zárt ülés
Előterjesztés
20./Előterjesztés települési támogatások elutasítása ellen benyújtott fellebbezésekről
Habis László polgármester

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!