2021. március 05. | Adorján
Eger.hu

Lajosvárosi temető bővítés

Létrehozva: 2020. október 27.  |  Utoljára frissítve: 2020. október 27.

Eger, Lajosvárosi temető bővítés kivitelezési munkái


H I R D E T M É N Y

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodája az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete III. Gazdálkodási adatok 3. pontja, valamint a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével kapcsolatos szabályokról szóló 44/2003. (XI.28.) EMJV Kgy. Rendelet 7. §-a alapján – az önkormányzat vagyonával történő gazdálkodással összefüggésben - alábbiakat teszi közzé:

1. Szerződés típusa: Vállalkozási szerződés

2. Szerződő felek: Megrendelő: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Eger, Dobó tér 2 sz.

Vállalkozó: Visz-Fuvar Kft.
3300 Eger, Hrsz. 0779/49.

3. Szerződés tárgya: Eger, Lajosvárosi temető bővítés kivitelezési munkái

4. Szerződés nettó értéke: 15.740.234,-Ft, azaz tizenötmillió-hétszáznegyvenezer-
kettőszázharmincnégy forint

5. Kivitelezés befejezése: 2020. december 18.

6. Szerződéskötés ideje: 2020. október 15.

Gál Sándor
irodavezető< Vissza