Ugrás a fő tartalomhoz
2024. július 22. | Magdolna

A 2018. február 22-i közgyűlés anyaga

Létrehozva: 2018. február 16.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02. eger 

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2018. február 22-én 9:00 órakor a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján közgyűlés lesz.

Az ülés helye: Eger Város Polgármesteri Hivatal Díszterme, Eger, Dobó tér 2. I. emelet.

 

Személyi ügy
1./Előterjesztés a szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáról
Dr. Kovács Luca jegyző

 

Rendelettervezet
2./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.-2021. közötti saját bevételeinek, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegéről, továbbá az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről (valamennyi bizottság, KGY, ÖÉF)
Habis László polgármester

Meghívott:
Bóta Csilla elnökhelyettes
Pintérné Pordány Mária elnök
Tunyogi Péter elnök
Tatárné Jakab Krisztina

 

3./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2017. (II.24.) Önkormányzati rendelet módosítására (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

 

4./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint előterjesztés a 0632 hrsz-ú ingatlan (Kistályai út) értékesítéséről és ingatlanok törzsvagyonból történő kivonásáról
Habis László polgármester
Dr. Kovács Luca jegyző

 

5./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger településképi védelméről
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

 

6./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet és annak mellékleteit képező szabályozási terveinek módosításáról, valamint javaslat a Településszerkezeti Tervről szóló 279/2004.(VI.24.) közgyűlési határozat módosítására – Egyedi kérelmekre indított módosítások és hibajavítások a város több részterületére vonatkozóan
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Wolf Beáta tervező településtervező
Dr. Offenbacher Géza
Tajti Ákos
Mező László és felesége
Szentpéteri Éva
Dr. Novák Rudolf
Szajkó József
Korózs Nikolett
Szepesi Zoltán

 

7./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet és annak mellékletét képező Délkeleti külterület városrész Szabályozási Tervének módosításáról, valamint javaslat a Településszerkezeti Tervről szóló 279/2004.(VI.24.) közgyűlési határozat módosítására az Eger, Kistályai út 22909, 22913, 22914 és 22915 helyrajzi számú ingatlanok intézményi területté való átsorolása kapcsán
(Az előterjesztést az előterjesztő visszavonta!)

Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Szabó Ottó ügyvezető Quick Autó Kft.
Szabó Tibor ügyvezető Quick Autó Kft.
S. Vasi Ildikó településtervező
Türk Antal tervező

 

Előterjesztés
8./Előterjesztés az az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. részére 2017. évben, a Parkolóház üzemeltetéséhez nyújtott, működési célú támogatás elszámolásáról
Habis László polgármester

Meghívott:
Kis-Tóth Roland vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

9./Előterjesztés az EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft. részére 2017. évben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról
Habis László polgármester

Meghívott:
Lugosi Dénes ügyvezető, Eger Termál Kft.Arnaut Pasa Fürdője Kft

 

10./Előterjesztés az ARNAUT PASA FÜRDŐJE Gyógyászati Kft. részére 2017. évben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról
Habis László polgármester

Meghívott:
Lugosi Dénes ügyvezető, Eger Termál Kft.Arnaut Pasa Fürdője Kft

 

11./Előterjesztés az Agria Film Moziüzemeltető és Szolgáltató Kft. részére 2016. évben nyújtott felhalmozási célú támogatás elszámolásáról
Habis László polgármester

Meghívott:
Berényi Tamás ügyvezető, Agria Film Kft.

 

12./Előterjesztés az egri 5042/A/4 hrsz-ú ingatlan 27,6 m2 térmértékű ingatlanrészére vonatkozó használati jognak közcélú adományként történő további biztosításáról a Cukorbetegek Egri Egyesülete részére (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

 

13./Előterjesztés a Szala városrészben tervezett útrekonstrukcióhoz kapcsolódó ingatlanrészek vásárlásáról
Habis László polgármester

 

14./Előterjesztés a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetben babamentő inkubátor elhelyezéséhez nyújtott támogatásról
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

Meghívott:
Dr. Vácity József Főigazgató

 

15./Előterjesztés a 2018. évi sportcélú támogatásokra benyújtott kérelmek elbírálásáról
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

 

16./Előterjesztés bérleti jog visszafizetés ellenértékének biztosítására Eger, Bajcsy-Zsilinszky u. 1. szám alatti ingatlanra vonatkozóan
Orosz Lászlóné tanácsnok

Meghívott:
Korsós Lajosné vagyonkezelő divízióvezető EVAT Zrt.
Kis-Tóth Roland vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

17./Előterjesztés az egri 9003/1 hrsz-ú (Pozsonyi u. 15.) földhasználati joggal terhelt ingatlan értékesítéséről
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

18./Előterjesztés önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérlőkijelölési jog biztosítására
Habis László polgármester

 

19./Előterjesztés a polgármester 2018. évi szabadság-ütemtervének jóváhagyásáról
Habis László polgármester

 

Tájékoztató
20./Tájékoztató a Városgazdálkodási Bizottság és a Polgármester saját hatáskörben hozott döntéseinek 2017. év IV. negyedévében történő végrehajtásáról
Habis László polgármester

Orosz Lászlóné tanácsnok

Meghívott:
Korsós Lajosné vagyonkezelő divízióvezető EVAT Zrt.

 

21./Tájékoztató a 2017. december havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzatok módosításáról (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

 

Zárt ülés
Előterjesztés
22./Előterjesztés „Mészáros György Díj” adományozásáról
Habis László polgármester

 

23./Előterjesztés települési támogatás elutasítása ellen benyújtott fellebbezésről
Habis László polgármester

 

24./Előterjesztés nyugdíjasházi lakások bérbevételére jogosultak jegyzékének jóváhagyására
Szucsik György tanácsnok

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!