Ugrás a fő tartalomhoz
2023. szeptember 21. | Máté

Önkormányzati Hirdetmény

Létrehozva: 2020. április 23.  |  Utoljára frissítve: 2020. április 24.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere 2020. április 23-án megalkotta az alábbi rendeletet, így azt kihirdetem


  

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének
10/2020. (IV. 23.) számú önkormányzati rendelete
az új típusú koronavírus terjedése elleni védekezéshez szükséges egyes intézkedésekről

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontjában meghatározott feladatkörében és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében Eger közigazgatási területén
a) az Eger Megyei Jogú Város által megrendelt személyszállítási szolgáltatás igénybevétele során a járműveken és a megállóhelyeken
b) a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás igénybevétele és nyújtása során,
c) az ügyfélforgalom számára nyitva álló, áru forgalmazására vagy szolgáltatás nyújtására használt helyiségben, valamint az ilyen helyiséget magában foglaló épületnek az ügyfélforgalom számára nyitva álló részében, feltéve, hogy az a szolgáltatás jellegével nem összeegyeztethetetlen,
d) a piacon, a vásáron és a bevásárlóközpontban,
az ott tartózkodó, hat évnél idősebb személynek a száj- és az orrnyílását – különösen textil vagy papír maszkkal, sállal, kendővel, illetve bármely egyéb, a kilégzéssel távozó cseppek felfogására alkalmas eszközzel – teljes egészében és folyamatosan el kell takarnia.

(2) Az (1) bekezdés c) és d) pontját nem kell alkalmazni az olyan funkciójú helyiségre és épületrészre, amely esetében biztonsági előírás az arc eltakarását egyébként tiltja.

2. §

(1) Ez a rendelet 2020. április 25-én lép hatályba.

(2) 2020. május 2-ig a jelen rendeletben foglaltak megsértőivel szemben – a jogkövető magatartás tanúsítására való felhíváson túl – hátrányos jogkövetkezmény nem alkalmazható.

 

Dr. Andráskó Dénes
jegyző

Mirkóczki Ádám
polgármester< Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!