Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 26. | Fülöp

A 2018. május 24-i közgyűlés anyaga

Létrehozva: 2018. május 18.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 25. eger 

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2018. május 24-én 9:00 órakor a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján közgyűlés lesz.

Az ülés helye: Eger Város Polgármesteri Hivatal Díszterme, Eger, Dobó tér 2. I. emelet.

 

Előterjesztés
1./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról és a Heves Megyei Rendőrfőkapitányság részére működési célú támogatás nyújtásáról
Habis László polgármester

Meghívott:
Czinege László, r. dandártábornok, megyei főkapitány
Magyarné Gyarmati Erzsébet r. alezredes
Kocsis Jánosné r. alezredes, igazgatásrendészeti osztályvezető
Kovács József r. alezredes, kapitányságvezető
Papp Péter r.őrnagy Közrendvédelmi osztályvezető mb.
Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes
Zagyva Péter r.örnagy Vizsgálati Osztályvezető r.őrnagy
Petrikán János r.alezredes

 

Rendelettervezet
2./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról, valamint a központi támogatások elszámolásáról
Habis László polgármester

Meghívott:
Pintérné Pordány Mária elnök Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum

 

3./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló 28/2011 (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Habis László polgármester

 

4./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól szóló 14/2007. (III. 30.)önkormányzati rendelet módosításáról
Habis László polgármester

 

Előterjesztés
5./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi maradványának jóváhagyásáról 
Habis László polgármester

 

6./Előterjesztés az EVAT Zrt. és a Cégcsoport 2017. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról
Habis László polgármester

Meghívott:
Bacsa Jánosné Gazdasági vezető Agria Humán Kft.
Forgó János ügyvezető Városgondozás Eger Kft.
Vitéz Zsolt könyvvizsgáló VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 
Berényi Tamás ügyvezető, Agria Film Kft.
Takács Zoltán ügyvezető Egri TISZK Kft
Dr. Holló István Könyvvizsgáló
Cseh Gábor könyvvizsgáló , Tisza-Audit Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Könyvelő Bt.
Lugosi Dénes ügyvezető, Eger Termál Kft.Arnaut Pasa Fürdője Kft
Antal Anett ügyvezető MÉDIA EGER Np. Kh. Kft.
Zay Ferencné könyvvizsgáló
Fazekas László Albert ügyvezető Agria Humán K. N. Kft.
Kis-Tóth Roland vezérigazgató, EVAT Zrt.
Sebestyén Péter ügyvezető, Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

 

7./Előterjesztés a 432/2017. (X.26.) közgyűlési határozat, valamint az EVAT Zrt. alapszabályának módosításáról
Habis László polgármester

Meghívott:
Kis-Tóth Roland vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

8./Előterjesztés az EVAT Zrt. Igazgatóság tagjai tiszteletdíjának módosításáról
Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester

 

9./Előterjesztés a MÉDIA EGER Nonprofit Közhasznú Szolgáltató Kft. részére 2017. évben nyújtott KULTURMA támogatása címszámról biztosított működési célú támogatás elszámolásáról

(Az előterjesztést az előterjesztő visszavonta.)
Habis László polgármester

Meghívott:
Antal Anett ügyvezető MÉDIA EGER Np. Kh. Kft. 

10./Előterjesztés az Egri Városfejlesztési Kft. 2017. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról, a 2018. évi üzleti terv I. negyedéves teljesítéséről, valamint az ügyvezető 2017. évi prémiumfeladatának értékeléséről és 2018. évi prémiumfeladatának meghatározásáról, továbbá tájékoztató a társaságnak a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében 2017. évben ellátott feladatairól
Habis László polgármester

Meghívott:
Kontra Anna mb. könyvelő Akantusz Kft.
Zay Ferencné könyvvizsgáló
Dr. Kurucz András ügyvezető Egri Városfejlesztési Kft.

 

11./Előterjesztés az egri Frank Tivadar utcában lévő 6464 és 6465 hrsz-ú ingatlanok tőkeleszállítással történő kivonásáról az Eger Termál Kft-ből

(Az előterjesztést az előterjesztő visszavonta.)
Habis László polgármester

Meghívott:
Lugosi Dénes ügyvezető, Eger Termál Kft.Arnaut Pasa Fürdője Kft
Kis-Tóth Roland vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

12./Előterjesztés a 100/2017. (III.30.) közgyűlési határozat módosításáról
Habis László polgármester

 

13./Előterjesztés stratégiai együttműködésről a Szépasszony-völgy fejlesztése érdekében
Habis László polgármester

 

14./Előterjesztés a „Kölcsönszerződés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata részére fejlesztési célok megvalósítása érdekében” megindított versenyeztetési eljárás eredményéről
Habis László polgármester

 Zárt ülésre javasolt!!!

15./Előterjesztés állampapír vásárlással összefüggő előirányzat-módosításról

 

Habis László polgármester

 

16./Előterjesztés a Magyarországi Légimentésért Alapítvány támogatására
Habis László polgármester

 

17./Előterjesztés az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltatóra vonatkozó pályázat kiírásáról
Habis László polgármester

 

18./Előterjesztés a Harlekin Bábszínház létszámelőirányzatának változásáról
Habis László polgármester

Meghívott:
Éry-Kovács András Harlekin Bábszínház igazgató

 

19./Előterjesztés a belső ellenőrzés 2017. évi munkájáról
Habis László polgármester

 

20./Előterjesztés a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján végzett 2017. évi feladatokról
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

Meghívott:
Tóth Helga Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság-Igazgató

 

21./Előterjesztés az Eszterházy Károly Egyetem Diák- és Szabadidősport Club – Vízilabda szakosztály támogatásának módosításáról
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

 

22./Előterjesztés az „ELŐNY 2018” pályázat keretében történő támogatás felosztásáról
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

 

23./Előterjesztés az Egri Norma Alapítvánnyal kötendő feladatellátási megállapodásról
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

 

24./Előterjesztés területhasználat további biztosításáról kutyaiskola működtetése céljából
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

Meghívott:
Kirchner Gábor Klikkeres Képzés a Kutyákért Kutyaiskola és Állatvédő Egyesület Elnöke 

 

25./Előterjesztés utca elnevezéséről
Dr. Kovács Luca jegyző

 

26./Előterjesztés az Eger, Bikalegelő városrész 0285/49 helyrajzi számú külterületi ingatlan telekkiegészítés céljából történő belterületbe vonásáról, és annak kapcsán Eger MJV Közgyűlésének 1/2004.(I.30.) számú önkormányzati rendelete alapján fizetendő egyszeri közműfejlesztési hozzájárulás összegének mértékéről
Dr. Stefán Zoltán tanácsnok

Meghívott:
Gál Kristóf 

 

27./Előterjesztés az Eger, Szépasszonyvölgy 'Lépcsős' pincesor közterületről nyíló pince-partfalomlás vis maior pályázat benyújtására
Habis László polgármester

 

Tájékoztató
28./Tájékoztató a 2018. április havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról
Habis László polgármester

 

Zárt ülés29./Előterjesztés települési támogatások elutasítása ellen benyújtott fellebbezésekről
Habis László polgármester

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!