Ugrás a fő tartalomhoz
2022. augusztus 10. | Lőrinc
Eger.hu

Önkormányzati Hirdetmény

Létrehozva: 2020. április 24.  |  Utoljára frissítve: 2020. április 24.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere 2020. április 24-án megalkotta az alábbi rendeletet, így azt kihirdetem:


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének
12/2020. (IV. 24.) számú önkormányzati rendelete
a 2020. április 25. napjától 2020. április 26. napjáig terjedő időszakra vonatkozó kijárási korlátozást szigorító intézkedésekről

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint a Kormány 148/2020. (IV.23.) Korm. rendelete kijárási korlátozással összefüggésben hétvégére meghozható önkormányzati intézkedésekről kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


(1) E rendelet célja, hogy a 2020. április 25. és 26. napja közötti hétvégi időszakban a lakosság kijárását korlátozza, a koronavírus okozta járványügyi helyzet miatti megbetegedések terjedésének megelőzése céljából, a koronavírus tovább terjedésének megakadályozása érdekében, és a kötelező érvényű közösségi együttélés magatartási szabályainak megállapításával elősegítse a lakosság egészségének megőrzését.
(2) A település jelzőszalaggal körbezárt közterületein az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés kizárólag a körbezárt területen kívül, áthaladás céljából engedélyezett.
(3) Közterületen tilos a padon vagy más utcabútoron való tartózkodás, valamint a játszótér és a kültéri testedző eszköz használata.
(4) Közterületen tartózkodni
a) 2020. április 25-én 00.00 - 06.00 óra között
b) 2020. április 25-én 22.00 óra és 2020. április 26-án 06.00 óra között, valamint
c) 2020. április 26-án 22.00 – 24.00 óra között
tilos, kivéve a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség teljesítése érdekében, valamint a gyógyszertári szolgáltatás és a sürgősségi orvosi ellátás céljából történő igénybevételt.

2. §

(1) E rendelet szabályainak be nem tartása a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősül, ami 10.000 Ft-tól 50.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal szankcionálható.
(2) E rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet 8. § és 9. §-a szerinti módon a rendőrség ellenőrizheti.

Záró rendelkezések

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2020. április 27. napján hatályát veszti.

 

Dr. Andráskó Dénes
jegyző

Mirkóczki Ádám
polgármester< Vissza
ESBA