Ugrás a fő tartalomhoz
2022. augusztus 11. | Zsuzsanna
Eger.hu

Önkormányzati Hirdetmény

Létrehozva: 2020. április 09.  |  Utoljára frissítve: 2020. április 24.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdésében valamint a Kormány 95/2020. (IV.9.) Korm. rendelete a kijárási korlátozás meghosszabbításáról kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 

 

 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének
6/2020. (IV.08.) polgármesteri rendelete
a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet miatt egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 Módosuló rendelkezések

1.§

(1) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30) önkormányzati rendelete 20. § az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet esetén a nem lakás célú helyiségek bérlői 3 hónapos fizetési moratórium igénybe vételére jogosultak az igénybejelentést követő hónap első napjától, vagy az igénybejelentés hónapjában a szerződésben rögzített bérleti díj fizetés határnapja előtt tett bejelentés esetén. A 3 hónapos moratórium lejártát követő 12 hónapon belül a bérlő az elmaradt bérleti díjat választása szerint átütemezéssel, részletfizetéssel, vagy halasztással rendezheti."

(2) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérbeadásának, valamint a bérleti díjak és a külön szolgáltatások díjai megállapításának szabályairól szóló 26/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelete 56. § az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet esetén az az önkormányzati bérlakást igénybe vevő bérlő, aki, vagy akinek a vele egy háztartásban élő hozzátartozója a veszélyhelyzettel közvetlenül összefüggő okból vesztette el a munkahelyét, illetve a munkabére a 2020. március 1.-i állapothoz képest legalább 30%-kal csökken, vagy az általa folytatott bevételtermelő tevékenység a veszélyhelyzettel közvetlenül összefüggő okból szűnik meg, 3 hónapos fizetési moratórium igénybe vételére jogosult az igénybejelentést követő hónap első napjától, vagy az igénybejelentés hónapjában a szerződésben rögzített bérleti díj fizetés határnapja előtt tett bejelentés esetén. A munkahely elvesztését, vagy a bevételtermelő tevékenység megszűnését az igénylő a jogviszony megszűnését igazoló dokumentummal, vagy álláskeresőként történő nyilvántartásba vételi kérelemmel, vagy a bevételtermelő tevékenység megszűnésére vonatkozó más dokumentummal bizonyíthathatja. Az igénylő a kérelem beadásakor nyilatkozik, hogy a munkahely elvesztésére, vagy a bevételtermelő tevékenység megszűnésére a veszélyhelyzettel közvetlenül összefüggő okból került sor. A 3 hónapos moratórium lejártát követő 12 hónapon belül a bérlő az elmaradt bérleti díjat választása szerint átütemezéssel, részletfizetéssel, vagy halasztással rendezheti."

(3) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 54/2014 (XII.19) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 19. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Általános ügyfélfogadási időtől eltérő ügyfélfogadási rend:

a) Adóigazgatási és szálláshely üzemeltetési tevékenységgel összefüggő ügyekben a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet megszűnéséig kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül történik ügyfélfogadás;
b) A Polgármesteri Hivatal Jogi és Hatósági Iroda Szociális Csoportja feladatkörébe tartozó ügyekben a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet megszűnéséig:

Szerda: 8.00-12.00 óráig és 13.00-17.00 óráig

(4) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló 28/2011 (VI.30. ) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 39. § (1) bekezdése 1.6 pontja „Az elmúlt 10 év vitatott döntéseit vizsgáló Bizottság, valamint a Rendelet 6. Melléklete hatályon kívül helyezésre kerül.

Záró rendelkezések

2. §

(1) Ez a rendelet – az 1.§ (4) bekezdés kivételével - a kihirdetését követő napon lép hatályba
(2) Ez a rendelet hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(3) A rendelet 1.§ (4) bekezdése 2020. május 1-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti

 

Dr. Andráskó Dénes
jegyző

Mirkóczki Ádám
polgármester< Vissza
ESBA