Ugrás a fő tartalomhoz
2024. június 20. | Rafael

Önkormányzati Hirdetmény

Létrehozva: 2020. május 29.  |  Utoljára frissítve: 2020. május 29.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere 2020. május 29-én megalkotta az alábbi rendeletet, így azt kihirdetem:


 

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 20/2020. (V.29.) önkormányzati rendelete
a különleges személyszállító szolgáltatást nyújtó járművel végzett személyszállítási szolgáltatásról 12/2019. ( IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdésében és a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020 (IV.30.) Korm.rendelet 3. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Módosuló rendelkezések
1. §


(1) A különleges személyszállító szolgáltatást nyújtó járművel végzett személyszállítási szolgáltatásról szóló 12/2019. (IV. 26.) rendelet 20. § -a az alábbiak szerint módosul:
„Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, azzal, hogy a 2021. március 01. napja után benyújtott kérelmekre kell alkalmazni."

 

Záró rendelkezések
2. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba,
(2) Ez a rendelet hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

 

 

Mirkóczki Ádám polgármester                                        Dr. Andráskó Dénes jegyző

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!