Ugrás a fő tartalomhoz
2022. augusztus 18. | Ilona
Eger.hu

Önkormányzati Hirdetmény

Létrehozva: 2020. május 29.  |  Utoljára frissítve: 2020. május 29.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere 2020. május 27-én megalkotta az alábbi rendeletet, így azt kihirdetem:


 Letölthető dokumentum egységes szerkezet

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének
19/2020. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 22/2014. (V. 23.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

Módosuló rendelkezések

1. §

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 22/2014. (V. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (16) pontja az alábbiak szerint módosul:

(16) Üzemképtelen jármű:

a) engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel vagy engedéllyel nem rendelkező azon közúti jármű, mely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vagy engedéllyel vehet részt,

b) baleset folytán megsérült és elhagyott közúti jármű,

c) műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan, roncs vagy sérült közúti jármű

 

2. §

 

A rendelet 5. § (1) bekezdés q) pontja az alábbiak szerint módosul:

q) rendezvény megvalósítása, a (2) bekezdés d) pontjában megjelölt rendezvények, a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény hatálya alá eső rendezvények és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény hatálya alá eső rendezvények kivételével;

 

3. §

 

A rendelet 5. § (3) bekezdés i) pontja az alábbiak szerint módosul:

i) demonstráció, tüntetés, felvonulás, mely nem tartozik a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény hatálya alá;

 

4. §

 

A rendelet 5. § (4) bekezdés i) pontja az alábbiak szerint módosul:

i) szeszesital közterületen történő forgalmazása, kivéve az önkormányzat által engedélyezett rendezvények helyszíneit és a vendéglátó-ipari előkertek területét.;

5. §

 

A rendelet 6. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) Épített vagy mobil szerkezetű árusító pavilon létesítése kizárólag Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete, valamint Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Eger településképi védelméről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Településképi rendelet) alapján valósulhat meg.

6. §

 

A rendelet 7. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(2) A város településképileg meghatározó területein, 5 egymást követő napnál hosszabb időre szóló közterületi értékesítésre, az üzlet előtti kitelepülésre, a húsvéti, a karácsonyi és a szilveszteri, valamint az évente egy alkalommal megvalósuló legjelentősebb városi rendezvényen, ünnepen és az azt megelőző 20 napban tervezett árusításra, az alkalmi rendezvényen történő árusításra vonatkozóan a közterület-használati megállapodás kizárólag a Településképi rendelet szerint lefolytatott településképi eljárás alapján köthető meg.

7. §

 

A rendelet 8. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) a város településképi szempontból meghatározó területein elhelyezésre kerülő árusító- vagy bankautomatára vonatkozóan a közterület használati megállapodás, a Településképi rendelet szerint lefolytatott településképi eljárás alapján köthető meg.

 

8. §

 

A rendelet 9. § (2) bekezdése törlésre kerül.

9. §

 

A rendelet 12. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

1) A város településképi szempontból meghatározó területein, legalább 5 egymást követő napon át tartó rendezvényekre – amelyeken színpad, árusító sátrak kerülnek telepítésre - vonatkozóan a közterület használati megállapodás, a Településképi rendelet szerint lefolytatott településképi eljárás alapján köthető meg.

 

10. §

 

A rendelet 12. § (13) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(13) A rendezvények szervezői kötelesek egyeztetni a helyszín 100 méteres környezetében lévő hitéleti intézmények, egyházak arra jogosult képviselőivel, hogy az általuk szervezett esemény ne zavarja a miséket, istentiszteleteket és egyházi ünnepek lebonyolítását. Az Eszterházy térre tervezett eseményeket egyeztetni szükséges az Eszterházy Károly Egyetemmel.

 

11. §

 

A rendelet 15. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) Vendéglátó-ipari előkert kialakítására, esztétikai megjelenésére és üzemeltetésére vonatkozóan – a város teljes közigazgatási területén - a közterület-használati megállapodás a Településképi rendelet szerint lefolytatott településképi eljárás alapján köthető meg.

 

12. §

 

A rendelet 15. § (2) bekezdése törlésre kerül.

13. §

 

A rendelet 16. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) A város településképi szempontból meghatározó területein elhelyezésre kerülő, nyomvonalas közműépítéssel kapcsolatos felszíni műtárgyakra vonatkozóan a közterület használati megállapodás, a Településképi rendelet szerint lefolytatott településképi eljárás alapján köthető meg.

 

14. §

A rendelet 17. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 

(1) A város településképi szempontból meghatározó területein elhelyezésre kerülő postai levélszekrényekre és tároló ládákra vonatkozóan a közterület használati megállapodás, a Településképi rendelet szerint lefolytatott településképi eljárás alapján köthető meg.

15. §

A rendelet 18. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) A város településképi szempontból meghatározó területein elhelyezésre kerülő távbeszélő fülkékre és fülke nélküli távbeszélő készülékekre vonatkozóan a közterület használati megállapodás, a Településképi rendelet szerint lefolytatott településképi eljárás alapján köthető meg.

16. §

A rendelet 20. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) A város településképi szempontból meghatározó területein elhelyezésre kerülő közlekedésbiztonsági eszközre vonatkozóan a bejelentés alapján készülő igazolás, a Településképi rendelet szerint lefolytatott településképi eljárás alapján adható ki.

17. §

A rendelet 21. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) A város településképi szempontból meghatározó területein elhelyezésre kerülő köztárgyakra vonatkozóan a bejelentés alapján készülő igazolás, a Településképi rendelet szerint lefolytatott településképi eljárás alapján adható ki. Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel, emlékhely építése, elhelyezése, emlékfal építése a város teljes közigazgatási területén településképi eljárásához kötött tevékenység.

18. §

A rendelet 22. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) Közösségi kert a Városképi és Környezetvédelmi Bizottság által kijelölt helyen alakítható ki. A város településképi szempontból meghatározó területein, közösségi kert kialakítására vonatkozóan – amennyiben a közösségi kertet kerítéssel kívánják elkeríteni - a közterület használati megállapodás, a Településképi rendelet szerint lefolytatott településképi eljárás alapján köthető meg.

19. §

A rendelet 23. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(2) A város településképi szempontból meghatározó területein, hulladékgyűjtő edényzet takarását biztosító felépítmény elhelyezésére irányuló kérelem esetén, a bejelentés alapján készülő igazolás, a Településképi rendelet szerint lefolytatott településképi eljárás alapján adható ki.

20. §

A rendelet 27. § (2) bekezdés g) pontja törlésre kerül.

21. §

A rendelet 27. § (2) bekezdés h) pontja törlésre kerül.

22. §

A rendelet 27. § (2) bekezdés j) pontja az alábbiak szerint módosul:

j) mutatványos és cirkuszi tevékenység megvalósítására vonatkozó kérelem esetén a telepítésre kerülő eszköz biztonsági felülvizsgálatáról szóló jegyzőkönyv másolatát, műszaki alkalmasságát igazoló érvényes tanúsítvány másolatát.

23. §

A rendelet 27. § (2) bekezdés k) pontja az alábbiak szerint módosul:

k) a Településképi rendelet alapján, a város településképileg meghatározó területein, 5 egybefüggő napot meghaladó közterületi értékesítésre, üzlet előtti kitelepülésre, a húsvéti, a karácsonyi és a szilveszteri, valamint az évente egy alkalommal megvalósuló legjelentősebb városi rendezvényen, ünnepen és az azt megelőző 20 napban tervezett árusításra, az alkalmi rendezvényen történő árusításra, az árusító- és bankautomata elhelyezésére, a nyomvonalas közműépítéssel kapcsolatos felszíni műtárgy telepítésére, a postai levélszekrények és tároló ládák elhelyezésére, a távbeszélő fülkék és a fülke nélküli távbeszélő készülékek telepítésére, a közlekedésbiztonsági eszközök elhelyezésére, a köztárgyak létesítésére, a kerítéssel körülhatárolt közösségi kertek létrehozására , a hulladékgyűjtő edényzet takarását biztosító felépítmény elhelyezésére irányuló kérelem esetén a településképi igazolást.

24. §

A rendelet 27. § (2) bekezdés l) pontja az alábbiak szerint módosul:

l) a Településképi rendelet alapján a város teljes közigazgatási területén az épített vagy mobil szerkezetű árusító pavilon létesítésére, a vendéglátó-ipari előkert kialakítására és üzemeltetésére, szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel, emlékhely elhelyezésére, emlékfal építésére irányuló kérelem esetén a településképi igazolást.

25. §

A rendelet 27. § (2) bekezdés m) pontja törlésre kerül.

26. §

A rendelet 27. § (3) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul:

a) amennyiben a Településképi rendelet szerint a város településképi szempontból meghatározó területein, legalább 5 napon át tartó rendezvény – amelyeken színpad, árusító sátrak kerülnek telepítésre – valósul meg, úgy a kérelemhez csatolni szükséges a településképi igazolást.

27. §

A rendelet 27. § (3) bekezdés h) pontja az alábbiak szerint módosul:

h) a rendezvény helyszínének 100 méteres környezetében lévő hitéleti intézmények és az Eszterházy tér esetében az Eszterházy Károly Egyetem hozzájáruló nyilatkozata;

28. §

A rendelet 28. § (5) bekezdése kiegészül az alábbi j) ponttal:

j) az önkormányzat által engedélyezett vendéglátó-ipari előkertek és rendezvények esetében a szeszesital forgalmazására vonatkozó feltételek pontos meghatározását;

29. §

A rendelet 33. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) A közterületek használatának rendszeres ellenőrzésére és az ezzel kapcsolatos eljárásra a Közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény és a Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2001. (I. 26.) számú önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadóak.

Záró rendelkezések

30. §

(1) Ez a rendelet a 2020. június 1-én lép hatályba.

(2) Ez a rendelet hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Mirkóczki Ádám  polgármester                                             Dr. Andráskó Dénes jegyző< Vissza
ESBA