Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 23. | Dezső

A 2017. március 30-i közgyűlés anyaga

Létrehozva: 2017. március 24.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02. eger 

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2017. március 30-án 9:00 órakor a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján közgyűlés lesz. Az ülés helye: Eger Város Polgármesteri Hivatal Díszterme, Eger, Dobó tér 2. I. emelet.

 

 

Tájékoztató
1./Tájékoztató Eger Megyei Jogú Város tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről, valamint a 2016. évben végrehatott feladatokról
Habis László polgármester

Meghívott:
Papp Zsolt mb kirendeltségvezető

 

Rendelettervezet
2./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 22/2014. (V. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dr. Kovács Luca jegyző

 

3./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a házasságkötés előtt álló párok megajándékozásáról
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

 

4./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az újszülött gyermekes családok megajándékozásáról
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

 

5./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet és Szépasszonyvölgy városrész szabályozási tervének módosításáról – a Tulipánkert u. 3748 helyrajzi számú ingatlanon családi pincészet építése kapcsán
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Wolf Beáta tervező településtervező
Dr. Dula Bence 

 

Előterjesztés
6./Előterjesztés a 2017. évi fejlesztési hitelfelvételről
Habis László polgármester

 

7./Előterjesztés az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2016. II. félévre nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról
Habis László polgármester

Meghívott:
Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető, Eger Városi Turisztikai K. N. Kft.

 

8./Előterjesztés az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2016. évben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról
Habis László polgármester

Meghívott:
Bacsa Jánosné Gazdasági vezető Agria Humán Kft.
Fazekas László Albert ügyvezető, Agria Humán  Kft.

 

9./Előterjesztés az Egri Városfejlesztési Kft. 2017. évi üzleti tervéről, valamint a Felügyelő Bizottság 2016. évi beszámolójáról és 2017. évi munkatervéről
Habis László polgármester

Meghívott:
Kontra Anna mb. könyvelő Akantusz Kft.
Dr. Kurucz András ügyvezető Egri Városfejlesztési Kft.

 

10./Előterjesztés közszolgáltatási alapfeladatok ellátásáról szóló szerződések megkötéséről a Városgondozás Eger Kft-vel
Habis László polgármester

Meghívott:
Dr. Turcsányi Dániel vezérigazgató EVAT Zrt.
Jakab Zoltán ügyvezető Városgondozás Eger Kft. 

 

11./Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft. és leányvállalatával kapcsolatos tulajdonosi döntésekről
Habis László polgármester

Meghívott:
Dr. Turcsányi Dániel vezérigazgató EVAT Zrt.
Jakab Zoltán vezérigazgató Városgondozás Eger Kft. 
Kis-Tóth Roland gazdasági divízióvezető EVAT Zrt.

 

12./Előterjesztés a Bárány Uszoda rekonstrukciójáról
Habis László polgármester

Meghívott:
Bárány Attila projekt menedzser, elnökségi tag Egri Vízmű Sportclub

 

13./Előterjesztés az EVAT Zrt. kulturális, turisztikai és marketing tevékenységével kapcsolatos önkormányzati támogatás elszámolásáró
Habis László polgármester

Meghívott:
Dr. Turcsányi Dániel vezérigazgató EVAT Zrt.

 

14./Előterjesztés a KULTURMA divízióról
Habis László polgármester

Meghívott:
Varga Ottó KULTURMA divízióvezető
Dr. Turcsányi Dániel vezérigazgató EVAT Zrt.
Antal Anett ügyvezető Média Eger  Kft

 

15./Előterjesztés a Csákány utcai parkolóház helyén található gáznyomásszabályozó állomás áthelyezéséhez szükséges ingatlanrendezésről
Habis László polgármester

 

16./Előterjesztés az Önkormányzat részvételéről a LIFE Környezetvédelmi – levegőtisztaság-védelmi – Integrált Projektben
Habis László polgármester

 

17./Előterjesztés a Bükkalja Tájegységi Értéktár Bizottság létrehozásáról
Habis László polgármester

Meghívott:
Baráz Csaba Bükki Nemzeti Park osztályvezető 

 

18./Előterjesztés az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye Alapító okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról, valamint a munkamegosztási megállapodás tervezetének jóváhagyásáról
Dr. Kovács Luca jegyző

Meghívott:
Bodnár Gábor EKVI igazgató

 

19./Előterjesztés a Dobó István Vármúzeum alapító okiratának módosítására
Dr. Kovács Luca jegyző

Meghívott:
Berecz Mátyás Dobó István Vármúzeum igazgató

 

20./Előterjesztés pályázat kiírásáról az Egri Kulturális és Művészeti Központ magasabb vezetői megbízására
Dr. Kovács Luca jegyző

 

21./Előterjesztés pályázat kiírásáról a Benedek Elek Óvoda, a Ney Ferenc Óvoda és a Szivárvány Óvoda magasabb vezetői megbízására
Dr. Kovács Luca jegyző

 

22./Előterjesztés a 2017. év meghatározó kulturális, turisztikai rendezvényeinek támogatásáról
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

 

23./Előterjesztés kulturális feladatok átadásáról
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

 

24./Előterjesztés az Egri Szimfonikus Zenekar Kulturális Egyesület közszolgáltatási szerződéséről
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

Meghívott:
Gulyás László 

 

25./Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakellátások, valamint a gyermekjóléti alapellátások önköltségének megállapításáról
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

Meghívott:
Külvári Anikó Igazgató Egri Szociális Szolgáltató Intézmény 
Tóth Helga igazgató Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság

 

26./Előterjesztés az önkormányzati fenntartású óvodák felvételi körzetének módosítására
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

Meghívott:
Felföldiné Szabados Ágnes Szivárvány Óvoda óvodavezető
Gál Judit képviselő Óvodavezető
Pós Judit Ney Ferenc Óvoda óvodavezető

 

27./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2017. évi II.negyedévi feladattervéről, valamint a 2017. évi III. negyedévi feladatterv-tervezetéről
Habis László polgármester

 

28./Előterjesztés a 2017. I. negyedévben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Dr. Kovács Luca jegyző

 

1./ Sürgősségi előterjesztés a 43/2017. (II. 23.) közgyűlési határozat kiegészítésére

Habis László polgármester

 

Zárt ülés
29./Előterjesztés a Déli iparterületen megvalósítandó fejlesztéssel kapcsolatos döntésekről
Habis László polgármester

 

30./Előterjesztés a Neumann Iskola Alapítvány alapító okiratának módosítására
Habis László polgármester

 

31./Előterjesztés helyi lakáscélú támogatások odaítélésére
Szucsik György tanácsnok

 

32./Előterjesztés települési támogatások elutasítása ellen benyújtott fellebbezésekről
Habis László polgármester

 

33./Előterjesztés lakásigénylési névjegyzék jóváhagyásáról
Szucsik György tanácsnok

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!