Ugrás a fő tartalomhoz
2022. augusztus 10. | Lőrinc
Eger.hu

Önkormányzati Hirdetmény

Létrehozva: 2020. május 26.  |  Utoljára frissítve: 2020. május 26.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere 2020. május 26-án megalkotta az alábbi rendeletet, így azt kihirdetem


 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének
17/2020. (V. 26.) számú önkormányzati rendelete
a vásárokról és a piacokról szóló 33/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

Módosuló rendelkezések

1. §

(1) A Rendelet 7. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(3) Az (1) bekezdésben meghatározott területen a vásár megtartására minden hónap harmadik vasárnapján reggel 6.00 órától délután 16.00 óráig kerülhet sor. A régiségvásár ettől eltérő időpontban való megtartását külön kérelem alapján a polgármester engedélyezheti."

 

Záró rendelkezések

2. §

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba,
(2) Ez a rendelet hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

 

Mirkóczki Ádám  polgármester                                                  Dr. Andráskó Dénes jegyző

 < Vissza
ESBA