Ugrás a fő tartalomhoz
2022. augusztus 10. | Lőrinc
Eger.hu

Önkormányzati Hirdetmény

Létrehozva: 2020. június 12.  |  Utoljára frissítve: 2020. június 12.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere 2020. június 11-én megalkotta az alábbi rendelet, így azt kihirdetem


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének

22/2020. (VI.11.) önkormányzati rendelete

az Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő vásárra és piacra vonatkozó

védelmi intézkedésekről szóló 16/2020. (V. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

 


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdésében és a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020 (IV.30.) Korm.rendelet 3. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. §

 

Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő, a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet szerinti vásárt és piacot, a 65. életévét betöltött személy 09.00 óra és 11.00 óra közötti időben látogathatja. Ezen idősávban kizárólag a 65. életévét betöltött személy látogathatja a fentiek szerinti vásárt és piacot.

 

Záró rendelkezések
2. §


(1) Ez a rendelet 2020.június15-én lép hatályba.
(2) Ez a rendelet hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

 

 

Mirkóczki Ádám  polgármester                                                 Dr. Andráskó Dénes jegyző

 < Vissza
ESBA