Ugrás a fő tartalomhoz
2023. szeptember 29. | Mihály

Íj utca Buzogány utca iszapfogó rendszer kiépítése

Létrehozva: 2017. szeptember 13.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02.

Eger, Íj utca - Buzogány utca kereszteződésében, a 10954 hrsz-ú területre tervezett iszapfogó rendszer kivitelezési munkái


H I R D E T M É N Y

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodája az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete III. Gazdálkodási adatok 3. pontja, valamint a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével kapcsolatos szabályokról szóló 44/2003. (XI.28.) EMJV Kgy. Rendelet 7. §-a alapján – az önkormányzat vagyonával történő gazdálkodással összefüggésben - alábbiakat teszi közzé:

 

1. Szerződés típusa: Építési szerződés

2. Szerződő felek: Megrendelő: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Eger, Dobó tér 2 sz.

Vállalkozó: Larenta Közműépítő és Szolgálató Kft.
3300 Eger, Farkasvölgy út 37.

3. Szerződés tárgya: Eger, Íj utca – Buzogány utca kereszteződésében, a 10954 hrsz-ú
területre tervezett iszapfogó rendszer kivitelezési munkái

4. Szerződés nettó értéke: 18.538.784,-Ft, azaz tizennyolcmillió-ötszázharmincnyolcezer-
hétszáznyolcvannégy forint

5. Teljesítés ideje: 2017. október 27.

6. Szerződéskötés ideje: 2017. augusztus 14.

                                                                                                   Tuza Róbert
                                                                                                   irodavezető< Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!