Ugrás a fő tartalomhoz
2022. augusztus 10. | Lőrinc
Eger.hu

Önkormányzati Hirdetmény

Létrehozva: 2020. május 29.  |  Utoljára frissítve: 2020. május 29.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere 2020. május 29-én megalkotta az alábbi rendeletet, így azt kihirdetem:


 

Letölthető dokumentum egységes szerkezet

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének
21/2020. (V. 29.) önkormányzati rendeletete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól szóló
14/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Módosuló rendelkezések

1. §

 

A 14/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet 1-4. melléklete helyébe e rendelet 1-4. melléklete lép.

 

Záró rendelkezések

2. §

(1) E rendelet 2020. július 1-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

 

 

Dr. Andráskó Dénes  jegyző                                          Mirkóczki Ádám polgármester

 < Vissza
ESBA