Ugrás a fő tartalomhoz
2024. június 20. | Rafael

A 2018. június 28-i közgyűlés anyaga

Létrehozva: 2018. június 22.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02. eger 

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2018. június 28-án 9:00 órakor a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján közgyűlés lesz.

Az ülés helye: Eger Város Polgármesteri Hivatal Díszterme, Eger, Dobó tér 2. I. emelet.

 

Rendelettervezet
1./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Északkeleti külterület és Bikalegelő városrészek Helyi Építési Szabályzatáról szóló 26/2014.(V.23.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint javaslat a Településszerkezeti Tervről szóló 195/2014.(V.22.) közgyűlési határozat módosítására – a városrészek 3 részterületét érintően (VKB, KGY)
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Wolf Beáta tervező településtervező
Bóta László 
Veres Gábor 
Dr. Stumpf János 

 

2./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet és annak mellékleteit képező szabályozási terveinek módosításáról, valamint javaslat a Településszerkezeti Tervről szóló 279/2004.(VI.24.) közgyűlési határozat módosítására – Egyedi kérelmekre indított módosítások és hibajavítás a város több részterületére vonatkozóan (VKB, KGY)
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Wolf Beáta tervező településtervező
Osztafin Zsolt 
Veres Zoltán Agria Burg Kft. 
Dr. Simon Brigitta 
Bolyki János György 
Saxinger Veronika 

 

3./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról a településképi rendelettel történő összhang megteremtése, valamint a 10525/9 helyrajzi számú ingatlanon kijelölt építési hely módosítása kapcsán (VKB, VPÜB, KGY)
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Wolf Beáta tervező településtervező
Szabó Csaba ügyvezető

 

4./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 54/2014 (XII.19) önkormányzati rendelet módosításáról
Habis László polgármester

 

Előterjesztés
5./Előterjesztés az EVAT Zrt. 2017. évi konszolidált beszámolójáról
Habis László polgármester

Meghívott:
Dr. Meszéna Balázs elnök EVAT Zrt. Igazgatósága
Vitéz Zsolt könyvvizsgáló VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 
Kis-Tóth Roland vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

6./Előterjesztés az EVAT Zrt. 2018. évi üzleti tervének I. negyedéves teljesüléséről
Habis László polgármester

Meghívott:
Kis-Tóth Roland vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

7./Előterjesztés a MÉDIA EGER Nonprofit Közhasznú Szolgáltató Kft. részére nyújtott működési célú támogatások elszámolásáról
Habis László polgármester

Meghívott:
Antal Anett ügyvezető MÉDIA EGER Np. Kh. Kft.

 

8./Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft.-vel kötött szerződések módosításáról és a gyepmesteri feladatok ellátásáról
Habis László polgármester

Meghívott:
Forgó János ügyvezető Városgondozás Eger Kft.
Bíró Mariann Állatokat Védjük Együtt Alapítvány kuratóriumi elnök Külső meghívott
Kis-Tóth Roland vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

9./Előterjesztés az egri Frank Tivadar utcában lévő 6464 és 6465 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlásáról
Habis László polgármester

Meghívott:
Lugosi Dénes ügyvezető, Eger Termál Kft.Arnaut Pasa Fürdője Kft
Kis-Tóth Roland vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

10./Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés 2018. évi központi támogatásának igényléséhez szükséges nyilatkozattételről
Habis László polgármester

Meghívott:
Rajkóné Borosi Krisztina KMKK Zrt. Közgazdasági vezető menedzser

 

11./Előterjesztés az Eger, Szent József forrás környezetének felújítási munkáiról
Habis László polgármester

 

12./Előterjesztés az önkormányzat számlavezetése tárgyában
Habis László polgármester

 

13./Előterjesztés az Önkormányzati intézmények és az önkormányzat előirányzatainak módosítására
Habis László polgármester

 

14./Előterjesztés a 2019-2020. évi villamos energia beszerzés pénzügyi fedezet biztosítására
Habis László polgármester

 

15./Előterjesztés a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság létszámelőirányzatának változásáról (VSZCSB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Tóth Helga Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság igazgatója

 

16./Előterjesztés „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” című kiemelt projekt óvodai alprojektjében való együttműködésre
Habis László polgármester

Meghívott:
Gál Judit Benedek Elek Óvoda- óvodavezető
Pós Judit Ney Ferenc Óvoda- óvodavezető

 

17./Előterjesztés az önkormányzati fenntartású óvodák 2018/2019. nevelési évének indításához szükséges fenntartói döntésekről (VSZCSB,KGY)
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

Meghívott:
Felföldiné Szabados Ágnes Szivárvány Óvoda-óvodavezető
Gál Judit Benedek Elek Óvoda- óvodavezető
Pós Judit Ney Ferenc Óvoda- óvodavezető

 

18./Előterjesztés a Heves Megyei Diák - és Szabadidősport Egyesület támogatására
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

Meghívott:
Bíró Csaba MDSZ elnöke

 

19./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város a helyi drogprobléma megelőzéséréről szóló Cselekvési Tervének elfogadására ( VIB,KGY)
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

Meghívott:
Síposné Kohári Szilvia KEF elnöke, RÉV vezető

 

20./Előterjesztés a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság és a Dobó István Vármúzeum alapító okiratának módosítására (VSZCSB, VIB, VPÜB, KGY)
Dr. Kovács Luca jegyző

Meghívott:
Berecz Mátyás Dobó István Vármúzeum igazgató
Tóth Helga Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság-Igazgató

 

21./Előterjesztés a kulturális közszolgáltatási szerződések 2017. évi elszámolásáról (VIB)
Gál Tibor Ádám tanácsnok

 

22./Előterjesztés az egri 9003/1 hrsz-ú, természetben Eger, Pozsonyi u. 15. szám alatt található ingatlan értékesítéséről szóló 48/2018. (II.22.) közgyűlési határozat módosításáról
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

23./Előterjesztés az egri 8403 hrsz-ú és 8412 hrsz-ú, természetben Eger, Attila utcában található, földhasználati joggal terhelt ingatlanok értékesítéséről
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

24./Előterjesztés az egri 5957 hrsz.-ú Merengő utcában található ingatlan területrészeinek megvásárlásáról
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

25./Előterjesztés az „Eger Civil Ünnepe” rendezvény megszervezése céljából nyújtandó támogatásról (VIB,KGY)
Bátori István tanácsnok

 

26./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Belváros, Szent Miklós és Hajdúhegy városrészek területére vonatkozó szabályozási tervek felülvizsgálata és a 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott egységes Helyi Építési Szabályzatba való beépítése kapcsán szükséges intézkedésekről (VKB, KGY)
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

 

27./Előterjesztés Eger, Hajdúhegy városrész 22522/7, 22522/8, 22523/1, 22523/2 helyrajzi számú zártkerti ingatlanok belterületbe vonásáról, és annak kapcsán Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2004.(I.30.) önkormányzati rendelete alapján fizetendő egyszeri közműfejlesztési hozzájárulás összegének mértékéről.
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Herczeg Ábel 

 

28./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2018. IIII. negyedévi feladattervéről és a IV. negyedévi feladatterv-tervezetéről
Habis László polgármester

 

29./Előterjesztés a 2018. II. negyedévben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Dr. Kovács Luca jegyző

 

Sürgősségi indítvány

Előterjesztés az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének felmentési ideje alatti helyettesítéséről

Letölthető dokumentum fedlap

Letölthető dokumentum előterjesztés

 

Tájékoztató
30./Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről
Dr. Kovács Luca jegyző

 

31./Tájékoztató az Egri Értéktár Bizottság 2018. évi első féléves munkájáról
Bátori István tanácsnok

 

32./Tájékoztató a Városgazdálkodási Bizottság és a Polgármester saját hatáskörben hozott döntéseinek 2018. év II. negyedévében történő végrehajtásáról
Habis László polgármester
Orosz Lászlóné tanácsnok

Meghívott:
Korsós Lajosné vagyonkezelő divízióvezető EVAT Zrt.

 

33./Tájékoztató a 2018. május havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról
Habis László polgármester

 

1./Sürgősségi előterjesztés az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének felmentési ideje alatti helyettesítéséről

Habis László polgármester

 

Zárt ülés
Személyi ügy
34./Előterjesztés kitüntetések, elismerések adományozására (VSZCSB,VIB,KGY)
Habis László polgármester

 

Előterjesztés
35./Előterjesztés alapítványokkal kapcsolatos döntések meghozataláról
Habis László polgármester

 

36./Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft. felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról tett javaslatról
Habis László polgármester

 

37./Előterjesztés helyi lakáscélú támogatás odaítéléséről ( VSZCSB,KGY)
Szucsik György tanácsnok

 

38./Előterjesztés települési támogatások és lakbérkedvezmény elutasítása ellen benyújtott fellebbezésekről (VSZCSB, KGY)
Habis László polgármester

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!