Ugrás a fő tartalomhoz
2023. szeptember 25. | Eufrozina

Önkormányzati Hirdetmény

Létrehozva: 2020. április 23.  |  Utoljára frissítve: 2020. április 24.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere 2020. április 23-án megalkotta az alábbi rendeletet, így azt kihirdetem:


 


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterének
9/2020.(IV.23) önkormányzati rendelete
a közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalmáról

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában
1. szeszesital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2.§ 23a) pontja szerinti ital;
2. alkalmi rendezvény: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 201/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 28. § a) pontja szerinti rendezvény.

2. § A közterületen történő szeszesital fogyasztás tilos, kivéve
a) a közterület-használati engedélyben vagy megállapodásban foglaltak szerinti, a szeszesital árusítására jogosult vendéglátóipari üzlet által használt közterületen,
b) közterület-használati engedéllyel vagy megállapodással, egyéb szükséges engedéllyel tartott alkalmi rendezvény területén vagy
c) az év első és utolsó napján.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Dr. Andráskó Dénes
jegyző

Mirkóczki Ádám
polgármester< Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!