Ugrás a fő tartalomhoz
2023. június 07. | Róbert

Önkormányzati Hirdetmény

Létrehozva: 2020. május 14.  |  Utoljára frissítve: 2020. május 14.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere 2020. május 8-án megalkotta az alábbi rendeletet, így azt kihirdetem:


 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 15/2020. (V. 08.) számú

önkormányzati rendelete

Eger város nevének, címerének és zászlajának használatáról 4/1992. (II. 11.) szóló

önkormányzati rendelete módosításáról

 


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

Módosuló rendelkezések

1.§

 

(1) A Rendelet 1. § (2) f) pontja az alábbiak szerint módosul:

„f. A Polgármesteri Iroda és a TOURINFORM propaganda kiadványain"

 

(2) A Rendelet 2/A.§-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az Eger város nevének (valamint latin neve: Agria), rövidített, vagy toldalékos használatát bármely jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet domain nevében, egyéb internetes közösségi oldalon, vagy közösségi oldalon létrehozott csoportban való szerepeltetése esetén köteles az e Rendeletben foglat eljárásrend szerint bejelenteni."

 

Záró rendelkezések

2. §

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba,
(2) Ez a rendelet hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

 

   Mirkóczki Ádám polgármester                                                              Dr. Andráskó Dénes jegyző

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!