Ugrás a fő tartalomhoz
2022. augusztus 13. | Ipoly
Eger.hu

A 2021. november 25-i közgyűlés anyaga

Létrehozva: 2021. november 18.  |  Utoljára frissítve: 2021. november 26.

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2021. november 25-én 9:00 órakor a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján közgyűlés lesz.

Az ülés helye: Eger Város Polgármesteri Hivatal Díszterme, Eger, Dobó tér 2. I. emelet.

 

Rendelettervezet
1./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló módosított 4/2021. (II. 18.) számú Önkormányzati rendelet módosítására
Mirkóczki Ádám polgármester

 

2./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól szóló 14/2007. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Földvári Győző tanácsnok

 

3./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelete és annak mellékletét képező Déli Iparterület szabályozási tervének módosításáról,valamint javaslat a többször módosított Településszerkezeti Tervről szóló 279/2004.(VI.24.) közgyűlési határozat módosításáról a Gyetvai József utca 10503/22 helyrajzi számú ingatlanra, és a Kőlyuk út 9494/24 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó egyedi kérelmek kapcsán
Mirkóczki Zita tanácsnok

Meghívott:
Wolf Beáta tervező településtervező
Csorba Tamás MULTIPACK Kft - ügyvezető igazgató MultipackKft.- ügyvezető igazgató
Mlinkó Attila Ledora Plusz Kft. ügyvezető igazgató

 

Előterjesztés
4./Előterjesztés „Eger Város Stratégiája a Drogprobléma Kezelésére” elnevezésű helyi drogellenes stratégia elfogadására
Farkas Attila alpolgármester

Meghívott:
Tóth Róbert Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke

 

(A napirendi pont vissza lett vonva) 5./Előterjesztés a Gárdonyi Géza Színház Nonprofit kft.-vé történő átalakítás ütemtervének jóváhagyásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:

Blaskó Balázs Gárdonyi Géza Színház igazgató

 

6./Előterjesztés a Dobó István Vármúzeum pályázaton történő részvételéhez való hozzájárulásról
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Ringert Csaba Dobó István Vármúzeum igazgató

 

7.Előterjesztés az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. Alapszabályának módosításáróletölthető dokumentum
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Juhász Éva vezérigazgató Evat Zrt

 

8./Előterjesztés az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye alapító okiratának és létszámkeretének módosítására
Mirkóczki Ádám polgármester

 

9./Előterjesztés a 2021. évi idegenforgalmi jelentőségű rendezvényekről és azok működési célú támogatásának elszámolásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

10./Előterjesztés az önkormányzati fenntartású óvodák átszervezéséről szóló véleményezési dokumentáció elfogadásáról
Mirkóczki Ádám polgármester
Földvári Győző tanácsnok

 

11./ Előterjesztés Eger, Széchenyi István u. 4. szám alatti 4916/A/1 hrsz-ú, 265 m2 területű, „egyéb helyiség" megnevezésű, természetben „emelet", 265/474 arányú tulajdoni hányadú ingatlan elidegenítéséről

Mirkóczki Ádám polgármester

 

12./Előterjesztés az Eger belterület 2500/23 hrsz-ú, természetben az Eger, II. Rákóczi Ferenc u. 8 sz. alatti ingatlan földszinti, ex- orvosi rendelőként hasznosított 125 m2 részét, áldozatsegítő Iroda céljára történő közvetlen bérbeadásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

13./Előterjesztés az Állatokat Védjük Együtt Alapítvány részére 2020.II. félévre, valamint 2021. I. félévre nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Bíró Mariann kuratóriumi elnök

 

14./Előterjesztés az Egri Ruszin Önkormányzat számára 2020. évben biztosított támogatás elszámolási határidejének módosításáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

15./Előterjesztés az Önkormányzat és az önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására
Mirkóczki Ádám polgármester

 

16./Előterjesztés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

17./Előterjesztés a 2022. évre tervezett belső ellenőrzési feladatokról
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

18./Előterjesztés közterület elnevezésről
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

(A napirendi pont vissza lett vonva) 19./Előterjesztés a Kossuth Lajos u. 12. (HEMO) üzemeltetésére kiírandó pályázati felhívásról
Farkas Attila alpolgármester
Minczér Gábor alpolgármester

 

(A napirendi pont vissza lett vonva) 20./Előterjesztés az egri 9471/A/2. hrsz-ú, természetben a Berze Nagy János u. 1. szám alatti volt két gyermekorvosi rendelő, lakóingatlanná történő átalakításáról, az EVAT Zrt kezelésébe adásáról, valamint az Egri Kertvárosi Óvoda részére bérlőkijelölési jog alapításáról (VGB, VPÜB, KGY)
Sós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Bocsiné Percze Andrea óvodavezető, Egri Kertvárosi Óvoda
Juhász Éva vezérigazgató Evat Zrt

 

21./Előterjesztés I. világháborús emléksétány kialakításáról az Eger-patak Kossuth Lajos utca – Klapka György utca közötti szakaszán (hrsz.: 6541)
Mirkóczki Zita

Meghívott:
Herman István Egri Norma Alapítvány
Fajcsák Dénes tervező (arkt Építész Stúdió) Külső meghívott

 

Tájékoztató
22./Tájékoztató Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének I-III. negyedévi gazdálkodásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

Zárt ülés
Előterjesztés
23./Előterjesztés lakásigénylési névjegyzék felülvizsgálatáról és jóváhagyásáról
Mirkóczki Zita

 

24./Előterjesztés garzonházi, fecskeházi lakások bérbevételére jogosultak jegyzékének jóváhagyásáról
Mirkóczki Zita tanácsnok

 

25./Előterjesztés szociális célú tűzifa támogatás elutasítása ellen benyújtott fellebbezésekről
Mirkóczki Ádám polgármester

 < Vissza
ESBA