Ugrás a fő tartalomhoz
2022. augusztus 11. | Zsuzsanna
Eger.hu

Önkormányzati Hirdetmény

Létrehozva: 2020. április 17.  |  Utoljára frissítve: 2020. április 24.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere 2020. április 17-én megalkotta az alábbi rendeletet, így azt kihirdetem:


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének
8/2020. (VI. 17.) számú polgármesteri rendelete
a 2020. április 18. napjától 2020. április 19. napjáig terjedő időszakra vonatkozó kijárási korlátozást szigorító intézkedésekről

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdésében, valamint a Kormány 118/2020. (IV.16.) Korm. rendelete a hétvégére vonatkozó kijárási korlátozással összefüggésben meghozható önkormányzati intézkedésekről kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) E rendelet célja, hogy a 2020. április 18. és 19. napja közötti hétvégi időszakban a lakosság kijárását korlátozza, a koronavírus okozta járványügyi helyzet miatti megbetegedések terjedésének megelőzése céljából, a koronavírus tovább terjedésének megakadályozása érdekében, és a kötelező érvényű közösségi együttélés magatartási szabályainak megállapításával elősegítse a lakosság egészségének megőrzését.
(2) A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására - a 71/2020. (III.27.) Korm. rendeletben (továbbiakban: a Korm. rendelet) foglaltakhoz képest szigorított-, az e Rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.
(3) A (2) bekezdés szerinti alapos indok:
a.) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenységek,
b.) egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybe vétele,
c.) egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen,
d.) a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,
e.)a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban: élelmiszerüzlet) történő vásárlás,
f.) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás
g.) a gyógyszertárban, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben történő vásárlás,
h.) a dohányboltban történő vásárlás,
i.) az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,
j.) a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,
k.) az állatok ellátása, a házi állat közterületi sétáltatása kizárólag a lakóhely, tartózkodási hely vagy magánlakás bejáratától számított 1000 méteres körzeten belül, maximum 30 perc időtartamban, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,
l.) szülői jogok gyakorlása,
m.) segítségnyújtás a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítségre szoruló személy részére,
n.) a hitéleti tevékenység gyakorlása,
o.) azon vendéglátó üzletek felkeresése, amelyek alkalmasak az üzlethelyiségen kívüli élelmiszer illetve étel kiadására, illetve kiszállítására.
(4) Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén az 1. § (3) bekezdésében foglalt üzletek kivételével a kereskedelmi, szolgáltató és egyéb tevékenységet folytató üzletekben a 2020. április 18. és 19. napja közötti hétvégi időszakban tartózkodni – az ott foglalkoztatottak kivételével – tilos.
(5) A település jelzőszalaggal lezárt közterületein az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés kizárólag a lezárt területen kívül engedélyezett.

2. §

(1) E rendelet szabályainak be nem tartása a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősül, ami 10.000 Ft-tól 50.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal szankcionálható.
(2) E rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását a Korm. rendelet 8. § és 9. §-a szerinti módon a rendőrség ellenőrizheti.

Záró rendelkezések

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2020. április 20. napján hatályát veszti.

 

Dr. Andráskó Dénes
jegyző

Mirkóczki Ádám
polgármester< Vissza
ESBA