Ugrás a fő tartalomhoz
2022. augusztus 10. | Lőrinc
Eger.hu

Önkormányzati Hirdetmény

Létrehozva: 2020. június 17.  |  Utoljára frissítve: 2020. június 17.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere 2020. június 16-án megalkotta az alábbi rendelet, így azt kihirdetem:


 

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének
23/2020 (VI.16) önkormányzati rendelete
Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló
28/2011.(VI.30.) önkormányzati rendelet
módosítására

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontjában meghatározott feladatkörében és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

 

Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló 28/2011.(VI.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 8 § (1) bekezdése az alábbi második mondattal egészül ki:

„Ha az adott évben veszélyhelyzet kihirdetésére kerül sor, a Közgyűlés szükség szerint, de legalább 6 alkalommal ülésezik."


2. §

 

A rendelet 9.§ (1) bekezdés első mondata az alábbiak szerint módosul:

A polgármester a legalább 5 képviselő által a rendkívüli ülés összehívását kezdeményező indítványban megjelölt időpontban, de legkésőbb a benyújtást követő 15 napon belül köteles a Közgyűlés ülését összehívni.

 

3. §

 

A rendelet 23.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A közgyűlés tagjai és a tanácskozási joggal meghívottak az előterjesztőhöz és a jegyzőhöz az előterjesztéssel kapcsolatban egy percben kérdéseket intézhetnek, melyekre a megkérdezettek, vagy a polgármester által kijelölt személyek kötelesek válaszolni.

 

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
A rendelet hatálybelépésével egyidejűleg a rendelet 6.§ (2) bekezdése hatályát veszti.

 

     MIRKÓCZKI ÁDÁM  polgármester          DR: ANDRÁSKÓ DÉNES jegyző

 < Vissza
ESBA