Ugrás a fő tartalomhoz
2023. szeptember 26. | Jusztina

Önkormányzati Hirdetmény

Létrehozva: 2020. április 24.  |  Utoljára frissítve: 2020. április 27.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere 2020. április 23-án megalkotta az alábbi rendeletet, így azt kihirdetem:


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének
11/2020. (IV.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló

35/2015. (X.30) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 Melléklet: nyilatkozat a szolgáltató tevékenységnél az  üzlet bezárásról Letölthető dokumentum

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

Módosuló rendelkezés

1.§

(1) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30) önkormányzati rendelete 20. § az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet esetén azon nem lakás célú helyiségek bérleti díját, amelyek esetében
a) a helyiségben folytatott kereskedelmi tevékenység megszűnését 2020. március 11. és 2020. április 30. napja között a kereskedelmi hatóság felé bejelentették, vagy
b) a helyiségben folytatott szolgáltatási tevékenység megszűnését legkésőbb 2020. április 30. napjáig a rendelet 1. mellékletét képező nyomtatványon a jegyző felé bejelentetik.
2020. május 1. napjától kezdődően azon időpontig, amíg a helyiségben kereskedelmi vagy szolgáltató tevékenység folytatására nem kerül sor, de legkésőbb a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet megszűnéséig a 2020. március 10. napján hatályos bérleti díj 100%-kal csökkentett összegében kell meghatározni.

Záró rendelkezések


2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

 

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!