Ugrás a fő tartalomhoz
2022. augusztus 18. | Ilona
Eger.hu

Önkormányzati Hirdetmény

Létrehozva: 2020. május 27.  |  Utoljára frissítve: 2020. június 18.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere 2020. május 27-én megalkotta az alábbi rendeletet, így azt kihirdetem:


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 18/2020 (V.27) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

 

Módosuló rendelkezések

1. §

 

Az 35/2015. (X.30.) Vagyonrendelet 4. mellékletében szereplő, korlátozottan forgalomképes törzsvagyon részét képező Eger belterület 8999/24 hrsz.-ú, 16.183 m2 térmértékű ingatlan 1854 m2 térmértékű a törzsvagyoni körből kivonja.

Elhelyezkedés Helyrajzi szám Változás előtti terület Változás utáni terület
Belterület 8999/24 16.183 m2 14.329 m2

Záró rendelkezések:

2. §

 

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

 

 

Mirkóczki Ádám polgármester                                                     Dr. Andráskó Dénes jegyző
 

 < Vissza
ESBA