Ugrás a fő tartalomhoz
2022. augusztus 13. | Ipoly
Eger.hu

A 2021. október 7-i közgyűlés anyaga

Létrehozva: 2021. szeptember 30.  |  Utoljára frissítve: 2022. január 27.

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


 

https://www.youtube.com/watch?v=TGEBQlHK750 Közgyűlés digitális anyaga

 

 

2021. október 7-én 10:00 órakor a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján közgyűlés lesz.

Az ülés helye: Eger Város Polgármesteri Hivatal Díszterme, Eger, Dobó tér 2. I. emelet.

 

Rendelettervezet
1./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2021. (II. 18.) Önkormányzati rendelet módosítására (VGB,VPÜB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

2./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról, előterjesztés az Eger, Farkasvölgy u. 2. sz. alatti ingatlan versenyeztetés útján történő elidegenítéséről (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

3./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet tervezete a települési támogatás megállapításáról, kifizetésének, folyósításának rendjéről, valamint felhasználásának és ellenőrzéséről szóló 7/2015. (II. 27.) rendelet módosítására
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

4./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet és annak mellékleteit képező Szabályozási Terveinek módosításáról, valamint javaslat a Településszerkezeti Tervről szóló 279/2004.(VI.24.) közgyűlési határozat módosításáról a város több részterületére vonatkozóan önkormányzati igények és egyes általános előírások kapcsán
Mirkóczki Zita elnök

Meghívott:
Vojnits Csaba Ferenc - településtervező Külső meghívott

 

5./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló 28/2011 (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Komlósi Csaba képviselő

 

Előterjesztés
6./Előterjesztés a Gárdonyi Géza Színházzal és a Harlekin Bábszínházzal kötendő fenntartói megállapodásokról
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Blaskó Balázs Gárdonyi Géza Színház igazgató
Éry-Kovács András Harlekin Bábszínház igazgató

 

7./Előterjesztés stúdiószínpad elnevezéséről
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Blaskó Balázs Gárdonyi Géza Színház igazgató

 

8./Előterjesztés az önkormányzati fenntartású óvodák átszervezésének előkészítéséhez szükséges elvi fenntartói döntés meghozatalára
Mirkóczki Ádám polgármester
Földvári Győző tanácsnok

 

9./Előterjesztés intézmények étkezési térítési díjainak és eladási árainak 2021. évi változásaival összefüggő előirányzat módosításokról (VSZUKB, VGB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

10./Előterjesztés az Önkormányzat és az önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására
Mirkóczki Ádám polgármester

 

11./Előterjesztés az Önkormányzat 2022. – 2023. évi számlavezetése és 2022. évi bankszámla-hitelkeret igénybevétele tárgyában
Mirkóczki Ádám polgármester

 

12./Előterjesztés önkormányzati bérlakásokra vonatkozó bérlőkijelölési jog biztosításáról és meghosszabbításáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

13./Előterjesztés állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelemről
Mirkóczki Ádám polgármester

 

14./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2021. IV. negyedévi feladattervéről, és 2022. I. negyedévi feladatterv-tervezetéről
Mirkóczki Ádám polgármester

 

15./Előterjesztés a 2021. II-III. negyedévben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

16./Ipari park létrehozására irányuló ingatlanfejlesztés előkészítéséről
Mirkóczki Zita

 

17./Előterjesztés a Környezetvédelmi Közbeszerzési Etikai Kódexhez történő csatlakozásról
Komlósi Csaba képviselő

 

18./Előterjesztés a 'Csapda a neten' című film oktatási célú változatának eljuttatása a megye oktatási intézményeibe
Keresztes Zoltán Tanácsnok

 

Tájékoztató
19./Tájékoztató az Eger város területén gépjárművek parkolásával kapcsolatos egyes kérdésekről
Mirkóczki Ádám polgármester

 

20./Tájékoztató Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. I. féléves gazdálkodásáról (VGB,VPÜB,VSZUKB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

21./Tájékoztató az EVAT Törzsház 2021. évi évközi beszámolójáról
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Bacsa Jánosné ügyvezető, Agria Humán Kh. Np. Kft.
Juhász Tamás Egri Városfejlesztési Kft ügyvezetője
Juhász Géza ügyvezető Városgondozás Eger Kft, Eger és Körzete Hulladékkezelő Kh. Np. Kft.
Berényi Tamás ügyvezető, Agria Film Kft.
Takács Zoltán ügyvezető, Egri TISZK Kft. Egri TISZK Kft
Nagy Mihály ügyvezető, Egri Hulladékgazdálkodási Np.Kft Eger Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Koltai Zsolt elnök Evat Zrt Igazgatósága
Juhász Éva vezérigazgató Evat Zrt
Beresnyák Gyula ügyvezető, Eger Termál Kft./Arnaut Pasa Kft.
Hartmanné Dr. Somogyi Kinga MÉDIA EGER Kft ügyvezetője

 

1. Sürgősségi előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról

Mirkóczki Ádám polgármester

 

2. Sürgősségi előterjesztés állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelemről

Mirkóczki Ádám polgármester

 

Zárt ülés
Előterjesztés
22./Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakás vásárlás iránti kérelem elbírálásáról
Sós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Juhász Éva vezérigazgató Evat Zrt

 

23./Előterjesztés az Eger, Tévesztő köz 6. szám alatti, 6826 helyrajzi számú ingatlanon létesített kerítés szabályossá tételére felszólító, 7686-19/2021. számú településképi kötelezés ellen érkezett fellebbezés kapcsán
Mirkóczki Ádám polgármester

 

24./Előterjesztés települési támogatás elutasítása ellen benyújtott fellebbezésről
Mirkóczki Ádám polgármester

 < Vissza
ESBA